Artikeldatabank

Zoekresultaat: 84 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Projectontwikkeling

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PROJECTONTWIKKELING

Basisregistratie ondergrond

PROJECTONTWIKKELING

Monddoodclausule, tandeloze tijger …?

Verkopers van bijvoorbeeld projectwoningen of gedeeltes van bedrijventerreinen willen vaak voorkomen dat de koper in een later stadium bezwaar gaat maken, bijv. tegen een volgende fase. Kan een ‘monddoodclausule’ dit voorkomen? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING

De Omgevingswet komt eraan

De Omgevingswet komt er nu echt aan. Er wordt steeds meer duidelijk over de regels die in 2018 gaan gelden. De veranderingen zijn groot, daarom een overzicht van de huidige stand van zaken. Meer...

PROJECTONTWIKKELING

De ladder voor duurzame verstedelijking, een update

De afgelopen jaren is er veel rechtspraak over de zogeheten ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ ontstaan. In dit artikel een update over die rechtspraak en alvast een blik op de nieuwe wettekst. Meer...

PROJECTONTWIKKELING

Samenloopvrijstelling bouwterrein verruimd

PROJECTONTWIKKELING

Belangenconflict tussen eigenaar en architect

De eigenaar van een bedrijfspand heeft dit pand (vooral) om het voor zijn bedrijf te gebruiken. De architect is veelal echter vooral geïnteresseerd in het ongewijzigd voortbestaan van zijn creatie. Hoe om te gaan met dit belangenconflict? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING

Met een omgevingsvergunning studenten selecteren?

Door de aanhoudende en zelfs stijgende vraag naar woningen onder studenten, zijn woningen voor deze doelgroep populair onder financiers en beleggers. Maar valt er ruimtelijk gezien wel een garantie te bieden voor deze doelgroep? Meer...

IN DE KIJKER

Voorwaarde vervuld, beroep u er direct op

Bij projectontwikkeling wordt vaak met ontbindende voorwaarden gewerkt. Als zo’n voorwaarde in vervulling gaat, kan de ontwikkelaar zich beroepen op ontbinding van het contract. Dit geldt echter niet bij rechtsverwerking. Hoe zit dit? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING

Wat met overtollige bebouwing in het buitengebied?

Door de schaalvergroting zijn steeds meer (boeren)bedrijven in het buitengebied opgehouden te bestaan. Deze voormalige bedrijfspanden staan vaak leeg omdat het lastig is een alternatieve functie te vinden. Hoe kan dit worden opgelost? Meer...

PROJECTONTWIKKELING

Schrappen van bouwplannen

Overheden hebben met de structuurvisie een middel om in een regio of gemeente sturing te geven aan de woningvoorraad. Soms betekent dit dat vastgestelde of in ontwikkeling zijnde woningbouwplannen worden geschrapt. Meer...
Geactualiseerd op: 19.01.2018

Meer van Indicator