Artikeldatabank

Zoekresultaat: 13 artikel(s) gevonden in het thema: Ruimtelijke ordening - trefwoord: Planschade

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

Planschade

Wanneer recht op vergoeding van planschade?

Stel, de gemeente heeft plannen in de omgeving van de woning van uw cliënt, waardoor zijn woning minder waard wordt. Uw cliënt vraagt u of hij recht heeft op een planschadevergoeding. Wij zetten de belangrijkste voorwaarden op een rij. Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING

Planschade claimen, waar moet u op letten?

Uw cliënt heeft onlangs een perceel grond gekocht. De gemeente heeft nu echter de bestemming gewijzigd. Doordat uw cliënt hierdoor minder bouw- en gebruiksmogelijkheden heeft, is het perceel minder waard geworden. Wat nu? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING

Nieuw bestemmingsplan, planschade claimen?

Stel, uw cliënt kon op basis van het oude bestemmingsplan bungalows op zijn perceel bouwen. In het nieuwe bestemmingsplan kan dat niet meer. Hij wil de planschade vergoed hebben. De gemeente weigert dit. Heeft hij daar recht op? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING

Planschade betalen? Vraag een second opinion!

Stel, de gemeente heeft een deskundigenrapport laten opstellen om de hoogte van de planschade te berekenen. Kunt u een second opinion vragen? Wat zijn dan de voorwaarden? Onlangs deed de Raad van State hier een uitspraak over. Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING

Voorkom een (te) hoge planschadevergoeding

Stel, u heeft een mooi bouwplan ontwikkeld, maar het past niet in het bestemmingsplan. De gemeente stuurt u naderhand de nota van de planschade. Kunt u voorkomen dat u een hoge planschadevergoeding moet betalen? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING

U had kunnen weten dat de bestemming veranderde!

Stel, uw cliënt koopt een huis met een weids uitzicht. Net als hij daar fijn van zit te genieten, staat er plotseling een tekening in de krant van een nieuwe woonwijk pal voor zijn deur. Kan hij dan planschade claimen? Meer...

IN DE KIJKER

Duidelijkere regels voor nadeelcompensatie

Het meest bekende voorbeeld van nadeelcompensatie is misschien wel de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam waardoor burgers en bedrijven jarenlang hinder en nadeel ondervinden. Onlangs is er nieuwe wetgeving gemaakt. Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING

Nieuws over planschade

Als uw cliënt schade dreigt te leiden door gewijzigde planologische mogelijkheden, kan hij een planschadeclaim indienen bij de gemeente. In een recente uitspraak heeft de rechter de toekenning beperkt. Wat speelt er? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING

Planschadeovereenkomst niet tekenen, is dat slim?

Uw cliënt heeft een bedrijf dat hij wil uitbreiden. De gemeente wil planologisch medewerking verlenen, maar vraagt uw cliënt om een planschadeovereenkomst te ondertekenen. Uw cliënt doet dat liever niet en vraagt u of dit noodzakelijk is. Meer...

IN DE KIJKER

Stand van zaken planschadeclaims

Er komt heel wat kijken bij de aanvraag voor een vergoeding van planschade. De rechter heeft hierover onlangs een aantal interessante uitspraken gedaan. Wat speelt er? Waar moet u rekening mee houden? Meer...
Geactualiseerd op: 27.01.2020

Meer van Indicator