Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Gemeente - trefwoord: Onteigening

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GEMEENTE

Het risico van staatssteun

De gemeente wijzigt het bestemmingsplan van het terrein waarop uw cliënt zijn bedrijf heeft gevestigd. Hierdoor moet hij zijn bedrijf verplaatsen. Hoe zit het met een eventuele schadevergoeding? Wat zei de rechter laatst over staatssteun? Meer...

TAXATIE

Onteigening en vergoeding van schade

De overheid is soms bevoegd tot onteigening, maar zij moet de betrokkenen dan wel schadeloos stellen. In de praktijk zijn partijen het niet altijd eens over de hoogte van de schadevergoeding. Waar kunt u dan met uw vragen terecht? Meer...

IN DE KIJKER

Voorkeursrecht gemeenten overleeft constructies

Het is geen onverdeeld genoegen om een perceel grond te bezitten waarop de gemeente een voorkeursrecht vestigt. Wat besliste de rechter onlangs over een transactie waarmee men het voorkeursrecht probeerde te omzeilen? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING

Tien jaar onzekerheid?

Als op een perceel door een gemeente een voorkeursrecht wordt gevestigd, dan kan dit verstrekkende gevolgen voor de eigenaar van het perceel hebben. Hoe zit dat? Meer...

GEMEENTE

Alles liever dan de gemeente?

Op zekere dag ontvangt u een brief van de gemeente. Op uw grond is een voorkeursrecht gevestigd in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Kan de gemeente dit zomaar doen en wat betekent dit voor u? Meer...
Geactualiseerd op: 27.01.2020

Meer van Indicator