Artikeldatabank

Zoekresultaat: 70 artikel(s) gevonden in het thema: Gemeente - trefwoord: Bezwaarprocedure

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

WOZ

Tot hoelang is eigen verkoopcijfer bruikbaar?

Binnenkort vallen de WOZ-beschikkingen weer op de deurmat. De rechter heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over het gebruik van het eigen verkoopcijfer van een woning bij de vaststelling van de WOZ-waarde. Wat speelt er? Meer...

GEMEENTE

Bouwgrond woning en de onroerendezaakbelasting

Als uw cliënt eigenaar is van de grond waarop zijn nieuwbouwwoning wordt gebouwd, krijgt hij een aanslag OZB. Als hij op 1 januari eigenaar van de grond is, dan krijgt hij een eigenarenaanslag en soms ook een gebruikersaanslag. Hoe zit dat? Meer...

WOZ

Zelfde soort panden, dezelfde WOZ-waarde

Hof Den Haag besliste enige tijd geleden dat appartementen in hetzelfde gebouw dezelfde WOZ-waarde moeten hebben. Ook Rechtbank Noord-Holland volgt deze visie en geeft hierop een duidelijke toelichting. Wat speelde er? Meer...

WOZ

Wie heeft er belang bij WOZ-waarde?

Zoals bekend, wordt de WOZ-waarde van woningen jaarlijks vastgesteld. Niet alleen de eigenaar van een woning heeft echter belang bij deze WOZ-waarde. Meer...

WOZ

Tellen zonnepanelen nu wel of niet mee?

Eind 2018 is er veel discussie in de Tweede Kamer geweest over de vraag of gemeenten zonnepanelen moeten meenemen in de WOZ-waardering. Hoe zit dat? Wat is de huidige stand van zaken? Meer...

WOZ

Als erfgenaam bezwaar maken tegen WOZ-waarde

De WOZ-waarde van een pand is ook voor de erfbelasting van belang. Kunt u als erfgenaam bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Waar moet u dan op letten? Wat speelde er onlangs bij de rechter? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING

Wanneer bent u belanghebbende bij handhaving?

Stel, omwonenden van het bedrijf van uw cliënt dienen een verzoek om handhaving in bij de gemeente. Daarvoor moeten zij belanghebbenden zijn. Er moet dan sprake zijn van ‘gevolgen van enige betekenis’. Wat zijn dat? Meer...

IN DE KIJKER

Gemeente vragen om verkeerssituatie aan te passen

Stel, uw woning of bedrijfspand ligt aan een straat waar vaak (te) hard wordt gereden of waar zelfs regelmatig ongelukken gebeuren. U kunt dan de gemeente vragen om de verkeerssituatie te wijzigen. Hoe gaat dat in zijn werk? Meer...

UW RAADSMAN

Bezwaar tegen te lage WOZ-waarde, vanaf wanneer?

Het algemene beeld is dat u alleen bezwaar kunt maken tegen een te hoge WOZ-waarde. Sinds 1 oktober 2015 kunt u echter ook vragen om de WOZ-waarde te verhogen. De rechter heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan. Meer...

IN DE KIJKER

Bezwaar tegen gemeentelijke belasting per e-mail

Uit een recente uitspraak van ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, blijkt dat de gemeente bij een per e-mail ingediend bezwaarschrift in ieder geval een herstelmogelijkheid had moeten bieden. Wat betekent dit voor de praktijk? Meer...
Geactualiseerd op: 27.01.2020

Meer van Indicator