Artikeldatabank

Zoekresultaat: 31 artikel(s) gevonden in het thema: Makelaarscontract - trefwoord: Taxatie

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TAXATIE

Bindend advies over waarde vastgoed

Behalve vastgoedbedrijven zijn ook makelaars af en toe betrokken bij vastgelopen onderhandelingen voor grondtransacties. Men probeert dit meestal vlot te trekken door inschakeling van deskundigen die een bindend advies uitbrengen. Meer...

TAXATIE

Geschil over waarde of schade, hoe lost u dat op?

Bij koop- en verkooponderhandelingen en afspraken omtrent vastgoed kunnen er discussies ontstaan over bijvoorbeeld de waarde of een vergoeding voor geleden schade. Er zijn verschillende mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Meer...

TAXATIE

Gerechtelijke taxatie, hoe werkt dat?

IN DE KIJKER

Taxatiewaarde afstemmen op de financieringsbehoefte?

Bij financieringstaxaties gebeurt het regelmatig dat de gewenste taxatiewaarde vooraf aan de taxateur kenbaar wordt gemaakt. Loopt u als taxateur dan een aansprakelijkheidsrisico? Wat zijn de aandachtspunten? Meer...

TAXATIE

Tuchtrecht voor de taxateur in commissieverband?

U bent als taxateur benoemd in een adviescommissie voor planschade. Is het tuchtrecht van het NRVT dan van toepassing? Mag u voor deze procedure afzonderlijk een taxatierapport opstellen? Het tuchtcollege liet zich hierover uit. Meer...

IN DE KIJKER

Mag u als taxateur nog een waardeverklaring afgeven?

Als u bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs staat ingeschreven, bent u als taxateur gebonden aan beroeps- en gedragsregels. Wat betekent dit voor het afgeven van een waardeverklaring? Meer...

IN DE KIJKER

Taxateur ook aansprakelijk tegenover derden?

Een makelaar die een taxatierapport opmaakt, doet dit in opdracht van en ten behoeve van zijn cliënt. Maar vaak komt het taxatierapport ook bij anderen terecht. Kan zo’n derde de taxateur aanspreken bij onjuistheid van het rapport? Meer...

TAXATIE

Ik heb toch niet voor u getaxeerd?

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een taxateur door de hypotheekbank aansprakelijk wordt gesteld omdat hij het onderpand te hoog heeft getaxeerd. De rechter heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan. Meer...

IN DE KIJKER

Petje op, petje af voor de makelaar/taxateur

Sinds 1 januari 2016 is het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) een feit: een register uitsluitend voor taxateurs. Gaat dit leiden tot een scheiding van het beroep van makelaar en taxateur? Hoe zit dat en wat betekent dit? Meer...

TAXATIE

Nieuw taxateursregister verplicht?

Geactualiseerd op: 07.12.2018

Meer van Indicator