Artikeldatabank

Zoekresultaat: 36 artikel(s) gevonden in het thema: Makelaarscontract - trefwoord: Taxatie

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TAXATIE

Taxateur aansprakelijk voor te hoge waardering?

Als een taxateur een pand te hoog of te laag waardeert, kan dat de koper of de verkoper veel geld kosten. Wanneer is de taxateur aansprakelijk voor de uit deze taxatie voortvloeiende schade? Wat zegt de rechter? Meer...

TAXATIE

Taxateur op de zwarte lijst, mag dat wel?

Bij de rechter speelde er onlangs een procedure over een bank die weigerde om de taxatierapporten van een taxateur te accepteren. De bank deed hierbij een beroep op contractvrijheid. Kan dit zomaar? Wat besliste de rechter? Meer...

TAXATIE

Waarde bij onteigening correct vastgesteld?

Onteigening is in Nederland niet gratis. De eigenaar heeft in dat geval immers recht op een (volledige) schadeloosstelling. Hoe wordt de hoogte van de vergoeding bepaald? Waar moet de taxateur rekening mee houden? Meer...

TAXATIE

Aansprakelijkheid bij een onjuiste financieringstaxatie

Als een bank schade lijdt door een onjuiste taxatie, is de makelaar/taxateur daarvoor soms aansprakelijk. Wanneer is dat het geval? Welke verweren kan de makelaar/taxateur daar dan eventueel tegen inbrengen? Meer...

TAXATIE

Aandachtspunten bij de taxatie binnen een CPO-project

Uw cliënt heeft een taxatie nodig voor de financiering van een nog te bouwen woning binnen een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Hoe bepaalt u de waarde en wat moet er (aanvullend) in het taxatierapport? Meer...

TAXATIE

Bindend advies over waarde vastgoed

Behalve vastgoedbedrijven zijn ook makelaars af en toe betrokken bij vastgelopen onderhandelingen voor grondtransacties. Men probeert dit meestal vlot te trekken door inschakeling van deskundigen die een bindend advies uitbrengen. Meer...

TAXATIE

Geschil over waarde of schade, hoe lost u dat op?

Bij koop- en verkooponderhandelingen en afspraken omtrent vastgoed kunnen er discussies ontstaan over bijvoorbeeld de waarde of een vergoeding voor geleden schade. Er zijn verschillende mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Meer...

TAXATIE

Gerechtelijke taxatie, hoe werkt dat?

IN DE KIJKER

Taxatiewaarde afstemmen op de financieringsbehoefte?

Bij financieringstaxaties gebeurt het regelmatig dat de gewenste taxatiewaarde vooraf aan de taxateur kenbaar wordt gemaakt. Loopt u als taxateur dan een aansprakelijkheidsrisico? Wat zijn de aandachtspunten? Meer...

TAXATIE

Tuchtrecht voor de taxateur in commissieverband?

U bent als taxateur benoemd in een adviescommissie voor planschade. Is het tuchtrecht van het NRVT dan van toepassing? Mag u voor deze procedure afzonderlijk een taxatierapport opstellen? Het tuchtcollege liet zich hierover uit. Meer...
Geactualiseerd op: 21.01.2020

Meer van Indicator