Artikeldatabank

Zoekresultaat: 78 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Aansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VERKOOP

De verkoopprijs opdrijven, wat mag (niet)?

Als verkopend makelaar wilt u natuurlijk een zo hoog mogelijke prijs voor uw cliënt realiseren. Tijdens de onderhandelingen is veel toegestaan, maar de grens ligt bij het tegen elkaar uitspelen van meerdere partijen. Wanneer is hiervan sprake? Meer...

MAKELAARSCONTRACT

Makelaar meer dan bemiddelaar?

Voor de rechter speelde onlangs een interessante zaak over de vraag of een makelaar als adviseur/bemiddelaar of als vertegenwoordiger optrad. Meer...

TAXATIE

Tuchtrecht voor de taxateur in commissieverband?

U bent als taxateur benoemd in een adviescommissie voor planschade. Is het tuchtrecht van het NRVT dan van toepassing? Mag u voor deze procedure afzonderlijk een taxatierapport opstellen? Het tuchtcollege liet zich hierover uit. Meer...

VERKOOP

Gebreken, makelaar niet aansprakelijk

Voor de rechter in Den Bosch speelde onlangs een zaak waarbij de koper van een woning de verkoopmakelaar aansprakelijk stelde voor gebreken. Meer...

MAKELAARSCONTRACT

Aansprakelijkheid makelaar bij een vriendendienst

Ook als u bij wijze van een vriendendienst helpt bij de aan- of verkoop van onroerend goed, kunt u als makelaar aansprakelijk zijn voor eventuele schade die daaruit volgt. Wanneer is daarvan sprake en hoe kunt u dit voorkomen? Meer...

VERKOOP

Als u aansprakelijk wordt gesteld door de wederpartij

Stel, u heeft voor uw cliënt een woning verkocht en na levering blijkt er een verborgen gebrek te bestaan. U wist hier niets van, want uw cliënt heeft daar niets over gezegd. Wat nu als u door de koper wordt aangesproken? Meer...

IN DE KIJKER

Wat als uw cliënt uw advies niet opvolgt?

Stel, u wilt een woning in de verkoop brengen voor de eigenaar, uw cliënt. U adviseert uw cliënt bepaalde maatregelen om tot een optimaal verkoopresultaat te komen. Maar wat als uw advies niet wordt opgevolgd? Meer...

UW RAADSMAN

Verhuurmakelaar, pas op uw tellen

Helaas komt het regelmatig voor dat een huurder wanpresteert, bijvoorbeeld omdat er in het gehuurde een hennepkwekerij wordt geëxploiteerd. Kan de verhuurder zijn verhuurmakelaar dan aansprakelijk stellen? Wat zegt de rechter? Meer...

VERKOOP

Schadebepaling bij verkeerde oppervlakte

Er verschijnen steeds meer uitspraken waarbij de rechter oordeelt dat de verkoopmakelaar jegens de koper onrechtmatig handelt als hij in de verkoopinformatie van een woning een te hoge woonoppervlakte vermeldt. Meer...

IN DE KIJKER

Aansprakelijkheid verkopend makelaar richting kopers?

Als verkopend makelaar kunt u, naast aansprakelijkheid richting uw opdrachtgever, ook aansprakelijk zijn voor mededelingen die u richting een koper doet bij de verkoop van onroerende zaken. Hoe zit dat? Wat zegt de rechter hierover? Meer...
Geactualiseerd op: 15.01.2018

Meer van Indicator