Artikeldatabank

Zoekresultaat: 92 artikel(s) gevonden in het thema: Makelaarscontract - trefwoord: Aansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VERKOOP

Meten is weten … makelaar aansprakelijk voor fouten

NVM-makelaars zijn verplicht in de verkoopinformatie de nettowoonoppervlakte van een woning te vermelden of uitdrukkelijk te melden dat er een andere methode is gehanteerd. Maar wat als de makelaar een fout maakt bij het meten? Meer...

VERKOOP

Ondanks verklaring in contract, toch geen volmacht?

Bij gebruikmaking van een volmacht is het verstandig om in het koopcontract een verklaring op te nemen dat de wederpartij deze heeft ontvangen. Rechtspraak laat zien dat deze verklaring echter niet altijd afdoende is. Wat zegt de rechter? Meer...

VERKOOP

De koper en de zorgplicht van de verkopende makelaar

Steeds vaker dienen teleurgestelde kopers een claim in tegen de verkoopmakelaar wegens schending van de zorgplicht. Uit de rechtspraak blijkt dat een dergelijke claim niet altijd slaagt. Welke omstandigheden zijn van belang? Meer...

VERKOOP

De Hoge Raad over de meetinstructie

MAKELAARSCONTRACT

Moet u een huurder altijd screenen?

Stel, u verhuurt voor uw opdrachtgever een pand en stelt de huurovereenkomst op. Later wordt er een wietkwekerij aangetroffen. Hoe kunt u dit voorkomen? Meer...

IN DE KIJKER

Cliëntenonderzoek door makelaars onder nieuwe Wwft

Met een meer adequaat en risicogericht cliëntenonderzoek wil de overheid met de gewijzigde Wwft witwassen en financiering van terrorisme voorkomen. Wat betekent dit cliëntenonderzoek voor de makelaardij? Meer...

VERKOOP

AVG bij aankoop appartement?

De AVG is inmiddels in werking getreden, dat zal u niet ontgaan zijn. Maar weet u dat ook VvE’s aan de AVG moeten voldoen? Waarom is dat belangrijk? Meer...

VERKOOP

Schending mededelingsplicht of onderzoeksplicht?

Bij de verkoop van vastgoed moet de verkoper alle gebreken melden die voor de koper relevant kunnen zijn. De koper heeft echter ook een onderzoeksplicht. Wat is de reikwijdte en verhouding van deze verplichtingen? Wat zegt de rechter? Meer...

MAKELAARSCONTRACT

Bemiddelaar aansprakelijk voor onbetrouwbare huurder?

Als bemiddelaar bij de verhuur van een pand heeft u een zorgplicht. Schending van deze verplichting kan leiden tot een gegronde aansprakelijkheidsclaim van de pandeigenaar/verhuurder. Wanneer is daarvan sprake? Wat zegt de rechter? Meer...

IN DE KIJKER

Attentie makelaars voor nieuwe antiwitwasrichtlijn!

Brussel is als reactie op de ‘Panama Papers’ met een nieuwe antiwitwasrichtlijn gekomen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd. Wat betekent dit voor de makelaardij? Meer...
Geactualiseerd op: 07.12.2018

Meer van Indicator