Artikeldatabank

Zoekresultaat: 48 artikel(s) gevonden in het thema: Notaris - trefwoord: Eigendomsrechten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

IN DE KIJKER

Einde relatie en samen een eigen woning, wat nu?

Het is een veelvoorkomende situatie: partners kopen en financieren samen een woning. Zij zijn dan beiden hoofdelijk aansprakelijk. Maar als de liefde over is, lijkt het eenvoudig als een van beiden de woning ‘overneemt’. Hoe werkt dat? Meer...

IN DE KIJKER

Verdelen van een woning, financier en fiscus kijken mee

Als echtelieden uit elkaar gaan, zal er wat met de woning moeten gebeuren. Als een van hen de woning wil houden, zal de ex-partner uitgekocht moeten worden. Welke aandachtspunten zijn er? Meer...

EIGENDOMSRECHTEN

Na verjaringstermijn niet voor niets eigenaar!

Stel, uw cliënt heeft een omheining gezet om een stuk grond van de gemeente. Kan hij dan alsnog eigenaar worden door verjaring? Hoe zit dat ook alweer? De Hoge Raad heeft hierover onlangs een belangrijke uitspraak gedaan. Meer...

NOTARIS

‘Wet beperking gemeenschap van goederen’ en vastgoed

Per 1 januari 2018 treedt de wet in werking die de beperking van de gemeenschap van goederen regelt. Heeft deze nieuwe wet ook gevolgen voor de eigendom van vastgoed? Hoe zit dat? Meer...

VERKOOP

Moet echtgenoot toestemming geven?

Als de echtelijke woning wordt verkocht, moet de echtgenoot toestemming voor de verkoop geven. Waar moet u dan in de praktijk op letten? Meer...

IN DE KIJKER

Aankoop van een woning van of door gehuwden

Bij de aankoop van een woning komt veel kijken, van bezichtiging tot financiering. Ook juridisch gezien is er een aantal aandachtspunten, zeker als uw cliënt gehuwd is of als hij een woning van gehuwden koopt. Meer...

VERKOOP

Veilingkoper toch geen eigenaar!

Een koper kocht een onroerende zaak op een executieveiling. De rechter oordeelde echter dat de veilingverkoop niet geldig was en dat degene die de schuld had eigenaar was gebleven. Wat was er aan de hand? Meer...

BOUWPLANNEN

Grensoverschrijdend bouwen

In ons dichtbevolkte land is het van groot belang om zorgvuldig te werk te gaan bij het realiseren van bouwplannen of uitbreidingen. Grensoverschrijdend bouwen is immers bepaald niet zonder risico. Wat zijn de aandachtspunten? Meer...

EIGENDOMSRECHTEN

Wat de boer niet bezit, krijgt hij niet!

Een agrariër meent dat hij door verjaring eigenaar is geworden van een aantal percelen grond van de gemeente. De gemeente bestrijdt dat. Wat is de mening van de rechter? Meer...

NOTARIS

Is een verklaring van erfrecht écht nodig?

Uw cliënt wil de geërfde woning verkopen. Hij laat u de overlijdensverklaring, een kopie van het testament en een uittreksel uit de basisadministratie waaruit blijkt dat er niet méér kinderen zijn, zien. Is een verklaring van erfrecht toch nodig? Meer...
Geactualiseerd op: 07.12.2018

Meer van Indicator