Artikeldatabank

Zoekresultaat: 53 artikel(s) gevonden in het thema: Notaris - trefwoord: Eigendomsrechten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

EIGENDOMSRECHTEN

Kan verjaring leiden tot een bestemmingswijziging?

Door tijdsverloop kan het feitelijk gebruik van andermans perceel leiden tot gewijzigde eigendomsverhoudingen. Geldt dat ook voor feitelijk gebruik in strijd met een bestemming? Wat zegt de rechter? Meer...

KOOP

Vrouw investeert in verbouwing woning van partner

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan over het vergoedingsrecht bij ongehuwd samenwonenden zonder samenlevingscontract. Waar moet u uw cliënten op wijzen? Meer...

IN DE KIJKER

Samenwoners met een verblijvingsbeding

Als samenwoners na eerst korte tijd in een huurwoning te hebben gewoond, besluiten om samen een woning te kopen, wordt het opstellen van een samenlevingscontract (en eventueel testamenten) echt van belang. Hoe zit dat? Meer...

IN DE KIJKER

Gescheiden van tafel en bed, wat is dat?

U krijgt een huis in de verkoop van een echtpaar dat van tafel en bed gescheiden is. Wat houdt dit precies in? Wie moet er nu de koopovereenkomst tekenen? Hoe zit het met de toestemmingseis? Meer...

IN DE KIJKER

“Van je familie moet je het maar hebben …”

Twee zwagers kruisen bij de rechter de degens om te strijden over de eigendom van een perceel grond met een daarop gebouwde woning. Wat vooral hiervan geleerd kan worden, is hoe belangrijk het is om zaken goed op papier te zetten. Meer...

IN DE KIJKER

Einde relatie en samen een eigen woning, wat nu?

Het is een veelvoorkomende situatie: partners kopen en financieren samen een woning. Zij zijn dan beiden hoofdelijk aansprakelijk. Maar als de liefde over is, lijkt het eenvoudig als een van beiden de woning ‘overneemt’. Hoe werkt dat? Meer...

IN DE KIJKER

Verdelen van een woning, financier en fiscus kijken mee

Als echtelieden uit elkaar gaan, zal er wat met de woning moeten gebeuren. Als een van hen de woning wil houden, zal de ex-partner uitgekocht moeten worden. Welke aandachtspunten zijn er? Meer...

EIGENDOMSRECHTEN

Na verjaringstermijn niet voor niets eigenaar!

Stel, uw cliënt heeft een omheining gezet om een stuk grond van de gemeente. Kan hij dan alsnog eigenaar worden door verjaring? Hoe zit dat ook alweer? De Hoge Raad heeft hierover onlangs een belangrijke uitspraak gedaan. Meer...

NOTARIS

‘Wet beperking gemeenschap van goederen’ en vastgoed

Per 1 januari 2018 treedt de wet in werking die de beperking van de gemeenschap van goederen regelt. Heeft deze nieuwe wet ook gevolgen voor de eigendom van vastgoed? Hoe zit dat? Meer...

VERKOOP

Moet echtgenoot toestemming geven?

Als de echtelijke woning wordt verkocht, moet de echtgenoot toestemming voor de verkoop geven. Waar moet u dan in de praktijk op letten? Meer...
Geactualiseerd op: 21.01.2020

Meer van Indicator