Artikeldatabank

Zoekresultaat: 50 artikel(s) gevonden in het thema: Notaris - trefwoord: Eigendomsrechten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

IN DE KIJKER

Gescheiden van tafel en bed, wat is dat?

U krijgt een huis in de verkoop van een echtpaar dat van tafel en bed gescheiden is. Wat houdt dit precies in? Wie moet er nu de koopovereenkomst tekenen? Hoe zit het met de toestemmingseis? Meer...

IN DE KIJKER

“Van je familie moet je het maar hebben …”

Twee zwagers kruisen bij de rechter de degens om te strijden over de eigendom van een perceel grond met een daarop gebouwde woning. Wat vooral hiervan geleerd kan worden, is hoe belangrijk het is om zaken goed op papier te zetten. Meer...

IN DE KIJKER

Einde relatie en samen een eigen woning, wat nu?

Het is een veelvoorkomende situatie: partners kopen en financieren samen een woning. Zij zijn dan beiden hoofdelijk aansprakelijk. Maar als de liefde over is, lijkt het eenvoudig als een van beiden de woning ‘overneemt’. Hoe werkt dat? Meer...

IN DE KIJKER

Verdelen van een woning, financier en fiscus kijken mee

Als echtelieden uit elkaar gaan, zal er wat met de woning moeten gebeuren. Als een van hen de woning wil houden, zal de ex-partner uitgekocht moeten worden. Welke aandachtspunten zijn er? Meer...

EIGENDOMSRECHTEN

Na verjaringstermijn niet voor niets eigenaar!

Stel, uw cliënt heeft een omheining gezet om een stuk grond van de gemeente. Kan hij dan alsnog eigenaar worden door verjaring? Hoe zit dat ook alweer? De Hoge Raad heeft hierover onlangs een belangrijke uitspraak gedaan. Meer...

NOTARIS

‘Wet beperking gemeenschap van goederen’ en vastgoed

Per 1 januari 2018 treedt de wet in werking die de beperking van de gemeenschap van goederen regelt. Heeft deze nieuwe wet ook gevolgen voor de eigendom van vastgoed? Hoe zit dat? Meer...

VERKOOP

Moet echtgenoot toestemming geven?

Als de echtelijke woning wordt verkocht, moet de echtgenoot toestemming voor de verkoop geven. Waar moet u dan in de praktijk op letten? Meer...

IN DE KIJKER

Aankoop van een woning van of door gehuwden

Bij de aankoop van een woning komt veel kijken, van bezichtiging tot financiering. Ook juridisch gezien is er een aantal aandachtspunten, zeker als uw cliënt gehuwd is of als hij een woning van gehuwden koopt. Meer...

VERKOOP

Veilingkoper toch geen eigenaar!

Een koper kocht een onroerende zaak op een executieveiling. De rechter oordeelde echter dat de veilingverkoop niet geldig was en dat degene die de schuld had eigenaar was gebleven. Wat was er aan de hand? Meer...

BOUWPLANNEN

Grensoverschrijdend bouwen

In ons dichtbevolkte land is het van groot belang om zorgvuldig te werk te gaan bij het realiseren van bouwplannen of uitbreidingen. Grensoverschrijdend bouwen is immers bepaald niet zonder risico. Wat zijn de aandachtspunten? Meer...
Geactualiseerd op: 25.03.2019

Meer van Indicator