Artikeldatabank

Zoekresultaat: 29 artikel(s) gevonden in het thema: Notaris - trefwoord: Erfdienstbaarheden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ERFDIENSTBAARHEDEN

Wel of geen erfdienstbaarheid gevestigd?

Een verplichting om ‘iets te doen’ wordt in principe niet als erfdienstbaarheid gevestigd. Op het uitgangspunt dat de erfdienstbaarheid passief is, bestaan echter twee uitzonderingen. Hoe zit dat? Wat zegt de rechter? Meer...

NOTARIS

Die erfdienstbaarheid van weg kan wel weg toch?

Een veelgestelde vraag is of en wanneer een jaren geleden gevestigde erfdienstbaarheid kan worden opgeheven. De rechter heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over een erfdienstbaarheid van weg. Meer...

NOTARIS

Geen redelijk belang meer bij oude erfdienstbaarheid?

Het gebruik van een erfdienstbaarheid kan na verloop van tijd veranderen. Dat kan leiden tot opheffing, als de eigenaar van het heersend erf hierdoor geen redelijk belang meer heeft bij de erfdienstbaarheid. Hoe zit dat? Meer...

BURENRECHT

Recht op ongehinderde lichtinval?

Een erfdienstbaarheid van licht geeft recht op lichtinval. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? De Hoge Raad liet zich hier onlangs over uit. Wat speelde er? Meer...

IN DE KIJKER

Hoe zit het ook alweer met de erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid verschaft de perceeleigenaar het recht om over andermans erf te gaan. De wet bepaalt hoe dit recht ontstaat en hoe het eindigt. Wat zijn de regels en hoe werken ze in de praktijk? Meer...

BOUWPLANNEN

Grensoverschrijdend bouwen

In ons dichtbevolkte land is het van groot belang om zorgvuldig te werk te gaan bij het realiseren van bouwplannen of uitbreidingen. Grensoverschrijdend bouwen is immers bepaald niet zonder risico. Wat zijn de aandachtspunten? Meer...

ERFDIENSTBAARHEDEN

Pad afsluiten met een paaltje?

ERFDIENSTBAARHEDEN

Uitleg ‘oude’ erfdienstbaarheid

Het komt betrekkelijk vaak voor dat niet duidelijk is wat een ‘oude’ erfdienstbaarheid precies inhoudt. Vaak wijkt het gebruik van de erfdienstbaarheid af van het gebruik volgens de akte. Hoe gaat de rechter hier dan mee om? Meer...

ERFDIENSTBAARHEDEN

Die weg mag jij niet meer gebruiken!

Uw cliënt wil zijn pand verkopen, maar zijn buurman moet altijd over zijn terrein om bijvoorbeeld zijn garage te bereiken. Dan is het verstandig om uw cliënt erop te wijzen dat hij wellicht beter in actie kan komen. Waarom? Lees verder ... Meer...

NOTARIS

Opheffen van erfdienstbaarheden

Als de notaris de akte van levering voorbereidt, blijkt nogal eens dat er beperkte rechten (zoals een erfdienstbaarheid) op het perceel rusten. De notaris heeft dan een zorgplicht om de koper te informeren. Wat speelt er in de praktijk? Meer...
Geactualiseerd op: 21.01.2020

Meer van Indicator