Artikeldatabank

Zoekresultaat: 26 artikel(s) gevonden in het thema: Notaris - trefwoord: Erfdienstbaarheden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BURENRECHT

Recht op ongehinderde lichtinval?

Een erfdienstbaarheid van licht geeft recht op lichtinval. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? De Hoge Raad liet zich hier onlangs over uit. Wat speelde er? Meer...

IN DE KIJKER

Hoe zit het ook alweer met de erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid verschaft de perceeleigenaar het recht om over andermans erf te gaan. De wet bepaalt hoe dit recht ontstaat en hoe het eindigt. Wat zijn de regels en hoe werken ze in de praktijk? Meer...

BOUWPLANNEN

Grensoverschrijdend bouwen

In ons dichtbevolkte land is het van groot belang om zorgvuldig te werk te gaan bij het realiseren van bouwplannen of uitbreidingen. Grensoverschrijdend bouwen is immers bepaald niet zonder risico. Wat zijn de aandachtspunten? Meer...

ERFDIENSTBAARHEDEN

Pad afsluiten met een paaltje?

ERFDIENSTBAARHEDEN

Uitleg ‘oude’ erfdienstbaarheid

Het komt betrekkelijk vaak voor dat niet duidelijk is wat een ‘oude’ erfdienstbaarheid precies inhoudt. Vaak wijkt het gebruik van de erfdienstbaarheid af van het gebruik volgens de akte. Hoe gaat de rechter hier dan mee om? Meer...

ERFDIENSTBAARHEDEN

Die weg mag jij niet meer gebruiken!

Uw cliënt wil zijn pand verkopen, maar zijn buurman moet altijd over zijn terrein om bijvoorbeeld zijn garage te bereiken. Dan is het verstandig om uw cliënt erop te wijzen dat hij wellicht beter in actie kan komen. Waarom? Lees verder ... Meer...

NOTARIS

Opheffen van erfdienstbaarheden

Als de notaris de akte van levering voorbereidt, blijkt nogal eens dat er beperkte rechten (zoals een erfdienstbaarheid) op het perceel rusten. De notaris heeft dan een zorgplicht om de koper te informeren. Wat speelt er in de praktijk? Meer...

RECHT

Ik doe mijn tuinverlichting liever zelf aan en uit!

In een grijs verleden heeft u met de plaatselijke tennisvereniging afgesproken dat de banen vlak bij uw woning geen lichtmasten zouden krijgen. Maar nu heeft de vereniging daarvoor toch een vergunning aangevraagd. Kan dat zomaar? Meer...

ERFDIENSTBAARHEDEN

Garage of berging is géén werkruimte

Soms werkt een akte waarin een erfdienstbaarheid wordt gevestigd, erg onredelijk uit. Kunt u nog iets tegen de buren ondernemen als deze zich blijven verschuilen achter de letterlijke tekst van de bepalingen? Wat is er laatst beslist? Meer...

VERKOOP

Niet melden erfdienstbaarheden, tekortkoming verkoper

Na de aankoop van een woning komt de koper erachter dat er twee erfdienstbaarheden op het erf rusten. Had de verkoper dit moeten melden? En als dat zo is, is dit dan zó ernstig dat de koper de overeenkomst kan ontbinden? Meer...
Geactualiseerd op: 23.08.2019

Meer van Indicator