Artikeldatabank

Zoekresultaat: 29 artikel(s) gevonden in het thema: Verkoop - trefwoord: Boetebeding

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VERKOOP

Matiging boete door rechter bij verkoop woning

De boetebepaling in het veelgebruikte NVM-model betekent dat de partij die de overeenkomst niet nakomt, het gebrek moet herstellen of anders een boete van 10% van de koopsom verbeurt. Kan die boete gematigd worden? Meer...

VERKOOP

Let op met anti-speculatiebedingen

Als makelaar krijgt u ongetwijfeld regelmatig koopcontracten of leveringsakten onder ogen waarin een anti-speculatiebeding van een gemeente is opgenomen. Waar moet u dan op letten? Meer...

VERKOOP

Een boete matigen? Slechts met mate!

In vrijwel alle koopovereenkomsten met betrekking tot vastgoed is een boeteclausule opgenomen. De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over de matiging van een verbeurde boete. Meer...

BOETE

Is de contractuele boete ‘the max’?

Het opstellen van een koopovereenkomst is maatwerk. Daarbij verdient de boeteclausule extra aandacht, zo blijkt uit recente rechtspraak. Meer...

VERKOOP

Kom maar op met die bankgarantie!

Uw cliënt verkoopt een pand maar de koper neemt het pand niet op tijd af. De rechter vindt dat de koper de contractuele boete moet betalen en gelukkig heeft u daarvoor een bankgarantie. Moet de notaris meewerken? Wat zei de rechter nu? Meer...

IN DE KIJKER

Rechter matigt boete NVM-koopakte met mate

Iedere NVM-koopovereenkomst bevat een uitgebreide boeteclausule voor het geval een van de partijen de afspraken niet nakomt. Hoe zeker is zo’n boete? De Rechtbank Noord-Holland matigde onlangs deze boete. Meer...

VERKOOP

De contractuele boete en schadevergoeding

Als de koper van een woning zijn afspraken niet nakomt, kan uw verkopende cliënt enkele stappen nemen. Maar wat is de hoogte van de boete waar hij recht op heeft? En kan hij daarnaast ook een vergoeding eisen voor zijn schade? Meer...

VERKOOP

Nare buren: vertellen of verzwijgen?

Als verkoopmakelaar bent u vast wel eens voor het volgende dilemma geplaatst: de koper van een huis krijgt er ongevraagd de buren bij en laat dat nu in dit geval juist vreselijke, onmogelijke buren zijn. Moet u dat aan de koper vertellen? Meer...

IN DE KIJKER

Onjuiste ingebrekestelling, grote gevolgen!

Het komt in de praktijk geregeld voor dat de koper of de verkoper niet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst voldoet. In dat geval moet de koper of de verkoper eerst in gebreke worden gesteld. Waar moet u dan op letten? Meer...

VERKOOP

Zonder ingebrekestelling geen boete!

De verkoper eist de boete zoals bedoeld in de NVM-koopovereenkomst op wegens wanprestatie van de koper. Waarom wijst de rechter deze eis af? Meer...
Geactualiseerd op: 27.01.2020

Meer van Indicator