Artikeldatabank

Zoekresultaat: 46 artikel(s) gevonden in het thema: Appartementsrechten - trefwoord: Splitsingsakte

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

APPARTEMENTSRECHTEN

VvE verbiedt harde vloer, dus laminaatvloer moet weg?

Laminaat in een appartement leidt vaak tot geluidsoverlast. Veel VvE’s hanteren daarom een verbod op het aanbrengen van harde vloeren. Moet de eigenaar die dat verbod overtreedt, de vloer verwijderen? Wat zegt de rechter? Meer...

IN DE KIJKER

Per 2018 nieuw model splitsingsreglement

Als een gebouw en de grond worden gesplitst in appartementsrechten, wordt dit vastgelegd in een akte van splitsing. Tegelijkertijd wordt er een Vereniging van Eigenaars (VvE) opgericht. Wat is er nieuw in het modelreglement 2017? Meer...

APPARTEMENTSRECHTEN

Harde vloer in appartement, (wanneer) mag dat?

Harde vloeren in appartementen zorgen regelmatig voor geluidsoverlast. Desondanks willen veel kopers graag een parketvloer in hun nieuwe appartement. Welke regels gelden er dan? Wat gebeurt er als deze regels worden overtreden? Meer...

APPARTEMENTSRECHTEN

Verhuren via Airbnb, dat gaat zomaar niet!

Uw cliënt zoekt een appartement en hij wil dat ook via Airbnb kunnen verhuren. Binnen veel VvE’s bestaat er echter een verbod voor exploitatie van de woning als pensionbedrijf. Geldt dit ook voor de verhuur via Airbnb? Wat zegt de rechter? Meer...

IN DE KIJKER

Ondersplitsing in de Vereniging van Eigenaars

In het appartementsrecht komen regelmatig de termen ‘hoofdsplitsing’ en ‘ondersplitsing’ voor. Wat betekenen deze termen? Wanneer kunt u daarmee te maken krijgen en waar moet u op letten? Meer...

APPARTEMENTSRECHTEN

Wat kan er in het huishoudelijk reglement?

In de praktijk is er vaak onduidelijkheid over de vraag wat er precies in een huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaars geregeld mag worden. Hoe zit dat? We zetten de regels nog eens voor u op een rij. Meer...

APPARTEMENTSRECHTEN

Geen toeristen maar seizoenarbeiders

IN DE KIJKER

Is uw aandeel in de VvE ook de verdeelsleutel?

De jaarlijkse bijdrage in de kosten en lasten van de VvE wordt bepaald door de verdeelsleutel. Vaak wordt gedacht dat deze verdeelsleutel altijd gelijk is aan het aandeel in de VvE (het breukdeel). Dit is echter een misverstand. Hoe zit dat? Meer...

APPARTEMENTSRECHTEN

Huurders en de VvE: alle neuzen dezelfde kant op?

Als huurders en eigenaren in één complex wonen, gaan de belangen soms niet gelijk op. Dit is soms lastig voor verhuurders. Zij hebben immers te maken met de belangen van hun huurders en van mede-eigenaren. Waar moeten zij op letten? Meer...

APPARTEMENTSRECHTEN

Verhuur van eigen appartement, dat gaat zomaar niet!

Begin 2016 verbood de Rechtbank Amsterdam appartementseigenaren om hun woning te verhuren aan toeristen via Airbnb. Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor reguliere verhuur. Waar moet u hierbij op letten? Meer...
Geactualiseerd op: 27.01.2020

Meer van Indicator