Artikeldatabank

Zoekresultaat: 27 artikel(s) gevonden in het thema: Bedrijfshuur - trefwoord: Huurachterstand

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

IN DE KIJKER

Huurachterstand, wanneer reden voor ontbinding?

Verhuurders van zowel bedrijfs- als woonruimtes worden regelmatig geconfronteerd met niet-betalende huurders. Is een huurachterstand van drie maanden voldoende om het huurcontract te ontbinden? Wat zegt de rechter? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Uw huurder betaalt niet, dan maar de sloten vervangen?

U verhuurt middenstandsbedrijfsruimte, maar na een tijdje betaalt uw huurder de huur niet meer. U besluit uw verplichtingen als verhuurder op te schorten en vervangt de sloten zodat de huurder er niet meer in kan. Wat zei de rechter nu? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Bestuurder soms aansprakelijk voor huurachterstand

Zakelijke huurovereenkomsten worden vaak gesloten met een BV. Dit betekent onder andere dat de BV de huur moet betalen. Maar wat als de BV de huur niet kan betalen? Kunt u dan ook aankloppen bij de bestuurder? Meer...

VERHUUR

Aanmaning incassokosten, let op 14-dagentermijn!

Als verhuurder wilt u de buitengerechtelijke incassokosten op de huurder verhalen als hij de huur niet (tijdig) betaalt. Vanaf welk tijdstip mag u deze incassokosten vorderen en waarop moet u letten als de huurder een consument is? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Moet de verhuurder echt elke maand een sommatie sturen?

Kantonrechters hebben veel vrijheid om boeterente wegens huurachterstand te matigen. Er moet door de verhuurder gesommeerd worden, blijkt uit een recente uitspraak, het liefst elke maand! We leggen het uit aan u. Meer...

BEDRIJFSHUUR

Btw terug over oninbare huurvordering

Het komt regelmatig voor dat verhuurders van zakelijk vastgoed kunnen fluiten naar de huurpenningen. Een kleine pleister op de wonde is dat zij de afgedragen btw kunnen terugvragen. Hoe kan nieuwe wetgeving dit makkelijker maken? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Leegstand en bankgarantie, hoe zit dat ook alweer?

Als u voor uw opdrachtgever (verhuurder) een huurcontract opstelt, neemt u hierin natuurlijk een bankgarantie op. Zo heeft uw cliënt in ieder geval nog de bankgarantie als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. Prima toch? Meer...

RECHT

Draait nieuwe vennoot op voor oude schulden?

VERHUUR

Huur roerende zaken nu een boedelschuld?

BEDRIJFSHUUR

Moet een vertrekkende vennoot toch de huur betalen?

Stel, u heeft een pand verhuurd aan een firma en haar drie vennoten. Alle vennoten tekenden het huurcontract. Opeens blijkt dat de huur al een maand niet is betaald en dat één van de vennoten is vertrokken. Wie kunt u aanspreken? Meer...
Geactualiseerd op: 21.01.2020

Meer van Indicator