Artikeldatabank

Zoekresultaat: 43 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Einde huurovereenkomst

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VERHUUR

Oplevering bij einde van de huur, hoe zit dat ook alweer?

Vaak brengt een huurder veranderingen in een bedrijfsruimte of een woonruimte aan. Moet hij deze bij het einde van de huur weer verwijderen? Heeft hij dan recht op vergoeding van de verhuurder? Hoe zit dat ook alweer? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Vertraging eindoplevering door toedoen verhuurder

Kan een verhuurder schadevergoeding (voor herstelwerkzaamheden) eisen wegens te late oplevering van het gehuurde door de huurder, als de vertraging in de oplevering veroorzaakt is door de verhuurder? Wat zegt de rechter? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Het nut van een inspectierapport

Vaak wordt gedacht dat het in het voordeel van de huurder is als de verhuurder bij aanvang en einde van de huur geen inspectierapport opstelt. Toch kan dit ook in het nadeel van de huurder werken. Wat speelde er nu bij de rechter? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Het zijn toch mijn zonnepanelen?

Waar moet u rekening mee houden indien u als huurder zonnepanelen wilt aanbrengen op uw bedrijfspand? Welke hobbels vindt u op de weg? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Huurder failliet, moet u een doorstart accepteren of niet?

Nu winkelketens met bosjes lijken om te vallen, is de vraag actueel of u als verhuurder mee moet werken aan een doorstart van uw failliete huurder. Immers, zo’n doorstart geeft de nodige financiële risico’s. Hoe zit dat? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Wees duidelijk over wat u precies verhuurt

Aan de vraag wat tot het gehuurde behoort, wordt vaak onvoldoende aandacht besteed. Dit is echter van belang om duidelijk te hebben wat er straks moet worden opgeleverd en in welke staat dat moet gebeuren. Wat is goed om te weten? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Leegstand en bankgarantie, hoe zit dat ook alweer?

Als u voor uw opdrachtgever (verhuurder) een huurcontract opstelt, neemt u hierin natuurlijk een bankgarantie op. Zo heeft uw cliënt in ieder geval nog de bankgarantie als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. Prima toch? Meer...

VERHUUR

Renovatie door huurder zonder vergoeding, mag dat?

In een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte wordt vaak bepaald dat de huurder bij het einde van de huur geen aanspraak kan maken op een vergoeding van de door hem aangebrachte verbeteringen. Wat zei de rechter daarover? Meer...

VERHUUR

Huur roerende zaken nu een boedelschuld?

BEDRIJFSHUUR

Te late opzegging, tóch einde huurcontract!

In huurcontracten staat duidelijk dat er schriftelijk moet worden opgezegd vóór een bepaalde datum. Het is vaste rechtspraak dat de huur niet eindigt door een te late opzegging. Maar soms is alles dan nét even anders. Wat speelde er laatst? Meer...
Geactualiseerd op: 18.01.2018

Meer van Indicator