Artikeldatabank

Zoekresultaat: 46 artikel(s) gevonden in het thema: Bedrijfshuur - trefwoord: Einde huurovereenkomst

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VERHUUR

Ontbinding wegens drugs in pand?

De aanwezigheid van drugs kan aanleiding zijn voor de sluiting van een pand. Wanneer is dat een reden voor de ontbinding van het huurcontract? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Huurbeëindigingsovereenkomst, waar moet u op letten?

U wilt uw bedrijfsruimte herontwikkelen, dus u heeft deze ruimte voor bepaalde tijd verhuurd. Alles loopt uit. U wilt de huur wel beëindigen, maar u wilt niet dat de huurder vertrekt, want u kunt de inkomsten goed gebruiken. Wat te doen? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Faillissement winkelier, dat is niet zo super …

Na Kijkshop vroeg afgelopen maart modebedrijf SuperTrash het faillissement aan. Dat heeft financiële en emotionele impact voor de betrokkenen en leidt tot belangrijke vragen voor verhuurders, want hoe zit het huurrechtelijk ook alweer? Meer...

VERHUUR

Oplevering bij einde van de huur, hoe zit dat ook alweer?

Vaak brengt een huurder veranderingen in een bedrijfsruimte of een woonruimte aan. Moet hij deze bij het einde van de huur weer verwijderen? Heeft hij dan recht op vergoeding van de verhuurder? Hoe zit dat ook alweer? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Vertraging eindoplevering door toedoen verhuurder

Kan een verhuurder schadevergoeding (voor herstelwerkzaamheden) eisen wegens te late oplevering van het gehuurde door de huurder, als de vertraging in de oplevering veroorzaakt is door de verhuurder? Wat zegt de rechter? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Het nut van een inspectierapport

Vaak wordt gedacht dat het in het voordeel van de huurder is als de verhuurder bij aanvang en einde van de huur geen inspectierapport opstelt. Toch kan dit ook in het nadeel van de huurder werken. Wat speelde er nu bij de rechter? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Het zijn toch mijn zonnepanelen?

Waar moet u rekening mee houden indien u als huurder zonnepanelen wilt aanbrengen op uw bedrijfspand? Welke hobbels vindt u op de weg? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Huurder failliet, moet u een doorstart accepteren of niet?

Nu winkelketens met bosjes lijken om te vallen, is de vraag actueel of u als verhuurder mee moet werken aan een doorstart van uw failliete huurder. Immers, zo’n doorstart geeft de nodige financiële risico’s. Hoe zit dat? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Wees duidelijk over wat u precies verhuurt

Aan de vraag wat tot het gehuurde behoort, wordt vaak onvoldoende aandacht besteed. Dit is echter van belang om duidelijk te hebben wat er straks moet worden opgeleverd en in welke staat dat moet gebeuren. Wat is goed om te weten? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Leegstand en bankgarantie, hoe zit dat ook alweer?

Als u voor uw opdrachtgever (verhuurder) een huurcontract opstelt, neemt u hierin natuurlijk een bankgarantie op. Zo heeft uw cliënt in ieder geval nog de bankgarantie als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. Prima toch? Meer...
Geactualiseerd op: 27.01.2020

Meer van Indicator