Artikeldatabank

Zoekresultaat: 79 artikel(s) gevonden in het thema: Bedrijfshuur - trefwoord: Huurovereenkomst

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

IN DE KIJKER

Huur gaat niet automatisch over bij wijziging rechtsvorm

Een startende ondernemer begint vaak als eenmanszaak of Vof. Als de zaken goed gaan, wordt er vaak overgegaan op een BV. De verhuurder wordt hier niet altijd van op de hoogte gebracht. Wat zijn hier de mogelijke gevolgen van? Meer...

VERHUUR

Is het afbreken van onderhandelingen toegestaan?

Als uw cliënt of de wederpartij zich uit de onderhandelingen wil terugtrekken, is dat niet altijd zomaar mogelijk. Soms is er al een overeenkomst tot stand gekomen of is het afbreken onaanvaardbaar. Hoe zit dit? Wat zegt de rechter? Meer...

UW RAADSMAN

Optie btw-belaste verhuur vergeten, wat nu?

Door een ‘optie btw-belaste verhuur’ op te nemen in de huurovereenkomst mag een pand met btw worden verhuurd. Dit kan voor beide partijen voordelig zijn. Maar wat nu als uw cliënt vergeten is deze optie vast te leggen? Meer...

BEDRIJFSHUUR

De huurder van winkelruimte wil zelf de pui vervangen

Nu de economie aantrekt, hebben veel winkelbedrijven weer mogelijkheden om hun verkoopruimten aan te passen. Wees als verhuurder extra alert als uw huurder dit zelf wil laten uitvoeren. Wat moet u dan vooraf afspreken? Meer...

BEDRIJFSHUUR

ROZ lanceert een nieuw model bankgarantie

BEDRIJFSHUUR

Verhuren aan een franchisegever

Een pand wordt al jaren verhuurd aan een zelfstandig exploitant die een franchiseformule uitbaat. Nu wil de franchisegever van u gaan huren om daarna te gaan onderverhuren aan de exploitant. Wat komt daarbij kijken? Meer...

VERHUUR

Bruikleen of huur, dat scheelt een slok op een borrel …

Voor een vastgoedeigenaar kunnen er redenen zijn om een pand in bruikleen te geven, bijvoorbeeld ‘antikraak’ of om iemand tijdelijk te helpen. De gebruiker moet dan wel echt vertrekken. Hoe voorkomt u dat de gebruiker huurder wordt? Meer...

WoningHUUR

Is uw cliënt aansprakelijk voor hennepteelt in zijn pand?

Als een verhuurde woning wordt gebruikt als hennepkwekerij, kan de eigenaar hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Wat mag en/of moet uw cliënt doen om dit te voorkomen? Wat zegt de rechter? Meer...

BEDRIJFSHUUR

Breekt gedeeltelijke koop ook geen huur?

Om te voorkomen dat een huurder met lege handen staat in geval van verkoop van een verhuurde zaak, geldt op grond van de wet ‘koop breekt geen huur’. Maar wat als er slechts een gedeelte van een verhuurde zaak wordt overgedragen? Meer...

VERKOOP

Koop breekt geen huur, maar welke afspraken gaan over?

Bij de koop van een verhuurd pand is de nieuwe eigenaar gebonden aan de afspraken uit het huurcontract. Niet alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten gaan echter over. Waar zijn de aandachtspunten bij de huurovereenkomst? Meer...
Geactualiseerd op: 23.08.2019

Meer van Indicator