Artikeldatabank

Zoekresultaat: 19 artikel(s) gevonden in het thema: Woninghuur - trefwoord: Huurachterstand

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

WONINGHUUR

Huurtoeslag voor voormalige recreatiewoningen?

Wellicht heeft u (of uw cliënt) ooit een of meerdere recreatiewoningen gekocht als investering of als ‘tweede huis’. Als u die woning(en) verhuurt voor permanente bewoning, dan is er nu een ontwikkeling gaande waar u alert op moet zijn. Meer...

IN DE KIJKER

Huurachterstand, wanneer reden voor ontbinding?

Verhuurders van zowel bedrijfs- als woonruimtes worden regelmatig geconfronteerd met niet-betalende huurders. Is een huurachterstand van drie maanden voldoende om het huurcontract te ontbinden? Wat zegt de rechter? Meer...

WONINGHUUR

Ontruiming niet altijd rechtmatig

Als de huurder van een woning een huurachterstand heeft, kunt u bij de rechter ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning vorderen. Maar wat als de huurder dan alsnog vrijwel de gehele huurachterstand betaalt? Meer...

WONINGHUUR

Geen ontbinding ondanks structurele wanbetaling

Als een huurder regelmatig niet of veel te laat de huur betaalt, kan dit reden zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst. Als de huurder dan alsnog de huurachterstand betaalt, gaat de ontbinding niet door. Wat als dit meerdere malen gebeurt? Meer...

WONINGHUUR

Recht op huurtoeslag bij wanbetaling?

De huurder van een woning heeft soms recht op huurtoeslag. Maar wat nu als de huurder de huur niet of te laat betaalt? Heeft hij dan ook geen recht op huurtoeslag meer? Wat besliste de rechter hier onlangs over? Meer...

VERHUUR

Aanmaning incassokosten, let op 14-dagentermijn!

Als verhuurder wilt u de buitengerechtelijke incassokosten op de huurder verhalen als hij de huur niet (tijdig) betaalt. Vanaf welk tijdstip mag u deze incassokosten vorderen en waarop moet u letten als de huurder een consument is? Meer...

WOnINGHUUR

Borg staan bij een huurovereenkomst, doen of laten?

Stel, uw dochter gaat een woning huren en de verhuurder wil dat er iemand borg voor haar staat. Als ouder wilt u uw dochter uiteraard graag helpen en u stelt zich dus borg voor haar. Wat zijn de valkuilen en hoe bent u goed voorbereid? Meer...

UW RAADSMAN

Achterstallig huurbedrag: mag beslag op huurtoeslag?

Structurele wanbetalers zijn voor woningverhuurders een doorn in het oog. Het huurcontract kan dan weliswaar worden ontbonden, maar daarmee is de achterstallige huur nog niet binnen. Is beslag op huurtoeslag een oplossing? Meer...

RECHT

Zo klopt de adressering van uw post als een bus!

Soms is het enorm belangrijk dat u zéker weet dat een brief de ander heeft bereikt. Denk bijvoorbeeld aan een aanmaning of de opzegging van een huurovereenkomst. Wat speelde daar laatst over en wat zei de Hoge Raad? Meer...

UW RAADSMAN

Hoe kan ik mijn vordering zeker stellen met beslag?

Niet-betalende klanten komen overal voor. In de praktijk komt u ze vast ook wel tegen, denk aan die onbetaalde courtagenota of aan de huurachterstand waar uw cliënt mee kampt. Hoe kan beslag dan helpen? Meer...
Geactualiseerd op: 21.01.2020

Meer van Indicator