Artikeldatabank

Zoekresultaat: 48 artikel(s) gevonden in het thema: Woninghuur - trefwoord: Einde huurovereenkomst

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

WONINGHUUR

Huur woonruimte beëindigd via WhatsApp, mag dat?

Als uw cliënt - die woonruimte verhuurt - het huurcontract met zijn huurder wil opzeggen, adviseert u hem ongetwijfeld om dit schriftelijk te doen. Kan de huurder het huurcontract ook met een simpel appje beëindigen? Meer...

WONINGHUUR

Huurbeëindiging te vroeg aangezegd, en nu?

Een huurcontract van twee jaar en korter eindigt automatisch, mits de verhuurder niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk één maand voordat de bepaalde tijd is verstreken, de huurder hierover schriftelijk informeert. Soms gaat het echter mis. Meer...

WONINGHUUR

Opzegging naar verkeerd e-mailadres?

Een tijdelijk huurcontract eindigt automatisch, mits de verhuurder de huurder tijdig informeert over de einddatum. Wat speelde er onlangs bij de rechter? Meer...

WONINGHUUR

Zelf aangebrachte voorziening, vergoeding einde huur?

Als verhuurder krijgt u vaak de vraag of uw huurder veranderingen mag aanbrengen aan uw woning. Zolang dit geen schade veroorzaakt, heeft u er waarschijnlijk geen problemen mee. Maar hoe zit dat bij het einde van de huur? Meer...

WONINGHUUR

Zorg voor een correcte aanzegging

Nog steeds worden er veel woningen voor korte tijd, maximaal twee jaar, verhuurd. Het huurcontract loopt dan ‘vanzelf’ af, maar dit moet door de verhuurder wel worden aangezegd. Waar moet de verhuurder dan rekening mee houden? Meer...

WONINGHUUR

“Ik wil niet bij die ‘tokkies’ wonen!”

Als verhuurder moet u alle relevante informatie over de woning verstrekken aan de nieuwe huurder. Is er anders sprake van dwaling? Wat zei de rechter? Meer...

WONINGHUUR

Einde huur te snel aangezegd, nou en?

WONINGHUUR

Ontruiming niet altijd rechtmatig

Als de huurder van een woning een huurachterstand heeft, kunt u bij de rechter ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning vorderen. Maar wat als de huurder dan alsnog vrijwel de gehele huurachterstand betaalt? Meer...

WONINGHUUR

Strenge eisen bij einde tijdelijk huurcontract woonruimte

Tot voor kort werden er veel woningen verhuurd vanwege een tegenvallende verkoop. Uit een recente uitspraak blijkt dat de rechter strenge eisen hanteert bij het beëindigen van een tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Hoe zit dat? Meer...

WONINGHUUR

Overlast en laatstekanscontract, ooit houdt het op

Als een huurder tijdens de looptijd van een laatstekanscontract weer overlast veroorzaakt, kan deze overeenkomst worden ontbonden en komt de huurder op straat te staan. Er is dan geen laatste redmiddel meer: eens houdt het op. Meer...
Geactualiseerd op: 21.01.2020

Meer van Indicator