Artikeldatabank

Zoekresultaat: 21 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Fiscale winst

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN

Gereserveerde boekwinst uitgegeven, geen probleem

Een BV heeft bij de verkoop van een pand winst gemaakt. De belastingheffing over deze winst kan worden uitgesteld door het vormen van een herinvesteringsreserve. Wat zijn de voorwaarden? Waar kunt u uw cliënt op wijzen? Meer...

UW RAADSMAN

Fiscale afschrijving op gebouwen vanaf 2019 beperkt

Met ingang van 2019 worden de regels omtrent het fiscaal afschrijven op een pand aangescherpt. Dit geldt voor de vennootschapsbelasting, dus o.a. voor BV’s. Er is onlangs een overgangsmaatregel aangekondigd. Hoe zit dat? Meer...

Fiscale winst

Energiezuinig of milieuvriendelijk investeren

UW RAADSMAN

Boekwinst herinvesteren, hoe werkt dat?

Als uw cliënt bij de verkoop van zijn bedrijfspand een boekwinst realiseert, moet hij hierover direct met de fiscus afrekenen. Deze afrekening kan worden voorkomen door de vorming van een herinvesteringsreserve (HIR). Hoe zit dat? Meer...

UW RAADSMAN

Ondernemer of belegger?

Bij de exploitatie van vastgoed komt fiscaal de vraag aan de orde of er sprake is van een onderneming (box 1) of een belegging (box 3). Hoe zit dit precies? De rechter heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan. Meer...

UW RAADSMAN

Let op de voorwaarden voor de herinvesteringsreserve

Als uw cliënt bij verkoop van een bedrijfspand boekwinst maakt, moet hij hierover afrekenen met de fiscus. Dit kan hij voorkomen via een herinvesteringsreserve. Houd wel de voorwaarden in de gaten, anders is uw cliënt alsnog het haasje! Meer...

FISCALE WINST

Verkoopwinst bedrijfspand, fiscale afrekening uitstellen

Uw cliënt is ondernemer en heeft onlangs zijn bedrijfspand met winst verkocht. Hij moet hierover dan afrekenen met de fiscus. Een deel van de cash gaat dus naar de fiscus, zodat hij netto minder overhoudt. Hoe kan dit worden voorkomen? Meer...

UW RAADSMAN

Werkkamer in huurwoning, nog maar beperkt aftrekbaar

Na een uitspraak van de Hoge Raad bleek dat het mogelijk is de kosten van de werkkamer in een huurwoning (gedeeltelijk) van de winst af te trekken. Nieuwe wetgeving heeft deze aftrekbaarheid zo goed als uitgehold. Wat speelt er? Meer...

UW RAADSMAN

Vastgoedonderneming fiscaal voordelig?

Voor eigenaren van onroerend goed is het vaak voordelig om dit ‘vanuit privé’ te verhuren (fiscaal dus in box 3). Aan de andere kant: bij bedrijfsopvolging is het voordeliger om ondernemer te zijn. Wat speelt daarbij? Meer...

BELASTINGEN

Soms kunt u beter wat minder doen

Geactualiseerd op: 21.01.2020

Meer van Indicator