Artikeldatabank

Zoekresultaat: 105 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Btw

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

UW RAADSMAN

Aankoop vakantiewoning, hoe zit het met de btw?

Particulieren die een vakantiewoning aankopen, denken in eerste instantie misschien niet aan btw-heffing. Maar als uw cliënt de vakantiewoning gaat verhuren aan derden, kan hij toch te maken krijgen met de btw. Hoe zit dat? Meer...

UW RAADSMAN

Nieuwbouwwoning met zonnepanelen en de btw

Veel nieuwbouwwoningen hebben tegenwoordig (geïntegreerde) zonnepanelen. De btw op de aanschaf van deze panelen kan worden teruggevraagd. Maar wist u dat dit ook geldt voor een deel van de btw op de bouw van de woning zelf? Meer...

VRAAG VAN EEN ABONNEE

Verhuur caravan- en autostalling en btw

WOZ

Risico op herziening btw drukt koopprijs recreatiewoning

Als een recreatiewoning enkel wordt verhuurd aan derden, kan de aankoop-btw worden teruggevraagd. Het risico bestaat dat deze btw later (deels) moet worden terugbetaald. Wat speelde daarover onlangs bij de rechter? Meer...

MILIEU

Termijn btw-teruggave zonnepanelen beperkt

BTW

Btw-herziening verjaart niet snel

Als een projectontwikkelaar een pand renoveert met de bedoeling dit vervolgens (met winst) te verkopen, dan kan hij de btw op de renovatiekosten verrekenen. Het pand moet dan wel met btw worden verkocht. Maar wat als dit anders loopt? Meer...

UW RAADSMAN

Optie btw-belaste verhuur vergeten, wat nu?

Door een ‘optie btw-belaste verhuur’ op te nemen in de huurovereenkomst mag een pand met btw worden verhuurd. Dit kan voor beide partijen voordelig zijn. Maar wat nu als uw cliënt vergeten is deze optie vast te leggen? Meer...

BTW

Sloopverplichting verkoper noodzakelijk

Bij de levering van een bouwterrein is er door de koper btw verschuldigd. Er hoeft dan geen overdrachtsbelasting te worden betaald. In de praktijk is vaak onduidelijk of er sprake is van een bouwterrein. Wat besliste de rechter onlangs? Meer...

UW RAADSMAN

Let op btw bij leegstand

Als een pand met btw wordt verhuurd, dan mag de verhuurder de aan hem in rekening gebrachte btw verrekenen. Maar hoe zit dat in tijden van leegstand? In een recente rechterlijke procedure kwam deze vraag weer aan de orde. Meer...

UW RAADSMAN

Levering onterecht met btw belast, wat nu?

De levering van een onroerende zaak is in beginsel vrij van btw. Op verzoek kan er toch met btw worden geleverd. Dit kan met name voor de verkoper aantrekkelijk zijn. Wat nu als later blijkt dat dit verzoek ten onrechte is ingewilligd? Meer...
Geactualiseerd op: 23.08.2019

Meer van Indicator