Artikeldatabank

Zoekresultaat: 192 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Inkomstenbelasting

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

UW RAADSMAN

Actief lobbyen bij gemeente leidt tot belastingheffing!

Als een eigenaar zich actief bemoeit met de gemeente om een bestemmingswijziging van zijn privégronden rond te krijgen en hij de gronden vervolgens (met winst) verkoopt, kan dit leiden tot belastingheffing. Hoe zit dat? Meer...

UW RAADSMAN

Lening voor eigen woning goed onderbouwen

De rente op een lening die is aangegaan voor de verwerving, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning is in principe aftrekbaar. Men moet wel kunnen aantonen dat deze lening daadwerkelijk met de woning verband houdt. Meer...

UW RAADSMAN

Wat hoort er bij de eigen woning?

Fiscaal kan het belangrijk zijn wat wel en niet tot de eigen woning behoort. Dit is vooral voor de renteaftrek van belang. Mag een garage tot de eigen woning worden gerekend? Hoe om te gaan met grote percelen grond naast de woning? Meer...

FINANCIERING

Samen een hypotheek ...

UW RAADSMAN

Familielening, maak het niet te bont!

Een eigen woning financieren binnen de familiekring, bijv. van ouders aan kinderen, kan aantrekkelijk zijn. De ouders krijgen een hogere rente dan bij de bank en het kind kan zonder al te veel gedoe lenen. Hoe hoog mag de rente zijn? Meer...

VERKOOP

Verkoop woning rond de jaarwisseling

inkomstenbelasting

Hypotheekrente 2019 vooruitbetalen?

UW RAADSMAN

Oude lening meenemen naar nieuwe woning?

De fiscale regelingen omtrent de eigen woning en de aftrek van hypotheekrente zijn de laatste jaren ingewikkeld geworden. Zelfs de Belastingdienst heeft soms moeite om vast te stellen welk deel van de hypotheekrente aftrekbaar is. Meer...

UW RAADSMAN

Kosten tuin monumentenpand aftrekbaar?

Zoals bekend, kunnen alleen nog dit jaar de onderhoudskosten voor een monumentenpand worden afgetrokken in box 1. Hoe zit dat met de kosten van de tuin? Kunnen deze ook tot aftrek leiden voor de eigenaar van het monument? Meer...

UW RAADSMAN

Tuinhuis onbelast verhuren via Airbnb?

Het komt de laatste tijd geregeld voor dat iemand een deel van zijn eigen woning verhuurt via Airbnb. Een cliënt vraagt u hoe dit fiscaal uitpakt. De rechter heeft daarover onlangs een interessante uitspraak gedaan. Meer...
Geactualiseerd op: 25.03.2019

Meer van Indicator