Artikeldatabank

Zoekresultaat: 68 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Bouwvergunning

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GEMEENTE

Kom maar terug als het echt zover is!

In bezwaren tegen bouwplannen halen omwonenden vaak alles uit de kast. Wat besliste de rechter onlangs over ‘mogelijke plannen in de toekomst’? Meer...

BOUWRECHT

Wat te doen als de mantelzorg eindigt?

Als uw cliënt in of bij zijn woning een mantelzorgvoorziening heeft gerealiseerd en de mantelzorg eindigt, dan moet deze voorziening weer ongedaan gemaakt worden. Wat betekent dit in de praktijk? Meer...

RUIMTELIJKE ORDENING

Vergunning voor de buren, houd de website in de gaten!

Hoe weet u nu bijvoorbeeld of een bedrijf op uw buurperceel een vergunning krijgt? Vroeger keek u wekelijks op de gemeentepagina in de krant. Maar hoe werkt dat nu? De Raad van State deed hier onlangs een uitspraak over. Meer...

IN DE KIJKER

Wat komt er bij (ver)bouw kijken?

In de praktijk zien we dat ook vastgoedmakelaars steeds vaker door hun opdrachtgevers worden gevraagd om advies en bemiddeling bij de voorbereiding van bouw- en verbouwplannen. Waar kunt u uw cliënt op wijzen? Meer...

Bouwrecht

Vergunningvrij voor mantelzorg (ver)bouwen

Uw cliënt heeft pas een woning aangekocht en vraagt u naar de mogelijkheden om bij de woning een mantelzorgvoorziening voor zijn ouders te realiseren. Hoe zit dat? Wat adviseert u hem? Meer...

BOUWPLANNEN

Grensoverschrijdend bouwen

In ons dichtbevolkte land is het van groot belang om zorgvuldig te werk te gaan bij het realiseren van bouwplannen of uitbreidingen. Grensoverschrijdend bouwen is immers bepaald niet zonder risico. Wat zijn de aandachtspunten? Meer...

UW RAADSMAN

Hoeveel mag u nu vergunningvrij bouwen?

Stel, uw cliënt wil een berging in de achtertuin bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Hoeveel hij mag bouwen, heeft te maken met het oorspronkelijke hoofdgebouw. Hoe zit dat nu precies? Wat zegt de Raad van State hiervan? Meer...

BOUWRECHT

Hoezo ‘rechtens verkregen niveau’ bij verbouwing?

Stel, u heeft eind jaren ‘90 een woning gebouwd. Wat als u deze woning nu wilt verbouwen? Aan welke kwaliteit moet u voldoen? En geldt die kwaliteit voor de hele woning of alleen voor de delen die verbouwd worden? Meer...

VERGUNNINGEN

Concreet zicht op legalisatie? Geen aanvraag nodig!

De gemeente De Bilt trad handhavend op wegens het aanbrengen van een keuken en sanitaire voorzieningen in een bijgebouw. Er was immers geen aanvraag voor een vergunning ingediend. Wat zegt de Raad van State hierover? Meer...

IN DE KIJKER

Het nieuwe vergunningvrij bouwen

Stel, u wilt in uw achtertuin een schuur bouwen. Heeft u daarvoor wel of geen vergunning nodig? Voor het antwoord op deze vraag moet u het nieuwe Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) raadplegen. Wat betekent dit voor u? Meer...
Geactualiseerd op: 17.01.2018

Meer van Indicator