Recentste nummer

MILIEU

Asbestverwijdering daken, wanneer?

De verplichte sanering van asbestdaken is de laatste tijd weer volop in het nieuws. Wat speelt er? Wat is de laatste stand van zaken?
Meer...

WONINGHUUR

Niet de huurder maar een ander betaalt de huur, mag dat?

Stel, u verhuurt uw woning en verhoogt de huur volgens het contract. Wat als de huurder weigert de huurverhoging te betalen? Hoe zit het als een ander dan de huurder de huur betaalt? Mag dat zomaar? Waar moet u dan op letten?
Meer...

UW RAADSMAN

Oude lening meenemen naar nieuwe woning?

De fiscale regelingen omtrent de eigen woning en de aftrek van hypotheekrente zijn de laatste jaren ingewikkeld geworden. Zelfs de Belastingdienst heeft soms moeite om vast te stellen welk deel van de hypotheekrente aftrekbaar is.
Meer...

OVERDRACHTSBELASTING

Transformatie naar woningen, 2% overdrachtsbelasting

Transformatie van oude kantoren is een van de manieren om het woningtekort op te lossen. De aankoop van een kantoor is belast met 6% overdrachtsbelasting en een woning met 2%. Welk tarief geldt er voor een te transformeren kantoor?
Meer...

IN DE KIJKER

Einde relatie en samen een eigen woning, wat nu?

Het is een veelvoorkomende situatie: partners kopen en financieren samen een woning. Zij zijn dan beiden hoofdelijk aansprakelijk. Maar als de liefde over is, lijkt het eenvoudig als een van beiden de woning ‘overneemt’. Hoe werkt dat?
Meer...

WOZ

Heeft verhuurde staat invloed op WOZ-waarde?

Als een woning verhuurd is, is dit van invloed op de verkoopprijs. Maar mag hiermee ook rekening worden gehouden bij het vaststellen van de WOZ-waarde? Wat besliste de rechter hier onlangs over?
Meer...

BTW

Sloopverplichting verkoper noodzakelijk

Bij de levering van een bouwterrein is er door de koper btw verschuldigd. Er hoeft dan geen overdrachtsbelasting te worden betaald. In de praktijk is vaak onduidelijk of er sprake is van een bouwterrein. Wat besliste de rechter onlangs?
Meer...

BURENRECHT

Gekonkel over een kronkelwilg

Geactualiseerd op: 07.12.2018

Meer van Indicator