Recentste nummer

VERKOOP

Aanbouw verzakt, wie is er de klos?

De koper van een woning komt er tijdens een verbouwing achter dat de fundering van de aanbouw niet in orde is. Kan hij dan bij de verkoper aankloppen?
Meer...

WoningHUUR

Is uw cliënt aansprakelijk voor hennepteelt in zijn pand?

Als een verhuurde woning wordt gebruikt als hennepkwekerij, kan de eigenaar hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Wat mag en/of moet uw cliënt doen om dit te voorkomen? Wat zegt de rechter?
Meer...

UW RAADSMAN

Uitfasering Hillen-aftrek, wat houdt dat in?

Als de door u betaalde hypotheekrente lager is dan uw eigenwoningforfait, krijgt u een extra aftrekpost ter grootte van dit verschil. Het nieuwe kabinet wil deze aftrek geleidelijk afschaffen (‘uitfaseren’). Wat betekent dat voor u?
Meer...

RECHT

Correct aanmanen, hoe moet dat ook alweer?

Als uw cliënt zijn opdracht intrekt, stuurt u hem natuurlijk een factuur. Mag u extra kosten in rekening brengen als hij niet op tijd betaalt? Waar moet u op letten als u een sommatiebrief stuurt? En hoe streng zijn deze eisen?
Meer...

IN DE KIJKER

Ondersplitsing in de Vereniging van Eigenaars

In het appartementsrecht komen regelmatig de termen ‘hoofdsplitsing’ en ‘ondersplitsing’ voor. Wat betekenen deze termen? Wanneer kunt u daarmee te maken krijgen en waar moet u op letten?
Meer...

WOZ

Overlast buurman, lagere WOZ-waarde?

Een lastige buurman leidt niet alleen tot minder woongenot. Ook kan overlast een potentiële koper afschrikken. Onlangs oordeelde ons hoogste rechtscollege echter dat overlast niet altijd leidt tot een lagere WOZ-waarde. Wat speelde er?
Meer...

VERHUUR

Gevolgen herziening Warmtewet voor verhuurders

In 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De gevolgen voor verhuurders waren destijds aanzienlijk. Op dit moment wordt er gewerkt aan een herziening van deze wet en ook nu zijn de gevolgen voor verhuurders weer groot. Hoe zit dat?
Meer...
Geactualiseerd op: 17.01.2018

Meer van Indicator