Recentste nummer

FINANCIERING

Is die hypotheek nog passend?

Heel veel consumenten kijken niet meer om naar hun lopende hypotheek. Waarom zouden zij hier regelmatig naar moeten (laten) kijken?
Meer...

WONINGHUUR

Huurbeëindiging te vroeg aangezegd, en nu?

Een huurcontract van twee jaar en korter eindigt automatisch, mits de verhuurder niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk één maand voordat de bepaalde tijd is verstreken, de huurder hierover schriftelijk informeert. Soms gaat het echter mis.
Meer...

UW RAADSMAN

Actief lobbyen bij gemeente leidt tot belastingheffing!

Als een eigenaar zich actief bemoeit met de gemeente om een bestemmingswijziging van zijn privégronden rond te krijgen en hij de gronden vervolgens (met winst) verkoopt, kan dit leiden tot belastingheffing. Hoe zit dat?
Meer...

BURENRECHT

Geldt het ladderrecht voor asbestverwijdering?

Soms is voor het verrichten van reparatiewerkzaamheden het gebruik van andermans grond of gebouw noodzakelijk, het zogenaamde ‘ladderrecht’. Is de eigenaar van de grond of het gebouw dan verplicht om dit gebruik toe te staan?
Meer...

IN DE KIJKER

Gescheiden van tafel en bed, wat is dat?

U krijgt een huis in de verkoop van een echtpaar dat van tafel en bed gescheiden is. Wat houdt dit precies in? Wie moet er nu de koopovereenkomst tekenen? Hoe zit het met de toestemmingseis?
Meer...

WOZ

Als erfgenaam bezwaar maken tegen WOZ-waarde

De WOZ-waarde van een pand is ook voor de erfbelasting van belang. Kunt u als erfgenaam bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Waar moet u dan op letten? Wat speelde er onlangs bij de rechter?
Meer...

VERKOOP

Expats, een speciale behandeling?

Expats kopen steeds vaker zelf een woning. Vaak weten ze niks van de woningmarkt en spreken of lezen ze geen Nederlands. Hoever gaat uw verplichting als verkopend makelaar? Hoe communiceert u met expats?
Meer...

APPARTEMENTSRECHTEN

Aansprakelijkheid VvE voor gevolgschade

Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator