Artikeldatabank

Zoekresultaat: 41 artikel(s) gevonden in het thema: Besloten vennootschap - trefwoord: DGA

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOEN

Wat nog doen met pensioen in eigen beheer als dga?

Bijna de helft van alle dga’s had begin 2019 nog niets gedaan met het pensioen in eigen beheer bij de BV. Tijd om in actie te komen en te kijken wat er nog moet of kan gebeuren. Wat kan en moet er nog voor het eind van het jaar? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Hoeveel loon voor u als DGA en uw meewerkende partner?

De directeur-grootaandeelhouder en diens meewerkende partner moeten een zgn. gebruikelijk salaris uit de BV krijgen. Dat dat nog niet zo eenvoudig te bepalen is, blijkt uit de praktijk. Als u een BV heeft, hoe berekent u beide salarissen? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Beter nu dividend uitkeren?

Kabinet-Rutte III gaat de heffing in box 2 verhogen. Dit betekent dat u meer inkomstenbelasting betaalt over dividend uit uw BV en over verkoopwinst op uw aandelenbelang. Kunt u nu al anticiperen op deze nieuwe wetgeving? Meer...

LENINGEN

Rekening-courantschulden DGA in het vizier

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Als bestuurder aansprakelijk voor schulden van uw BV?

Als uw BV haar schulden niet betaalt, kunt u als bestuurder soms aansprakelijk gesteld worden. Wanneer kan dat en geldt dat ook voor belastingschulden? Waar moet u voor wat betreft die aansprakelijkheid vooral op letten? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Eindelijk van die BV af?

Sinds dit jaar is het mogelijk om uw DGA-pensioen in eigen beheer bij uw BV om te zetten in een zogenaamde ‘oudedagsverplichting’ (ODV). Daarmee wordt het ook eenvoudiger om van uw inactieve BV af te komen. Wat moet u nu weten? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Onzorgvuldige overdracht van aandelen, aansprakelijk?

Is de ‘oude’ directeur/eigenaar (DGA) na overdracht van de BV-aandelen van alle privéaansprakelijkheid verlost? Hoe moet er zorgvuldig worden gehandeld? Wat speelde er over een uitzendbureau? Wat is er nu beslist? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Deponeer jaarstukken van uw BV tijdig

DGA - PENSIOEN

Pensioen uit de eigen BV per 1 april 2017?

DGA - PENSIOEN

Het DGA-pensioen verdwijnt

Het ‘pensioen in eigen beheer’ kan vanaf begin 2017 niet meer verder opgebouwd worden. Er is een fiscale bonus als u besluit tot afkoop. Welke stappen zet u? Meer...
Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator