Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Einde arbeidsovereenkomst - trefwoord: Beëindigingsovereenkomst

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Wat valt er onder ‘finale kwijting’?

In een vaststellingsovereenkomst staat vaak dat partijen elkaar ‘finale kwijting’ verlenen zodra de afspraken uit de overeenkomst zijn nagekomen. Wat valt hier nu precies onder? Zijn hier uitzonderingen op? Meer...

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

De bedenktijd in de vaststellingsovereenkomst

Een werknemer die akkoord is gegaan met een beëindigingsovereenkomst heeft twee weken de tijd om op zijn instemming terug te komen. Maar kan hij dat na afloop van die twee weken ook nog doen? Wat zei de rechter? Meer...

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Twee alternatieve manieren om uit elkaar te gaan

Een dienstverband kan eindigen door opzegging na toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter. Partijen kunnen er ook zelf voor zorgdragen dat het dienstverband eindigt. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen? Meer...

ONTSLAG

Ontslag op staande voet of liever een VSO?

Als de rechter een ontslag op staande voet terugdraait, heeft dit grote financiële consequenties. Dit risico kunt u voorkomen door de werknemer alsnog een vaststellingsovereenkomst (VSO) aan te bieden. Wat speelde er laatst? Meer...

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Ontbinden vaststellingsovereenkomst, tot wanneer?

Sinds 1 juli 2015 kan een werknemer binnen twee weken terugkomen op de vaststellingsovereenkomst, waarin hij afspraken met u heeft gemaakt over de beëindiging van zijn dienstverband. Wanneer begint deze termijn te lopen? Meer...

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Hoe om te gaan met de wettelijke bedenktijd

U heeft (eindelijk) overeenstemming met uw werknemer over zijn vertrek. Natuurlijk legt u de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst met bedenktijd. Hoe is de situatie als de werknemer gebruik maakt van die bedenktijd? Meer...

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

De wettelijke bedenktijd in de vaststellingsovereenkomst

De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) maakt het moeilijker werknemers te ontslaan en kantonrechters wijzen ontbindingsverzoeken vaker af. We zien dus steeds meer vaststellingsovereenkomsten. Welke haken en ogen kennen die? Meer...

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Moet u echt álles vertellen?

U heeft met een werknemer afspraken gemaakt over zijn ontslag. Waar moet u hem op wijzen als u die afspraken vastlegt in een vaststellingsovereenkomst? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

Als uw werknemer zijn contract niet uit wil dienen

Een werknemer heeft een contract voor de duur van één jaar (tot 1 maart 2016), maar wil eerder weg. Kunt u hem aan zijn contract houden? En als u hem wilt laten gaan, moet dat dan met een vaststellingsovereenkomst? Meer...

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Neem echt álles op in de vaststellingsovereenkomst

Als u met een werknemer afspraken maakt over het einde van het dienstverband, is één van de afspraken vaak dat hij niet meer hoeft te komen werken. Als u die afspraak niet goed vastlegt, kan dit gedoe geven. Wat overkwam een collega? Meer...
Geactualiseerd op: 21.01.2020

Meer van Indicator