Artikeldatabank

Zoekresultaat: 45 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Functioneren & beoordelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEELSBELEID

Optimaal presteren met continue dialogen

Naast focus op talenten en een grotere verantwoordelijkheid voor de eigen prestaties en ontwikkeling, is er bij medewerkers behoefte aan meer contact over de voortgang van hun prestaties. Hoe kunnen zij deze contactmomenten zelf organiseren? Meer...

PERSONEELSBELEID

Maak medewerkers verantwoordelijk voor eigen prestaties

Steeds meer medewerkers werken (gedeeltelijk) ‘buiten de deur’. Dat vraagt om een andere manier van aansturen en beoordelen, bijvoorbeeld door medewerkers zichzelf te laten aansturen en 360°-feedback te geven. Hoe dan? Meer...

PERSONEELSBELEID

Versterk wat uw medewerker goed kan

Medewerkers werken steeds minder vanuit taken en participeren in projecten waarin zij verschillende rollen bezetten. Hoe nu optimaal gebruik te maken van hun kennis en vaardigheden? Meer...

PERSONEELSBELEID

Feedforward ... op weg naar gewenst gedrag

Als iemand ergens goed in wil worden, zal hij moeten leren van feedback. Maar is het niet effectiever om vooruit te kijken en het gewenste gedrag te benoemen in plaats van terug te blikken op het ongewenste gedrag? Kortom: feedforward! Meer...

BEOORDELEN

Ontwikkel de competenties van uw werknemers

In steeds meer organisaties worden medewerkers aangestuurd en beoordeeld op geleverde prestaties (output). Om deze prestaties te kunnen leveren moeten zij beschikken over de juiste competenties (input). Hoe ontwikkelt u die? Meer...

PERSONEELSBELEID

Presteren en leren van feedback

Veel leidinggevenden zien ertegen op om een medewerker aan te spreken op onvoldoende presteren of ongewenst gedrag. Wat zijn de ongewenste gevolgen van het achterwege laten van feedback? Hoe pakt u dat dan aan? Meer...

PERSONEELSBELEID

Krijg de medewerker op de praatstoel

In sommige organisaties wordt het functioneringsgesprek wel eens het gesprek van de medewerker genoemd. Hoe nu zo’n gesprek op te bouwen waardoor het écht een dialoog wordt? Meer...

PERSONEELSBELEID

De do’s-and-don’ts van beoordelen

Een onvoldoende beoordeling mag nooit een verrassing zijn. Als dat wel zo is, dan is het begrijpelijk dat de medewerker boos is. Vervelend en voor ons een reden om na te gaan wat er nog meer fout kan gaan bij het beoordelingsgesprek. Meer...

REFERENTIES

Vertel eens, hoe heeft hij bij jou gewerkt?

Een lezer vroeg ons of hij een nieuwe werkgever mag waarschuwen voor een (ex-)werknemer die grove fouten heeft gemaakt. Mag u daarvoor uit zichzelf contact opnemen met de nieuwe werkgever? Wat zei de rechter daarover? Meer...

PERSONEELSBELEID

Het correctiegesprek, wees ferm!

Medewerkers kunnen bewust of onbewust regels overtreden, klanten onheus bejegenen en/of sfeerverziekend gedrag vertonen. Het is dan tijd voor een correctiegesprek. Hoe pakt u dat aan? Meer...
Geactualiseerd op: 18.01.2018

Meer van Indicator