Artikeldatabank

Zoekresultaat: 22 artikel(s) gevonden in het thema: Ziekte & re-integratie - trefwoord: Arbodienst

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RE-INTEGRATIE

Loonsanctie werkgever ... arbodienst aansprakelijk?

Een werkgever kreeg een loonsanctie omdat hij een overspannen medewerker niet goed gere-integreerd zou hebben. En dat terwijl hij de adviezen van de arbodienst nauwgezet had gevolgd. Wat zei de rechter daarover? Meer...

ZIEKTE

Een verzuimverzekering samen met de arbodienst?

Waar moet u op letten als u een verzuimverzekering afsluit? Welke verschillende dekkingen zijn er? Verzekeraars bieden vaak een aantal vooraf geselecteerde arbodiensten aan. Bent u dit verplicht of zijn er ook nog andere mogelijkheden? Meer...

ZIEKTE EN RE-INTEGRATIE

Waar moet u op letten bij adviezen van de arbodienst?

Een zieke medewerker meldt u bij uw arbodienst. Wat kunt u daarna verwachten en waar moet u op letten in het verzuimdossier? Hoe houdt u de vinger aan de pols en voorkomt u dat u straks op de blaren zit? Meer...

ZIEKTE EN RE-INTEGRATIE

Wat is een goede arbodienst?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een bedrijfsarts in te schakelen als een werknemer ziek is. Meestal zal deze deskundige in dienst zijn van een arbodienst. Hoe kiest u een goede arbodienst? Meer...

PRIVACY

Nieuwe regels voor gegevens zieke werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vernieuwde beleidsregels ‘De zieke werknemer’ gepubliceerd. Deze beleidsregels gaan over welke gegevens u van uw werknemer mag vastleggen en welke niet. Wat moet u daarvan weten? Meer...

ZIEKTE & RE-INTEGRATIE

Re-integratie, wie is verantwoordelijk?

Als een werknemer ziek is, komt daar veel bij kijken. Het is vaak duur, maar wel makkelijk om de begeleiding over te laten aan een re-integratiebureau. Maar wat als dit re-integratiebureau niet voldoende doet? Meer...

RE-INTEGRATIE

Vol vertrouwen in uw bedrijfsarts

Het UWV is niet flauw als het om het opleggen van loonsancties gaat. Kunt u die kosten op uw arbodienst verhalen als u verkeerd geïnformeerd bent? Meer...

RE-INTEGRATIE

Maar daar kan ík toch niets aan doen!

Als werkgever laat u zich bijstaan door een bedrijfsarts of een arbodienst. Maar als puntje bij paaltje komt, blijft ú verantwoordelijk, ook als deze deskundige een fout maakt. Hoe zorgt u dat u grip houdt op uw arbodienst of uw bedrijfsarts? Meer...

RE-INTEGRATIE

Hoe gaat een arbeidsdeskundige te werk?

Uw werknemer Johan is al een tijdje ziek en hij kan zijn eigen werk niet zomaar weer oppakken. De bedrijfsarts adviseert u nu een arbeidsdeskundige in te schakelen. Dat wilt u wel, maar wat doet deze deskundige nu eigenlijk? Meer...

ZIEKTE & RE-INTEGRATIE

Alleen de dokter bepaalt of je ziek bent

Werkgever Pieters vindt dat zijn werkneemster Inge niet echt ziek is en dat zij de volgende dag wel weer kan werken. Inge vindt dat zij écht ziek is en bovendien heeft zij nog geen bedrijfsarts gezien. Wie bepaalt er of een werknemer ziek is? Meer...
Geactualiseerd op: 07.12.2018

Meer van Indicator