Artikeldatabank

Zoekresultaat: 24 artikel(s) gevonden in het thema: Ziekte & re-integratie - trefwoord: Arbodienst

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ZIEKTE EN RE-INTEGRATIE

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

De regering vindt dat de loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratie duidelijker, makkelijker en goedkoper moet worden. Vanaf 1 januari 2020 kunnen MKB-bedrijven een verzuim-ontzorg-verzekering afsluiten. Wat is dat precies? Meer...

ZIEKTE EN RE-INTEGRATIE

Laat de bedrijfsarts helpen als verzuim langdurig lijkt

De kranten staan er vol van: sinds de AVG mag u ‘niets’ meer vragen aan uw werknemer. Maar een vraag die u wel mag stellen, is: “Hoelang denk je dat je ziek zult zijn?” Waarom is deze vraag belangrijk? Meer...

RE-INTEGRATIE

Loonsanctie werkgever ... arbodienst aansprakelijk?

Een werkgever kreeg een loonsanctie omdat hij een overspannen medewerker niet goed gere-integreerd zou hebben. En dat terwijl hij de adviezen van de arbodienst nauwgezet had gevolgd. Wat zei de rechter daarover? Meer...

ZIEKTE

Een verzuimverzekering samen met de arbodienst?

Waar moet u op letten als u een verzuimverzekering afsluit? Welke verschillende dekkingen zijn er? Verzekeraars bieden vaak een aantal vooraf geselecteerde arbodiensten aan. Bent u dit verplicht of zijn er ook nog andere mogelijkheden? Meer...

ZIEKTE EN RE-INTEGRATIE

Waar moet u op letten bij adviezen van de arbodienst?

Een zieke medewerker meldt u bij uw arbodienst. Wat kunt u daarna verwachten en waar moet u op letten in het verzuimdossier? Hoe houdt u de vinger aan de pols en voorkomt u dat u straks op de blaren zit? Meer...

ZIEKTE EN RE-INTEGRATIE

Wat is een goede arbodienst?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een bedrijfsarts in te schakelen als een werknemer ziek is. Meestal zal deze deskundige in dienst zijn van een arbodienst. Hoe kiest u een goede arbodienst? Meer...

PRIVACY

Nieuwe regels voor gegevens zieke werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vernieuwde beleidsregels ‘De zieke werknemer’ gepubliceerd. Deze beleidsregels gaan over welke gegevens u van uw werknemer mag vastleggen en welke niet. Wat moet u daarvan weten? Meer...

ZIEKTE & RE-INTEGRATIE

Re-integratie, wie is verantwoordelijk?

Als een werknemer ziek is, komt daar veel bij kijken. Het is vaak duur, maar wel makkelijk om de begeleiding over te laten aan een re-integratiebureau. Maar wat als dit re-integratiebureau niet voldoende doet? Meer...

RE-INTEGRATIE

Vol vertrouwen in uw bedrijfsarts

Het UWV is niet flauw als het om het opleggen van loonsancties gaat. Kunt u die kosten op uw arbodienst verhalen als u verkeerd geïnformeerd bent? Meer...

RE-INTEGRATIE

Maar daar kan ík toch niets aan doen!

Als werkgever laat u zich bijstaan door een bedrijfsarts of een arbodienst. Maar als puntje bij paaltje komt, blijft ú verantwoordelijk, ook als deze deskundige een fout maakt. Hoe zorgt u dat u grip houdt op uw arbodienst of uw bedrijfsarts? Meer...
Geactualiseerd op: 17.01.2020

Meer van Indicator