Artikeldatabank

Zoekresultaat: 19 artikel(s) gevonden in het thema: Vakantie - trefwoord: Uitbetalen vakantiedagen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VAKANTIE

Mag u een negatief verlofsaldo verrekenen?

Een werknemer is deze zomer lang op vakantie geweest en heeft daarna besloten het roer om te gooien. Hij neemt ontslag en begint zijn eigen B&B. Nu blijkt dat hij meer vakantiedagen heeft opgenomen dan hij heeft opgebouwd. Wat nu? Meer...

LOON

Iets anders dan loon voor gewaardeerde werknemer?

Een collega kwam met de vraag wat hij als werkgever anders dan loon zou kunnen geven aan zijn werknemer. Zou hij bijvoorbeeld vrije tijd kunnen schenken? Zo ja, wat kost zoiets dan? Zijn er nog alternatieven? Meer...

VAKANTIE

Vakantiedagen aan het einde van de rit uitbetalen?

Werknemers hebben recht op minimaal vier weken betaalde vakantie per jaar. Maar wat als een werknemer geen vakantiedagen heeft opgenomen? Moet u dan al die dagen uitbetalen bij het einde van het dienstverband? Meer...

LOON

Al het loon in één keer betalen

Vakantiekrachten werken vaak maar weinig uren, maar brengen veel administratieve rompslomp met zich mee. Kan een all-inloon een oplossing zijn? Meer...

VAKANTIEDAGEN

De staat gaat vakantie betalen!

De Hoge Raad heeft in 2015 bepaald dat de overheid de vakantiedagen die langdurig zieke werknemers misliepen, moet vergoeden. Kunt u hen nog helpen? Meer...

VAKANTIE & FLEXIBELE ARBEID

Vakantiedagen en oproepkrachten

Als u werknemers in dienst heeft, krijgt u er altijd mee te maken: vakantiedagen. Als u gebruikmaakt van oproepkrachten kan het berekenen van die vakantiedagen een hele klus zijn. Hoe pakt u dit aan? Meer...

VAKANTIE & VERLOF

Uitbetaling vakantiedagen

Als uw medewerker Niek bij u weggaat, betaalt u hem zijn openstaande vakantiedagen uit. U baseert dat bedrag op zijn basisloon plus vakantiegeld. Niek wil echter méér, ook zijn bonus en werkgeversdeel pensioenpremie. Hoe zit dat? Meer...

VAKANTIE & VERLOF

Verlofdagen in de aanbieding?

VAKANTIE

Vakantiedagen overleden werknemer

Volgens de kantonrechter in Assen hebben nabestaan­­den recht op uitbetaling van de vakantiedagen van een overledene. Wat speelde er en hoe zit dat? Meer...

LOON

All-inloon oproepkracht, mag dat?

Oproepkrachten werken wanneer ze kunnen en anders werken ze niet. Wat moet u in zulke gevallen doen met vakantiebijslag en doorbetaling van salaris bij vakantie? Mag u een zogenaamd ‘all-inloon’ vaststellen? Lekker handig, toch? Meer...
Geactualiseerd op: 20.01.2020

Meer van Indicator