Artikeldatabank

Zoekresultaat: 106 artikel(s) gevonden in het thema: Arbeidsovereenkomst - trefwoord: Bepaalde tijd

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FLEXIBELE ARBEID

Wat straks met oproepkrachten?

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB). Wat is er per 1 januari 2020 nieuw voor oproepovereenkomsten? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

In een tijdelijk arbeidscontract mag geen concurrentiebeding worden opgenomen, tenzij de werkgever in het beding zelf uitlegt waarom zo’n beding noodzakelijk is. Maar moet een geldig beding altijd worden gevolgd? Meer...

ONTSLAG

“Je kunt niet zomaar opstappen ...”

Een werknemer vond dat zijn werkgever van alles fout deed en nam op staande voet ontslag. De werkgever eiste (en kreeg) schadevergoeding. Hoe zit dat? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Zes maanden min één dag ... toch aanzeggen?

De werkgever moet uiterlijk één maand voor afloop van een tijdelijk contract laten weten of het contract wordt verlengd. Dat hoeft alleen als een contract zes maanden of langer heeft geduurd. Bij zes maanden min één dag dus niet? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Inspelen op de nieuwe ketenregeling?

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) wil onder andere zorgen voor de terugkeer naar de ‘oude’ ketenregeling. De huidige maximumtermijn van twee jaar wordt weer drie jaar. Hoe kunt u hier nu al op inspelen? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

In de AOW en daarna ... doorwerken?

Waar moet u rekening mee houden als u een AOW-gerechtigde werknemer in dienst wilt nemen of wilt laten doorwerken? Welke situaties kunnen er zich voordoen? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

‘Wet arbeidsmarkt in balans’, nu al voorsorteren?

De afgelopen weken heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) aangenomen en ligt invoering van deze wet dus op koers om op 1 januari 2020 in werking te treden. Kunt u hierop voorsorteren? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Nieuwe werknemer, wat voor contract?

U wilt een nieuwe medewerker aannemen, maar u wilt geen risico nemen als u eerder uit elkaar wilt. Bent u dan beter af met een contract voor bepaalde tijd (van één jaar) of voor onbepaalde tijd? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Volgens de wet is een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet toegestaan, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Hoe maakt recente rechtspraak nu duidelijk wanneer het wel mag en wanneer niet? Meer...

FLEXIBELE ARBEID

Nieuws voor flexcontracten

Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat zijn de voorstellen voor flexcontracten? Meer...
Geactualiseerd op: 16.08.2019

Meer van Indicator