Artikeldatabank

Zoekresultaat: 100 artikel(s) gevonden in het thema: Arbeidsovereenkomst - trefwoord: Bepaalde tijd

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

‘Wet arbeidsmarkt in balans’, nu al voorsorteren?

De afgelopen weken heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) aangenomen en ligt invoering van deze wet dus op koers om op 1 januari 2020 in werking te treden. Kunt u hierop voorsorteren? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Volgens de wet is een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet toegestaan, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Hoe maakt recente rechtspraak nu duidelijk wanneer het wel mag en wanneer niet? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Nieuwe werknemer, wat voor contract?

U wilt een nieuwe medewerker aannemen, maar u wilt geen risico nemen als u eerder uit elkaar wilt. Bent u dan beter af met een contract voor bepaalde tijd (van één jaar) of voor onbepaalde tijd? Meer...

FLEXIBELE ARBEID

Nieuws voor flexcontracten

Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat zijn de voorstellen voor flexcontracten? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

“Ik heb meer uren gewerkt!”

Soms wilt u uw flexwerker meer uren inzetten dan is afgesproken in zijn arbeidsovereenkomst. Helaas bestaat er dan ook het risico dat hij zich kan gaan beroepen op het ‘rechtsvermoeden van arbeidsomvang’. Hoe zit dat? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Contract aanpassen of een nieuw contract?

Uw medewerker heeft vanaf 1 januari 2018 een jaarcontract voor acht uur per week. U bent het samen eens over een tijdelijke uitbreiding van de uren met ingang van 1 juni. Hoe kleedt u deze tijdelijke urenuitbreiding in? Zijn er risico’s? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Tijdelijk contract voor vijf jaar?

U heeft het vast gelezen: een tijdelijk arbeidscontract van vijf jaar moet mogelijk worden. Dat is goed voor werkgevers. Moet u daarop wachten of kan het nu al? Meer...

ZIEKTE EN RE-INTEGRATIE

Ziek met een tijdelijk contract

Als een werknemer met een tijdelijk contract zich ziek meldt, moet u hem (net als ‘vaste’ krachten) re-integreren. Als hij niet beter is en het contract loopt af, dan moet u hem ‘ziek uit dienst’ melden bij het UWV. Waar moet u dan op letten? Meer...

ONTSLAG

Als u vergeet aan te zeggen ...

Bij een tijdelijk contract moet u minimaal één maand voor het einde schriftelijk kenbaar maken of u met de werknemer doorgaat. Wat als u dat vergeet? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

“Voor deze functie voldoe je niet, maar ...”

Stel, u heeft een werknemer aangenomen met een tijdelijk contract en een proeftijd, maar hij voldoet niet voor de functie. U denkt dat een andere functie hem wel zal passen. Maakt u dan gebruik van de proeftijd of pakt u dat anders aan? Meer...
Geactualiseerd op: 25.03.2019

Meer van Indicator