Recentste nummer

VERLOF

Mantelzorgers in de knel

400.000 mantelzorgers moeten wekelijks of dagelijks hun werk onderbreken om hulp te verlenen. Werk en mantelzorg leiden vaak tot stress. Wat kunt u doen?
Meer...

LOONHEFFINGEN

Studie kinderen betalen vanuit uw bedrijf?

Wilt u de studiekosten van uw kinderen en/of kinderen van uw werknemers betalen vanuit het bedrijf? Door een recente fiscale update n.a.v. Kamervragen is dit reden voor ons om daar wat uitvoeriger bij stil te staan. Wat moet u weten?
Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

‘Wet arbeidsmarkt in balans’, nu al voorsorteren?

De afgelopen weken heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) aangenomen en ligt invoering van deze wet dus op koers om op 1 januari 2020 in werking te treden. Kunt u hierop voorsorteren?
Meer...

RI&E

Zorgplicht en aansprakelijkheid ... waar ligt de grens?

Als werkgever heeft u veel verantwoordelijkheden richting uw personeel. Uw zorgplicht gaat ver. Hoe kunnen de wettelijke verplichtingen, zoals een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), u hierbij helpen?
Meer...

AANNEMEN WERKNEMER

Discriminatie wegens zwangerschap?

Als een werkneemster kan aantonen dat zij geen contract krijgt omdat zij zwanger is, kan zij aanspraak maken op een (soms aanzienlijke) schadevergoeding. Maar hoe kan zij dit aantonen? Wat zei de rechter?
Meer...

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Slapend dienstverband kan duur uitpakken

Slapende dienstverbanden blijven een probleem. Eind 2018 werd een werkgever verplicht het slapend dienstverband van een langdurig zieke werknemer te verbreken en de transitievergoeding te betalen. Hoe had dit beter gekund?
Meer...

ARBO

Werkgerelateerde psychische klachten herkennen

Psychische klachten leiden snel en vaak tot verzuim. Fijn als u ze als werkgever snel kunt herkennen en adequate maatregelen kunt nemen. Daarmee is de werknemer geholpen en het leidt tot minder verzuim. Hoe doet u dat?
Meer...

TRANSITIEVERGOEDING

Veiligstellen compensatie langdurig zieken

Geactualiseerd op: 25.03.2019

Meer van Indicator