Artikeldatabank

Zoekresultaat: 33 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Richtlijnen en protocollen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PROTOCOLLEN

Toezicht en handhaving bij fraude

Het is een gegeven dat waar veel geld rondgaat, altijd het gevaar van fraude bestaat. Hoe moet u omgaan met vragen van zorgverzekeraars, indien de indruk bestaat dat er sprake is van fraude? Wat mag wel en wat niet? Meer...

TUCHTRECHT

Te laat melden kan een forse boete opleveren

Na het overlijden van een patiënt vanwege een calamiteit wacht het ziekenhuis bijna drie maanden met de melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Wat speelde daarover nu bij de rechter? Meer...

TUCHTRECHT

Misleiding over andere terreinen dan beroepsuitoefening

Een fysiotherapeut distribueert ook voedingssupplementen. Hij raadt ze zijn patiënten aan, maar vertelt wel netjes dat hij er ook een belang bij heeft. Wat vindt de tuchtrechter daarvan? Is er sprake van misbruik van een beroepstitel? Meer...

TUCHTRECHT

Verwerpen ernstige diagnose moet gemotiveerd worden

Een huisarts die dienst deed op een huisartsenpost, miste een ernstige diagnose en wordt onzorgvuldig handelen verweten. Het tuchtcollege komt tot een berisping en publicatie van de zaak. Wat ging er allemaal mis? Meer...

RICHTLIJNEN

Ook informeren als een richtlijn niet wordt gevolgd?

Is een arts tuchtrechtelijk aansprakelijk als hij conform het protocol van het ziekenhuis handelt, maar als dat protocol afwijkt van de landelijke richtlijn en hij de patiënt daarover niet informeert? Hoe oordeelde het Centraal Tuchtcollege? Meer...

TUCHTRECHT

Vergoeding uitgiftegesprek voor geneesmiddelen

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ) gaf onlangs een klagende patiënt gelijk omdat de apotheker hem niet vóóraf had geïnformeerd over de kosten van het ‘eerste uitgiftegesprek’ van medicijnen. Hoe zit dat? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Toegang tot patiëntgegevens binnen de instelling

Binnen korte tijd heeft het tuchtcollege twee uitspraken gedaan over toegang tot de patiëntgegevens door collega’s van een behandelaar van de patiënt binnen de instelling. Wat mag er nu wel en wat niet? Meer...

TUCHTRECHT

Een patiënt altijd helpen ...

Een verloskundige vond dat een vrouw zélf mag bepalen hoe zij wil bevallen. Zij stond vrouwen bij die om medische redenen niet thuis mochten bevallen en overtrad daarmee de professionele standaard. Wat zei het tuchtcollege? Meer...

TUCHTRECHT

Mag u afwijken van een richtlijn?

In een recente uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg wordt een fysiotherapeut berispt omdat hij afweek van de richtlijn ‘Lage rugpijn’. Wanneer mag u wél en wanneer mag u niet afwijken van een richtlijn? Meer...

RICHTLIJNEN

Medische beslissingen rond het levenseinde bij baby’s

Gelukkig komt het niet dagelijks voor, maar vroeg of laat kan een van uw pa­­tiënten er toch mee geconfronteerd worden: een pasgeboren kindje van wie het leven uitzichtloos is. Wat zegt het nieuwe KNMG-standpunt daar nu over? Meer...
Geactualiseerd op: 19.01.2018

Meer van Indicator