Artikeldatabank

Zoekresultaat: 36 artikel(s) gevonden in het thema: Tuchtrechtspraak - trefwoord: Richtlijnen en protocollen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TUCHTRECHT

Valt een bestuurder onder de tuchtnorm?

Zorgverleners worden regelmatig geconfronteerd met een verzoek om een medisch dossier te vernietigen. Kan een patiënt in het geval van klachten hiervoor naar de tuchtrechter? Maakt het dan uit of de zorgverlener (ook) werkt als bestuurder? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Mag u een agressieve patiënt de deur wijzen?

Mag u de behandelingsovereenkomst met een patiënt opzeggen die, na eerdere voorvallen, tegen u zegt: “Voor mij mag je kapotvallen”? Hoe kunt u het beste handelen in zo’n geval? Meer...

TUCHTRECHT

Grensoverschrijdend of niet, waar ligt de grens?

Grensoverschrijdend gedrag is volop in de aandacht, onder andere door de #MeToo-discussie. Zorgverleners kunnen zich onzeker voelen over wat wel kan en wat juist niet. Wat zeggen de tuchtcolleges hierover? Meer...

PROTOCOLLEN

Toezicht en handhaving bij fraude

Het is een gegeven dat waar veel geld rondgaat, altijd het gevaar van fraude bestaat. Hoe moet u omgaan met vragen van zorgverzekeraars, indien de indruk bestaat dat er sprake is van fraude? Wat mag wel en wat niet? Meer...

TUCHTRECHT

Te laat melden kan een forse boete opleveren

Na het overlijden van een patiënt vanwege een calamiteit wacht het ziekenhuis bijna drie maanden met de melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Wat speelde daarover nu bij de rechter? Meer...

TUCHTRECHT

Misleiding over andere terreinen dan beroepsuitoefening

Een fysiotherapeut distribueert ook voedingssupplementen. Hij raadt ze zijn patiënten aan, maar vertelt wel netjes dat hij er ook een belang bij heeft. Wat vindt de tuchtrechter daarvan? Is er sprake van misbruik van een beroepstitel? Meer...

TUCHTRECHT

Verwerpen ernstige diagnose moet gemotiveerd worden

Een huisarts die dienst deed op een huisartsenpost, miste een ernstige diagnose en wordt onzorgvuldig handelen verweten. Het tuchtcollege komt tot een berisping en publicatie van de zaak. Wat ging er allemaal mis? Meer...

RICHTLIJNEN

Ook informeren als een richtlijn niet wordt gevolgd?

Is een arts tuchtrechtelijk aansprakelijk als hij conform het protocol van het ziekenhuis handelt, maar als dat protocol afwijkt van de landelijke richtlijn en hij de patiënt daarover niet informeert? Hoe oordeelde het Centraal Tuchtcollege? Meer...

TUCHTRECHT

Vergoeding uitgiftegesprek voor geneesmiddelen

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ) gaf onlangs een klagende patiënt gelijk omdat de apotheker hem niet vóóraf had geïnformeerd over de kosten van het ‘eerste uitgiftegesprek’ van medicijnen. Hoe zit dat? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Toegang tot patiëntgegevens binnen de instelling

Binnen korte tijd heeft het tuchtcollege twee uitspraken gedaan over toegang tot de patiëntgegevens door collega’s van een behandelaar van de patiënt binnen de instelling. Wat mag er nu wel en wat niet? Meer...
Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator