Artikeldatabank

Zoekresultaat: 54 artikel(s) gevonden in het thema: Tuchtrechtspraak - trefwoord: Patientenrechten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TUCHTRECHT

“U had toch beloofd me te helpen ...”

Een huisarts zegt een patiënt toe euthanasie te verlenen. Uiteindelijk komt hij daar om allerlei redenen op terug en trekt zich terug. Hoe reageerde de tuchtrechter hierop? Meer...

TUCHTRECHT

Niet reageren op een (tucht)klacht kan een dure grap zijn

Als een patiënt of nabestaande informatie vraagt over de behandeling, is het niet meer dan correct om in gesprek te gaan. Weigeren kan leiden tot een klacht. Hoe reageerde het tuchtcollege toen een psychiater op geen enkele wijze reageerde? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Mocht arts uitgaan van toestemming voor doorverwijzing?

Nigel van 6 jaar is door de huisarts doorverwezen naar de kno-arts. Zijn ouders zijn gescheiden en hebben allebei het ouderlijk gezag. De huisarts heeft voor de doorverwijzing geen toestemming gevraagd aan de vader. Wat zei de rechter? Meer...

BEROEPSGEHEIM

Binnen zonder kloppen

Vertrouwelijkheid is essentieel in de arts-patiëntrelatie. Dit is ook wettelijk vastgelegd. Derden, zelfs een assistente of collega, kunnen niet zomaar tijdens een consult de spreekkamer binnenlopen om iets te vragen. Wat speelde er? Meer...

TUCHTRECHT

Complicaties zijn niet verwijtbaar

Een radioloog behandelde een patiënt met een nieuw apparaat. Na de behandeling traden er complicaties op en de gevolgen voor de patiënt waren ernstig. De patiënt vond dat hij niet goed was voorgelicht over de behandeling. Wat zei de tuchtrechter? Meer...

TUCHTRECHT

Euthanasie bij patiënt met vergevorderde dementie

Een arts, specialist ouderengeneeskunde, die euthanasie uitvoerde bij een patiënt met vergevorderde dementie kreeg van het beroepscollege een mildere maatregel opgelegd dan van het regionaal tuchtcollege. Wat speelde er? Meer...

TUCHTRECHT

Relatie met (ex-)patiënt, voorwaardelijke schorsing

Els was twee maanden patiënt op de crisisafdeling psychiatrie van een ziekenhuis. Jaap is daar verpleegkundige. Na het ontslag van Els komen zij elkaar tegen in een kroeg en er ontstaat een relatie. Kan Jaap daar problemen mee krijgen? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Zorgvuldig handelen huisarts van minderjarige dochter?

Jenny verwijt huisarts Bos o.a. dat hij haar geen toestemming heeft gevraagd voor de behandeling van haar 14-jarige dochter Jip bij de POH-GGZ. Ook heeft hij geweigerd het medisch dossier van Jip aan haar te geven. Zijn de klachten terecht? Meer...

TUCHTRECHT

Klagen zonder toestemming mentor

Een patiënt wil een klacht indienen tegen een behandelaar. Hoe zit het als voor de patiënt mentorschap is ingesteld? Moet de mentor dan toestemming geven of kan de patiënt ook klagen als de mentor de klacht niet steunt? Meer...

TUCHTRECHT

Valt een bestuurder onder de tuchtnorm?

Zorgverleners worden regelmatig geconfronteerd met een verzoek om een medisch dossier te vernietigen. Kan een patiënt in het geval van klachten hiervoor naar de tuchtrechter? Maakt het dan uit of de zorgverlener (ook) werkt als bestuurder? Meer...
Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator