Artikeldatabank

Zoekresultaat: 50 artikel(s) gevonden in het thema: Tuchtrechtspraak - trefwoord: Patientenrechten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TUCHTRECHT

Complicaties zijn niet verwijtbaar

Een radioloog behandelde een patiënt met een nieuw apparaat. Na de behandeling traden er complicaties op en de gevolgen voor de patiënt waren ernstig. De patiënt vond dat hij niet goed was voorgelicht over de behandeling. Wat zei de tuchtrechter? Meer...

TUCHTRECHT

Euthanasie bij patiënt met vergevorderde dementie

Een arts, specialist ouderengeneeskunde, die euthanasie uitvoerde bij een patiënt met vergevorderde dementie kreeg van het beroepscollege een mildere maatregel opgelegd dan van het regionaal tuchtcollege. Wat speelde er? Meer...

TUCHTRECHT

Relatie met (ex-)patiënt, voorwaardelijke schorsing

Els was twee maanden patiënt op de crisisafdeling psychiatrie van een ziekenhuis. Jaap is daar verpleegkundige. Na het ontslag van Els komen zij elkaar tegen in een kroeg en er ontstaat een relatie. Kan Jaap daar problemen mee krijgen? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Zorgvuldig handelen huisarts van minderjarige dochter?

Jenny verwijt huisarts Bos o.a. dat hij haar geen toestemming heeft gevraagd voor de behandeling van haar 14-jarige dochter Jip bij de POH-GGZ. Ook heeft hij geweigerd het medisch dossier van Jip aan haar te geven. Zijn de klachten terecht? Meer...

TUCHTRECHT

Klagen zonder toestemming mentor

Een patiënt wil een klacht indienen tegen een behandelaar. Hoe zit het als voor de patiënt mentorschap is ingesteld? Moet de mentor dan toestemming geven of kan de patiënt ook klagen als de mentor de klacht niet steunt? Meer...

TUCHTRECHT

Valt een bestuurder onder de tuchtnorm?

Zorgverleners worden regelmatig geconfronteerd met een verzoek om een medisch dossier te vernietigen. Kan een patiënt in het geval van klachten hiervoor naar de tuchtrechter? Maakt het dan uit of de zorgverlener (ook) werkt als bestuurder? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Toestemming voor overschrijven naar andere huisarts?

De ouders van Lisa van 11 zijn gescheiden. Ze hebben allebei gezag. Wat vond de tuchtrechter van de klacht van de vader tegen de huisarts die weigerde Lisa over te schrijven en de huisarts die geen inzage gaf in haar dossier? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Een dossier opschonen voor afgifte, mag dat?

Een zoon twijfelt aan de geldigheid van het testament van zijn vader en vordert afgifte van het medisch dossier. De behandelende kliniek wil het dossier alleen verstrekken nadat bepaalde passages onleesbaar zijn gemaakt. Is dit terecht? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Inzage door nabestaande in dossier?

Kan een emotioneel belang van een nabestaande zwaarwegend genoeg zijn om het ziekenhuis of de arts het medisch beroepsgeheim opzij te laten zetten? Het gerechtshof vond van wel. Wat speelde er? Meer...

TUCHTRECHT

Het belang van goede dossiervoering

Over wat er precies is gezegd in een gesprek tussen een arts en een patiënt, kan discussie ontstaan. Zeker als de arts een klacht krijgt en hij zeker weet dat bepaalde dingen zijn benoemd. Kan een transcriptie van dat gesprek dan helpen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.08.2019

Meer van Indicator