Artikeldatabank

Zoekresultaat: 40 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Patientenrechten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TUCHTRECHT

Mag een behandelend arts een waardeoordeel afgeven?

Schendt een huisarts die na het overlijden van een patiënte een brief aan een notaris geeft, waarin hij verklaart dat de erflaatster wilsbekwaam was toen zij bij deze notaris een testament opstelde, zijn beroepsgeheim? Wat zei de rechter? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Wat als de patiënt een onderzoeksuitslag niet opvraagt?

Behandelaren vragen regelmatig onderzoek aan bij (ernstige) klachten om een diagnose te kunnen stellen en daarop adequaat te kunnen handelen. Het is belangrijk goed te reageren op de uitslag. Wat is nu raadzaam om te doen? Meer...

TUCHTRECHTSPRAAK

Wat als uw patiënt andere medicatie wil?

Mag u een patiënt vragen een andere arts te zoeken omdat u vindt dat de arts-patiëntrelatie verstoord is, bijvoorbeeld omdat de patiënt andere medicatie wil gebruiken dan u adviseert? Wat vond de tuchtrechter daar onlangs van? Meer...

TUCHTRECHT

Is een cliëntenraad voor alle zorglocaties verplicht?

Al langere tijd is onduidelijk of een cliëntenraad op centraal niveau voldoende is als door een zorginstelling (zoals een gezondheidscentrum of huisartsenpost) vanuit meerdere locaties wordt gewerkt. Wat heeft de Hoge Raad nu beslist? Meer...

TUCHTRECHT

Klachtrecht naaste betrekking en mentorschap

Indien een mentor is benoemd, verliezen de patiënt en zijn naasten de bevoegdheid om zelf rechtshandelingen te verrichten aangaande zijn behandeling. Dit geldt ook voor de bevoegdheid om te klagen bij het tuchtcollege. Meer...

TUCHTRECHT

Kan een bijzonder curator tuchtrechtelijk worden getoetst?

Als een BIG-geregistreerde zorgverlener optreedt in een andere rol, is het de vraag of het handelen in deze rol tuchtrechtelijk kan worden getoetst. Welke overwegingen zijn er voor het antwoord op deze vraag van belang? Meer...

TUCHTRECHT

Is online informeren over een behandeling voldoende?

Het informeren van een patiënt over zijn ziekte en behandeling doet u vooral in de spreekkamer. Maar zou u ook kunnen overgaan naar digitale informatieoverdracht en uw patiënt uitsluitend online informeren? Meer...

TUCHTRECHT

Weigering medewerking onderzoek verhindert klacht

Tegen een neuroloog wordt een klacht ingediend naar aanleiding van een rijvaardigheidsonderzoek. Volgens de klager heeft de neuroloog onjuist gehandeld met een brief aan het CBR. Handelde de neuroloog tuchtrechtelijk onjuist? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Informatie verstrekken mag, oordelen niet

Een cardioloog moet zich verantwoorden voor het Regionaal Tuchtcollege omdat hij in de fout zou zijn gegaan bij het verstrekken van informatie aan de medisch adviseur van een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Wat ging er fout? Meer...

BEHANDELINGSOVEREENKOMST

Behandelingsovereenkomst wel of niet opgezegd?

Een dermatoloog komt bij het tuchtcollege over onder meer de vraag of er al dan niet sprake was van een regelmatige opzegging van de behandelingsovereenkomst. De patiënt en de dermatoloog spreken elkaar tegen. Hoe pakt dit uit? Meer...
Geactualiseerd op: 17.01.2018

Meer van Indicator