Artikeldatabank

Zoekresultaat: 46 artikel(s) gevonden in het thema: Tuchtrechtspraak - trefwoord: Patientenrechten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TUCHTRECHT

Klagen zonder toestemming mentor

Een patiënt wil een klacht indienen tegen een behandelaar. Hoe zit het als voor de patiënt mentorschap is ingesteld? Moet de mentor dan toestemming geven of kan de patiënt ook klagen als de mentor de klacht niet steunt? Meer...

TUCHTRECHT

Valt een bestuurder onder de tuchtnorm?

Zorgverleners worden regelmatig geconfronteerd met een verzoek om een medisch dossier te vernietigen. Kan een patiënt in het geval van klachten hiervoor naar de tuchtrechter? Maakt het dan uit of de zorgverlener (ook) werkt als bestuurder? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Toestemming voor overschrijven naar andere huisarts?

De ouders van Lisa van 11 zijn gescheiden. Ze hebben allebei gezag. Wat vond de tuchtrechter van de klacht van de vader tegen de huisarts die weigerde Lisa over te schrijven en de huisarts die geen inzage gaf in haar dossier? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Een dossier opschonen voor afgifte, mag dat?

Een zoon twijfelt aan de geldigheid van het testament van zijn vader en vordert afgifte van het medisch dossier. De behandelende kliniek wil het dossier alleen verstrekken nadat bepaalde passages onleesbaar zijn gemaakt. Is dit terecht? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Inzage door nabestaande in dossier?

Kan een emotioneel belang van een nabestaande zwaarwegend genoeg zijn om het ziekenhuis of de arts het medisch beroepsgeheim opzij te laten zetten? Het gerechtshof vond van wel. Wat speelde er? Meer...

TUCHTRECHT

Het belang van goede dossiervoering

Over wat er precies is gezegd in een gesprek tussen een arts en een patiënt, kan discussie ontstaan. Zeker als de arts een klacht krijgt en hij zeker weet dat bepaalde dingen zijn benoemd. Kan een transcriptie van dat gesprek dan helpen? Meer...

TUCHTRECHT

Mag een behandelend arts een waardeoordeel afgeven?

Schendt een huisarts die na het overlijden van een patiënte een brief aan een notaris geeft, waarin hij verklaart dat de erflaatster wilsbekwaam was toen zij bij deze notaris een testament opstelde, zijn beroepsgeheim? Wat zei de rechter? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Wat als de patiënt een onderzoeksuitslag niet opvraagt?

Behandelaren vragen regelmatig onderzoek aan bij (ernstige) klachten om een diagnose te kunnen stellen en daarop adequaat te kunnen handelen. Het is belangrijk goed te reageren op de uitslag. Wat is nu raadzaam om te doen? Meer...

TUCHTRECHTSPRAAK

Wat als uw patiënt andere medicatie wil?

Mag u een patiënt vragen een andere arts te zoeken omdat u vindt dat de arts-patiëntrelatie verstoord is, bijvoorbeeld omdat de patiënt andere medicatie wil gebruiken dan u adviseert? Wat vond de tuchtrechter daar onlangs van? Meer...

TUCHTRECHT

Is een cliëntenraad voor alle zorglocaties verplicht?

Al langere tijd is onduidelijk of een cliëntenraad op centraal niveau voldoende is als door een zorginstelling (zoals een gezondheidscentrum of huisartsenpost) vanuit meerdere locaties wordt gewerkt. Wat heeft de Hoge Raad nu beslist? Meer...
Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator