Artikeldatabank

Zoekresultaat: 26 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Medische fouten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

TUCHTRECHT

Beroep ingetrokken maar klacht gehandhaafd, wat nu?

De ouders van een minderjarige jongen dienen bij het tuchtcollege een klacht in tegen een ziekenhuisapotheker. Zij gaan in beroep bij het Centraal Tuchtcollege als hun klacht wordt afgewezen maar trekken het beroep in. Wat betekent dit? Meer...

TUCHTRECHT

Psychiater voldoende betrokken bij patiënte

Een psychiater wordt geconfronteerd met een klacht van een patiënte. De klacht betreft onder andere de medicatie, onvoldoende aandacht voor de patiënte en het spreken met haar echtgenoot zonder haar goedkeuring. Wat speelde er? Meer...

TUCHTRECHT

Open communiceren na fout kan helpen

Een chirurg maakte bij twee operaties fouten. Dat zou grond kunnen zijn voor een berisping. Het hielp dat hij onmiddellijk open was over zijn fouten en een goed inzicht heeft getoond in zijn onjuist handelen. Wat speelde er bij de tuchtrechter? Meer...

TUCHTRECHT

Als u onverhoopt toch een diagnose mist …

Een fysiotherapeut werd berispt door het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle, o.a. in verband met het missen van een diagnose en het niet doorverwijzen naar de huisarts. Wat was er precies fout gegaan? Meer...

TUCHTRECHT

Werken in het buitenland, toch Nederlandse tuchtrecht?

Een Nederlandse tandarts wordt door een patiënt tuchtrechtelijk aangesproken op een onjuiste behandeling die hij kreeg in Duitsland. Heeft de patiënt kans van slagen? Geldt de bescherming van de Wet BIG ook buiten Nederland? Meer...

TUCHTRECHT

Verwerpen ernstige diagnose moet gemotiveerd worden

Een huisarts die dienst deed op een huisartsenpost, miste een ernstige diagnose en wordt onzorgvuldig handelen verweten. Het tuchtcollege komt tot een berisping en publicatie van de zaak. Wat ging er allemaal mis? Meer...

TUCHTRECHT

Niet raadplegen van dossier kan leiden tot een calamiteit

Een demente patiënte keert na een heupoperatie uit het ziekenhuis terug naar het verpleeghuis. Doordat de specialist ouderengeneeskunde het dossier niet raadpleegt, overlijdt de patiënte. Wat zegt de tuchtrechter? Meer...

TUCHTRECHT

Behandeling en onafhankelijke expertise onverenigbaar?

Een psycholoog krijgt te maken met een klacht van een patiënt die erop neerkomt dat de psycholoog niet adequaat heeft gereageerd op zijn hulpvraag en hem aan het lijntje heeft gehouden voor geldelijk gewin. Wat ging er fout? Meer...

TUCHTRECHT

Hoe ervaren is uw arts-assistent?

Regelmatig rijst de vraag in welke fase van de opleiding de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de opleider/supervisor (mede) op de arts-assistent komt te rusten. Het tuchtcollege gaf recentelijk meer duidelijkheid. Meer...

TUCHTRECHT

Ook onzinnige klachten worden onderzocht

Een patiënte dient een klacht in tegen haar tandarts. Deze zou haar een biochip met een gps-volgsysteem hebben laten inslikken. Ook zou de tandarts zich ongeoorloofd hebben laten bijstaan door de directeur van de praktijk. Meer...
Geactualiseerd op: 18.01.2018

Meer van Indicator