Artikeldatabank

Zoekresultaat: 33 artikel(s) gevonden in het thema: Tuchtrechtspraak - trefwoord: Medische fouten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GEZONDHEIDSRECHT

Waarom zegt deze patiënt zijn consult af?

Lot heeft op de ochtend van haar overlijden door hartfalen contact gehad met de triagisten van de huisartsenpost. De moeder van Lot verwijt de dienstdoende huisarts van de HAP nu dat zij te laat heeft gereageerd. Wat zei de rechter? Meer...

TUCHTRECHTSPRAAK

Calamiteit niet gemeld, rechter halveert boete

Calamiteiten moeten volgens de wet worden gemeld en als dat niet gebeurt, kan er een boete opgelegd worden. Een ziekenhuis vond dat er verzachtende omstandigheden waren. Waarom halveerde de rechter de boete? Meer...

TUCHTRECHT

Huisarts verantwoordelijk voor organisatie spoedzorg?

De patiënt die zijn telefoonnummer niet wilde verstrekken bij de (spoed)huisartsenpost, vertrok zonder behandeling. Wat zei de rechter van de klacht die hij indiende tegen de huisarts die het verslag van de triagist fiatteerde? Meer...

TUCHTRECHT

Overdracht vanuit huisartsenpost op tijd bekijken

Als een patiënt ‘s nachts voor een consult op de huisartsenpost wordt gezien, kan een vervolgactie noodzakelijk zijn. Van de huisarts wordt dan verwacht dat hij adequaat actie onderneemt. Wat overkwam een collega daarbij? Meer...

TUCHTRECHT

Tuchtrechter oordeelt los van het calamiteitenrapport

De weduwe van een patiënt verwijt diens chirurg dat hij niet adequaat gereageerd heeft op de symptomen van de nabloeding na een buikwandcorrectie. Daardoor is haar man drie dagen na de operatie overleden. Wat zegt het tuchtcollege? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Supervisor volledig verantwoordelijk voor fout aio

Onlangs moest het Tuchtcollege Eindhoven oordelen over een onjuiste behandeling/verkeerde diagnose door een internist in opleiding. Het tuchtcollege hield de internist die optrad als supervisor volledig tuchtrechtelijk verantwoordelijk. Meer...

TUCHTRECHT

Het belang van een goede time-outprocedure

Een 91-jarige dementerende man moet onder het mes vanwege een heupfractuur. Op de operatiekamer treedt een links-rechtsverwisseling op. De echtgenote/vertegenwoordiger dient een klacht in tegen de anesthesioloog en chirurg. Meer...

TUCHTRECHT

Beroep ingetrokken maar klacht gehandhaafd, wat nu?

De ouders van een minderjarige jongen dienen bij het tuchtcollege een klacht in tegen een ziekenhuisapotheker. Zij gaan in beroep bij het Centraal Tuchtcollege als hun klacht wordt afgewezen maar trekken het beroep in. Wat betekent dit? Meer...

TUCHTRECHT

Psychiater voldoende betrokken bij patiënte

Een psychiater wordt geconfronteerd met een klacht van een patiënte. De klacht betreft onder andere de medicatie, onvoldoende aandacht voor de patiënte en het spreken met haar echtgenoot zonder haar goedkeuring. Wat speelde er? Meer...

TUCHTRECHT

Open communiceren na fout kan helpen

Een chirurg maakte bij twee operaties fouten. Dat zou grond kunnen zijn voor een berisping. Het hielp dat hij onmiddellijk open was over zijn fouten en een goed inzicht heeft getoond in zijn onjuist handelen. Wat speelde er bij de tuchtrechter? Meer...
Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator