Artikeldatabank

Zoekresultaat: 25 artikel(s) gevonden in het thema: Tuchtrechtspraak - trefwoord: Beroepsgeheim

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEROEPSGEHEIM

Binnen zonder kloppen

Vertrouwelijkheid is essentieel in de arts-patiëntrelatie. Dit is ook wettelijk vastgelegd. Derden, zelfs een assistente of collega, kunnen niet zomaar tijdens een consult de spreekkamer binnenlopen om iets te vragen. Wat speelde er? Meer...

TUCHTRECHT

Mag een behandelend arts een waardeoordeel afgeven?

Schendt een huisarts die na het overlijden van een patiënte een brief aan een notaris geeft, waarin hij verklaart dat de erflaatster wilsbekwaam was toen zij bij deze notaris een testament opstelde, zijn beroepsgeheim? Wat zei de rechter? Meer...

TUCHTRECHT

Toestemming noteren in dossier

Als u als hulpverlener gegevens van uw patiënt uitwisselt, moet u dat in het dossier noteren. U moet het ook vastleggen als de patiënt van mening verandert en de eerdere toestemming intrekt. Hoe oordeelde de tuchtrechter onlangs? Meer...

TUCHTRECHT

Geen behandelrelatie, dan ook geen klacht?

In hoeverre kan een zorgverlener die bij de politie een verklaring aflegt wegens schending van de geheimhoudingsplicht tuchtrechtelijk ter verantwoording worden geroepen als er geen behandelrelatie tot de klager bestaat? Meer...

TUCHTRECHT

Dit hoeft mijn huisarts toch niet allemaal te weten?!

Als behandelaar moet u wel eens informatie sturen naar collega’s, bijvoorbeeld de huisarts. Onlangs maakte een patiënt bezwaar tegen de ontslagbrief die een behandelaar naar de huisarts stuurde. Wat zei de rechter? Meer...

TUCHTRECHT

Dat is geen schending van het beroepsgeheim

Een SPV’er (teamleider) stuurt een telefoonnotitie over een patiënt die alleen met de vertrouwenspersoon wil spreken, door naar deze vertrouwenspersoon. De patiënt vindt dat het medisch beroepsgeheim is geschonden. Meer...

TUCHTRECHT

Doorbreking geheimhoudingsplicht bij noodsituatie

Een huisarts vond dat bepaalde gegevens van een minderjarig kind bekend moesten zijn bij de nieuwe huisarts. Hij gaf deze informatie tegen de wens van de ouders door. Wat vond de tuchtrechter daarvan? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Doorbreking van de geheimhoudingsplicht

Een huisarts deed een AMK-melding over een patiënte. Deze patiënte was het hier helemaal niet mee eens en vond bovendien dat de huisarts zijn beroepsgeheim door de melding schond. Wat vond het Centraal Tuchtcollege? Meer...

BEROEPSGEHEIM

Geldt het beroepsgeheim ook na de dood van de patiënt?

Een moeder vond dat de huisarts steken had laten vallen in de behandeling van haar suïcidale zoon. Na het overlijden van de zoon wilde zij dat de huisarts het dossier zou afgeven. Hoe zit het dan met het beroepsgeheim? Meer...

PATIËNTENRECHT

Mag u ‘alles’ melden bij een verwijzing?

U heeft een driftige patiënt, met een drugsverleden en ook nog crimineel gedrag. Wat vertelt u uw collega bij een verwijzing van zo’n patiënt? Hierover heeft de tuchtrechter een beslissing genomen. Meer...
Geactualiseerd op: 22.01.2020

Meer van Indicator