Artikeldatabank

Zoekresultaat: 28 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: internet en recht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT

Een negatieve online recensie ... wat nu?

Veel websites bieden de mogelijkheid om een recensie achter te laten. Dit kunnen goede maar ook slechte recensies zijn. Wat kunt u doen om uw online reputatie hoog te houden? Hoe gaat u het beste om met negatieve recensies? Meer...

OVERLIJDEN

Wie erft uw digitale data?

Als u komt te overlijden, gaan al uw zaken over naar uw erfgenamen. Dus ook uw onderneming, uw administratie, uw foto’s, enz. Hoe zit dat met alle informatie die u online heeft opgeslagen? Meer...

PRIVACY

Overname praktijk en overdracht patiëntendossier

Bij de overdracht van een praktijk worden doorgaans alle patiëntendossiers overgedragen, dat spreekt voor zich. Moet de patiënt daar onder de AVG echter toestemming voor geven? Wat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens hierover? Meer...

PRIVACY

Een cliënt of patiënt vraagt inzage in persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving (AVG) kan een cliënt of patiënt inzage vragen in zijn persoonsgegevens en een kopie van deze gegevens verlangen. Hoe pakt u dat aan en waar moet u op letten? Meer...

PRIVACY

Heeft u al een gegevensverwerkingsbeleid?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de kwaliteit van gegevensverwerkingsbeleid onderzocht. Heeft u ook zo’n beleid nodig en zo ja, hoe stelt u dat op? Meer...

PRIVACY

Verkeerd verstuurde e-mail, reden voor zorgen?

Volgens recent onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens is een e-mail naar een verkeerd geadresseerde de meest voorkomende reden voor een datalek. Wat moet u doen als het u gebeurt? Moet u eigenlijk wel iets doen? Meer...

RECHT

Vrij te verkrijgen, dus vrij te gebruiken?

Om uw werk te doen gebruikt u allerlei software. Misschien gebruikt u ook wel gratis programma’s om bijv. uw uren in bij te houden. Er is allerhande gratis software, zgn. ‘freeware’, te verkrijgen. Kunt u die echt vrij gebruiken? Meer...

AUTOMATISERING

Geschillen over de AVG

Stel dat hackers inbreken in uw patiëntensoftware. Uw adviseur en de leverancier van uw software wijzen naar elkaar. Kan de SGOA dan helpen? Meer...

INTERNET EN RECHT

Gratis software, dus voor niets?

Even iets vertalen in Google Translate of een applicatie op uw laptop installeren waarmee u virtueel uw huis kunt inrichten. Er is allerhande ‘freeware’ die u en uw personeel zo kunnen downloaden en gebruiken. Maar is dit wel gratis? Meer...

PRIVACY

De functionaris gegevensbescherming in de praktijk

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars gecontroleerd of zij een functionaris gegevensbescherming (FG) hebben aangesteld. Is dat iets waarover ú zich zorgen moet maken? Meer...
Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator