Artikeldatabank

Zoekresultaat: 25 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: internet en recht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PRIVACY

Een cliënt of patiënt vraagt inzage in persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving (AVG) kan een cliënt of patiënt inzage vragen in zijn persoonsgegevens en een kopie van deze gegevens verlangen. Hoe pakt u dat aan en waar moet u op letten? Meer...

PRIVACY

Heeft u al een gegevensverwerkingsbeleid?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de kwaliteit van gegevensverwerkingsbeleid onderzocht. Heeft u ook zo’n beleid nodig en zo ja, hoe stelt u dat op? Meer...

PRIVACY

Verkeerd verstuurde e-mail, reden voor zorgen?

Volgens recent onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens is een e-mail naar een verkeerd geadresseerde de meest voorkomende reden voor een datalek. Wat moet u doen als het u gebeurt? Moet u eigenlijk wel iets doen? Meer...

RECHT

Vrij te verkrijgen, dus vrij te gebruiken?

Om uw werk te doen gebruikt u allerlei software. Misschien gebruikt u ook wel gratis programma’s om bijv. uw uren in bij te houden. Er is allerhande gratis software, zgn. ‘freeware’, te verkrijgen. Kunt u die echt vrij gebruiken? Meer...

AUTOMATISERING

Geschillen over de AVG

Stel dat hackers inbreken in uw patiëntensoftware. Uw adviseur en de leverancier van uw software wijzen naar elkaar. Kan de SGOA dan helpen? Meer...

INTERNET EN RECHT

Gratis software, dus voor niets?

Even iets vertalen in Google Translate of een applicatie op uw laptop installeren waarmee u virtueel uw huis kunt inrichten. Er is allerhande ‘freeware’ die u en uw personeel zo kunnen downloaden en gebruiken. Maar is dit wel gratis? Meer...

PRIVACY

De functionaris gegevensbescherming in de praktijk

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars gecontroleerd of zij een functionaris gegevensbescherming (FG) hebben aangesteld. Is dat iets waarover ú zich zorgen moet maken? Meer...

PRIVACY

Mag u e-mailadressen uitwisselen met uw collega’s?

Stelt u zich voor, u bent huisarts en u werkt met meerdere medisch specialisten in een gezondheidscentrum. De fysiotherapeut vraagt u of hij uw patiënten aan mag schrijven voor zijn nieuwsbrief. Hoe zit dat nu? Speelt de AVG daarbij mee? Meer...

RECHT

Cookies en uw website, welke gegevens mag u verzamelen?

U wilt graag weten hoeveel mensen uw website bezoeken en waar deze bezoekers vandaan komen. Mag u die gegevens verzamelen en moet u uw bezoekers daarover informeren? En wat betekent de nieuwe privacywetgeving in dit geval? Meer...

PERSOONSGEGEVENS

Heeft u voor 25 mei 2018 een FG nodig?

Zoals u waarschijnlijk wel weet, treedt per 25 mei 2018 de AVG (de nieuwe privacywet) in werking. Hoe komt u erachter of u een zogenaamde functionaris voor de gegevensbescherming (FG) nodig heeft en wat moet u daarvoor doen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.08.2019

Meer van Indicator