Artikeldatabank

Zoekresultaat: 52 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Contract en voorwaarden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SOFTWARE

Blijf niet met een ondeugdelijk softwarepakket zitten ...

Karin heeft een softwarepakket aangeschaft dat niet voldoet aan haar verwachtingen. Volgens haar voldoet het niet aan de overeenkomst en zij wil er dan ook van af. De rechter stelt haar echter in het ongelijk. Wat ging er mis? Meer...

CONTRACT EN VOORWAARDEN

Oppassen met vervaltermijn opeisen uitgeleend geld!

Binnen welke termijn moet een geldvordering uit overeenkomst worden betaald? Wanneer begint de verjaringstermijn te lopen? Wat staat er in de wet? Wat zegt de rechter? Meer...

RECHT

Hoezo heb ik dat deurwaardersexploot geweigerd?

Een tandtechnicus komt in een procedure in de problemen doordat zij een deurwaardersexploot zou hebben geweigerd. Zij weet van niets, een van haar personeelsleden lijkt de boosdoener. Wat zei de rechter? Meer...

OVEREENKOMSTEN

Een considerans in uw contract?

Wanneer u als ondernemer een overeenkomst sluit, komt u vaak een kopje tegen met bijvoorbeeld ‘overwegende dat …’ Dit is de zogenaamde ‘considerans’. Wat is het nut daarvan? Moet u deze in uw overeenkomsten opnemen? Meer...

RECHT

Wanneer gaat de garantie in?

U koopt een keukenapparaat voor uw woning met een fabrieksgarantie voor twee jaar. Een half jaar later neemt u het apparaat pas in gebruik en ruim twee jaar na de aankoop werkt het apparaat niet meer. Hoe zit het nu met de garantie? Meer...

CONTRACT EN VOORWAARDEN

Digitaal contracteren, wat zijn de mogelijkheden?

Er worden steeds minder brieven verstuurd en ook de fax is inmiddels (bijna) een museumstuk. Maar hoe zit het dan met contracten? Is digitaal contracteren altijd mogelijk en hoe zit het dan met de ‘vereiste’ handtekening? Meer...

ONROEREND GOED

Hoe krijgt u de aannemer in beweging?

Iedereen die wel eens verbouwd heeft, weet dat verbouwen en vertraging vaak hand in hand gaan. Dit is vooral vervelend als uw praktijk maandenlang op zijn kop staat en u uw werk niet kunt doen. Hoe krijgt u de aannemer in beweging? Meer...

RECHT

Aangetekende post per e-mail?

Aangetekend e-mailen kan al jaren, maar wordt nog niet veel gebruikt in het gewone rechtsverkeer. Dit zou kunnen gaan veranderen nu de AVG in werking is getreden. Wat zijn de voordelen, hoe werkt het en welke rechtsgevolgen heeft het? Meer...

PRIVÉ

Echtgenoot moet meetekenen bij borgstelling

Als u een geldlening aangaat voor uw praktijk-BV, wordt meestal geëist dat u zich als DGA door een borgstelling medeaansprakelijk verklaart voor de nakoming van de overeenkomst. Wanneer moet uw echtgeno(o)t(e) hiervoor ‘meetekenen’? Meer...

RECHT

Elektronisch gebonden door uw handtekening?

Steeds vaker worden er overeenkomsten gesloten via de ‘digitale weg’. U mailt op-en-neer met uw leverancier en uiteindelijk heeft u een overeenkomst! Kunt u die dan ook digitaal tekenen of is een ‘natte handtekening’ noodzakelijk? Meer...
Geactualiseerd op: 20.08.2019

Meer van Indicator