Artikeldatabank

Zoekresultaat: 44 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Contract en voorwaarden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PRIVÉ

Echtgenoot moet meetekenen bij borgstelling

Als u een geldlening aangaat voor uw praktijk-BV, wordt meestal geëist dat u zich als DGA door een borgstelling medeaansprakelijk verklaart voor de nakoming van de overeenkomst. Wanneer moet uw echtgeno(o)t(e) hiervoor ‘meetekenen’? Meer...

RECHT

Elektronisch gebonden door uw handtekening?

Steeds vaker worden er overeenkomsten gesloten via de ‘digitale weg’. U mailt op-en-neer met uw leverancier en uiteindelijk heeft u een overeenkomst! Kunt u die dan ook digitaal tekenen of is een ‘natte handtekening’ noodzakelijk? Meer...

SAMENWERKING

Contract aangaan namens de maatschap

Als vrije beroepsbeoefenaar werkt u samen met anderen in een maatschap. Hoe zit het dan als u een overeenkomst wilt sluiten? Bindt u dan alleen uzelf of ook al uw maten? En hoe ver reikt de gebondenheid? Meer...

CONTRACT

Zakelijk telecomabonnement, wat nu?

Er is een gunstige wijziging in de Telecommunicatiewet sinds 1 oktober 2016. Wat kunt u hier nu mee? Meer...

RECHT

Let op bij het afbreken van onderhandelingen

Sommige overeenkomsten zijn dermate belangrijk dat er lang over wordt onderhandeld. In die gevallen is het van belang om de juridische grenzen van onderhandelen te kennen en problemen te voorkomen. Wat is goed om te weten? Meer...

RECHT

Uw oude factuur beperkt houdbaar?

De accountant van een van onze lezers wees deze zorgprofessional erop dat een aantal van zijn vorderingen op patiënten/cliënten al jaren openstaat. Hij vraagt zich af of deze vorderingen verjaard zijn of dat hij deze toch nog kan innen. Meer...

RECHT

Hoe rechtsgeldig is het gebruik van e-mail?

In dit digitale tijdperk werkt u waarschijnlijk veel met e-mail. U verstuurt overeenkomsten, facturen en meer via de elektronische post. Toch zijn er juridisch gezien enkele haken en ogen aan het gebruik van e-mail. Meer...

RECHT

Aangetekend verzenden, de juridische ins en outs

Als u zeker wilt weten dat een brief is gearriveerd, kunt u kiezen voor aangetekend verzenden. Dat heeft juridisch gezien natuurlijk veel voordelen, al is er ook een valkuil die vermeden moet worden. Meer...

RECHT

Schikking na schadeclaim? Let op verjaringstermijnen!

Schadeclaims worden vaak geschikt om onzekerheid over de uitkomst van een rechtszaak te voorkomen. Na een schikking kan het voorkomen dat (een gedeelte van) het schikkingsbedrag niet wordt geïnd. Verjaring ligt dan op de loer. Meer...

RECHT

Dwaling leidt niet altijd tot vernietiging overeenkomst

In het geval van dwaling kan de partij die als gevolg van de dwaling is benadeeld (het ‘slachtoffer’) om vernietiging van de overeenkomst vragen. De rechter zal een beroep op vernietiging niet in alle gevallen honoreren. Hoe zit dat? Meer...
Geactualiseerd op: 19.01.2018

Meer van Indicator