Artikeldatabank

Zoekresultaat: 48 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Contract en voorwaarden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT

Wanneer gaat de garantie in?

U koopt een keukenapparaat voor uw woning met een fabrieksgarantie voor twee jaar. Een half jaar later neemt u het apparaat pas in gebruik en ruim twee jaar na de aankoop werkt het apparaat niet meer. Hoe zit het nu met de garantie? Meer...

CONTRACT EN VOORWAARDEN

Digitaal contracteren, wat zijn de mogelijkheden?

Er worden steeds minder brieven verstuurd en ook de fax is inmiddels (bijna) een museumstuk. Maar hoe zit het dan met contracten? Is digitaal contracteren altijd mogelijk en hoe zit het dan met de ‘vereiste’ handtekening? Meer...

ONROEREND GOED

Hoe krijgt u de aannemer in beweging?

Iedereen die wel eens verbouwd heeft, weet dat verbouwen en vertraging vaak hand in hand gaan. Dit is vooral vervelend als uw praktijk maandenlang op zijn kop staat en u uw werk niet kunt doen. Hoe krijgt u de aannemer in beweging? Meer...

RECHT

Aangetekende post per e-mail?

Aangetekend e-mailen kan al jaren, maar wordt nog niet veel gebruikt in het gewone rechtsverkeer. Dit zou kunnen gaan veranderen nu de AVG in werking is getreden. Wat zijn de voordelen, hoe werkt het en welke rechtsgevolgen heeft het? Meer...

PRIVÉ

Echtgenoot moet meetekenen bij borgstelling

Als u een geldlening aangaat voor uw praktijk-BV, wordt meestal geëist dat u zich als DGA door een borgstelling medeaansprakelijk verklaart voor de nakoming van de overeenkomst. Wanneer moet uw echtgeno(o)t(e) hiervoor ‘meetekenen’? Meer...

RECHT

Elektronisch gebonden door uw handtekening?

Steeds vaker worden er overeenkomsten gesloten via de ‘digitale weg’. U mailt op-en-neer met uw leverancier en uiteindelijk heeft u een overeenkomst! Kunt u die dan ook digitaal tekenen of is een ‘natte handtekening’ noodzakelijk? Meer...

SAMENWERKING

Contract aangaan namens de maatschap

Als vrije beroepsbeoefenaar werkt u samen met anderen in een maatschap. Hoe zit het dan als u een overeenkomst wilt sluiten? Bindt u dan alleen uzelf of ook al uw maten? En hoe ver reikt de gebondenheid? Meer...

CONTRACT

Zakelijk telecomabonnement, wat nu?

Er is een gunstige wijziging in de Telecommunicatiewet sinds 1 oktober 2016. Wat kunt u hier nu mee? Meer...

RECHT

Let op bij het afbreken van onderhandelingen

Sommige overeenkomsten zijn dermate belangrijk dat er lang over wordt onderhandeld. In die gevallen is het van belang om de juridische grenzen van onderhandelen te kennen en problemen te voorkomen. Wat is goed om te weten? Meer...

RECHT

Uw oude factuur beperkt houdbaar?

De accountant van een van onze lezers wees deze zorgprofessional erop dat een aantal van zijn vorderingen op patiënten/cliënten al jaren openstaat. Hij vraagt zich af of deze vorderingen verjaard zijn of dat hij deze toch nog kan innen. Meer...
Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator