Artikeldatabank

Zoekresultaat: 28 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Echtscheiding

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PENSIOEN

Oppassen met verrekening van pensioenrechten

Als u en uw echtgeno(o)t(e) in een (eerdere) dienstbetrekking pensioen hebben opgebouwd en u besluit te gaan scheiden, is het bij de verdeling van deze pensioenen even oppassen geblazen. Wat speelt er? Waar moet u op letten? Meer...

PRIVÉ

Wat verandert er als men gaat trouwen?

Binnenkort gaat trouwen niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen (samsam). Voor bestaande huwelijken verandert er niets, maar wat wordt er anders voor nieuwe huwelijken? Hoe zit dat met de erfenis of bij schenking? Meer...

NOTARIS

Een tweede huwelijk, wat met de erfdelen van de kinderen?

Laatst was er in de pers weer veel over te doen; kunnen kinderen worden onterfd? Waar hebben ze dan nog recht op? Wat wordt er bedoeld met de ‘legitieme portie’? Wat is beter om te regelen? Hoe zit de vork echt in de steel? Meer...

PRIVÉ

Geen risico met jaarlijkse verrekening van inkomsten!

Vaak staat in de huwelijkse voorwaarden een ‘periodiek verrekenbeding’. Er moet dan dus jaarlijks verrekening van inkomsten plaatsvinden. Dit wordt vaak ‘vergeten’. Wat kunnen dan de gevolgen zijn? Wat is er beslist? Wat te doen? Meer...

HUWELIJKSRECHT

Hoe is uw pensioen na echtscheiding geregeld?

Waar gaat na echtscheiding uw pensioen naartoe? Wie heeft waar recht op? Wat staat er in de wet? Wat kunt u afwijkend daarvan regelen? Wat is goed om te weten? Meer...

PRIVÉ

Kindgebonden budget en alimentatie

PRIVÉ

Meer of minder kinderalimentatie?

Met ingang van 1 januari 2015 verandert een aantal fiscale regelingen. Dat heeft gevolgen voor de hoogte van de kinderalimentatie. Hoe zit dat? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Echtscheiding, wat met de BV-aandelen?

Bij echtscheiding is het de vraag wie de aandelen van de BV krijgt. Welke twee situaties moeten daarbij worden onderscheiden? In welk geval moeten de aandelen worden toegedeeld en hoe zit het dan met de waarde van de aandelen? Meer...

ECHTSCHEIDING

En de woning blijkt ook nog in waarde te zijn gedaald!

Als bij echtscheiding het huis aan een van de echtgenoten wordt toegedeeld, op welk moment wordt dan de waarde bepaald? Wat heeft de rechter nu beslist? Wat te doen, gelet op de huidige dalende huizenprijzen? Meer...

PRIVÉ

Lijdt uw pensioen ook onder een scheiding?

Een scheiding gaat meestal niet zonder slag of stoot. Daarbij moeten niet alleen de ‘aardse goederen’ verdeeld worden. Óók het inkomen dat u voor later heeft opgebouwd, moet verdeeld worden. Wat speelt daarover bij pensioenen? Meer...
Geactualiseerd op: 18.01.2018

Meer van Indicator