Artikeldatabank

Zoekresultaat: 40 artikel(s) gevonden in het thema: Gezondheidsrecht - trefwoord: Beroepsgeheim

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PATIËNTENRECHTEN

Moet u een levensverzekeraar informeren?

De levensverzekeraar van een patiënt vraagt u, als behandelend arts, of uw patiënt in goede gezondheid verkeerde op het moment dat hij onlangs een hoge levensverzekering afsloot. Moet u de gevraagde gegevens verstrekken? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Hoe gebruikt u de KNMG-meldcode kindermishandeling?

Voor dokters en andere hulpverleners is het altijd lastig als zij vermoeden dat er kindermishandeling in het spel is. De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld biedt dan handvatten. Hoe vrijblijvend is die code? Wat zei de rechter nu? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Schadeplicht door schending geheimhoudingsplicht?

Zorgprofessionals hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Het schenden van deze geheimhoudingsplicht kan leiden tot tuchtrechtelijke sancties. Vloeit daar dan ook meteen civielrechtelijke aansprakelijkheid uit voort? Meer...

PRIVACY

Informatie verstrekken aan politie en justitie?

GEZONDHEIDSRECHT

Een verklaring over uw patiënt?

Een familielid van een patiënt vraagt u om een (geneeskundige) verklaring dat er bij uw patiënt sprake is van ernstige psychische en verslavingsproblematiek. Dit is nodig voor het aanvragen van mentorschap bij de rechtbank. Moet u dat doen? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Inzage in dossier van uw patiënt door nabestaanden

Mag u inzage geven in het dossier van uw patiënt op verzoek van een nabestaande die meent dat hij door zijn demente moeder ten onrechte is benadeeld in haar onlangs gewijzigde testament? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Informatie aan ouders na scheiding

Moeten gescheiden ouders elkaar informeren over hoe het met de kinderen gaat? Wie moet de arts informeren? Moet er aan beide ouders toestemming gevraagd worden voor een medische ingreep? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Wel of geen geneeskundige verklaring afgeven?

Het is een bekend dilemma: uw patiënt vraagt u om een geneeskundige verklaring, maar dat is niet in lijn met het standpunt van de KNMG. Waarom mag dat niet? En wat kunt u als behandelend arts dan wel voor uw patiënt doen? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens

Patiënten/cliënten kunnen straks zelf gaan bepalen welke medici hun patiëntgegevens elektronisch met elkaar mogen delen. Ook moeten patiënten kunnen zien wie hun gegevens heeft bekeken. Wat is er nu nieuw? Meer...

GEHEIMHOUDING

Inzage in medische dossiers door zorgverzekeraars

De minister heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee zorgverzekeraars inzage kunnen krijgen in medische dossiers van patiënten om fraude op te sporen. Wat verandert er als de Eerste Kamer dit voorstel steunt en de wet doorgaat? Meer...
Geactualiseerd op: 15.03.2019

Meer van Indicator