Artikeldatabank

Zoekresultaat: 43 artikel(s) gevonden in het thema: Gezondheidsrecht - trefwoord: Beroepsgeheim

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEROEPSGEHEIM

Binnen zonder kloppen

Vertrouwelijkheid is essentieel in de arts-patiëntrelatie. Dit is ook wettelijk vastgelegd. Derden, zelfs een assistente of collega, kunnen niet zomaar tijdens een consult de spreekkamer binnenlopen om iets te vragen. Wat speelde er? Meer...

BEROEPSGEHEIM

Huisarts mag gesprek met familielid van patiënt weigeren

Bep wil met de huisarts van zus Mia in gesprek. De familie maakt zich ernstige zorgen over haar. Mia weet niet dat haar zus om dit gesprek heeft gevraagd. De huisarts weigert en Bep dient een klacht tegen hem in. Wat zei de tuchtrechter? Meer...

GEHEIMHOUDING

Moet u verwijsbrieven afgeven aan de verzekeraar?

Een kno-arts werkte als waarnemer in diverse ziekenhuizen en had overeenkomsten met een zorgverzekeraar. Er was een vermoeden van fraude. De verzekeraar vroeg om verwijsbrieven ... mocht de arts weigeren? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Moet u een levensverzekeraar informeren?

De levensverzekeraar van een patiënt vraagt u, als behandelend arts, of uw patiënt in goede gezondheid verkeerde op het moment dat hij onlangs een hoge levensverzekering afsloot. Moet u de gevraagde gegevens verstrekken? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Hoe gebruikt u de KNMG-meldcode kindermishandeling?

Voor dokters en andere hulpverleners is het altijd lastig als zij vermoeden dat er kindermishandeling in het spel is. De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld biedt dan handvatten. Hoe vrijblijvend is die code? Wat zei de rechter nu? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Schadeplicht door schending geheimhoudingsplicht?

Zorgprofessionals hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Het schenden van deze geheimhoudingsplicht kan leiden tot tuchtrechtelijke sancties. Vloeit daar dan ook meteen civielrechtelijke aansprakelijkheid uit voort? Meer...

PRIVACY

Informatie verstrekken aan politie en justitie?

GEZONDHEIDSRECHT

Een verklaring over uw patiënt?

Een familielid van een patiënt vraagt u om een (geneeskundige) verklaring dat er bij uw patiënt sprake is van ernstige psychische en verslavingsproblematiek. Dit is nodig voor het aanvragen van mentorschap bij de rechtbank. Moet u dat doen? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Inzage in dossier van uw patiënt door nabestaanden

Mag u inzage geven in het dossier van uw patiënt op verzoek van een nabestaande die meent dat hij door zijn demente moeder ten onrechte is benadeeld in haar onlangs gewijzigde testament? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Informatie aan ouders na scheiding

Moeten gescheiden ouders elkaar informeren over hoe het met de kinderen gaat? Wie moet de arts informeren? Moet er aan beide ouders toestemming gevraagd worden voor een medische ingreep? Meer...
Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator