Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Aansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANSPRAKELIJKHEID

Niet goed informeren kan kostbaar zijn

Onvoldoende informatie verstrekken over mogelijke ziekteverschijnselen kan behalve een tuchtrechtelijke maatregel ook een grond opleveren voor smartengeld. Hoe werkt dat en hoe gaan rechters daarmee om? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Voorbehouden handelingen en de ‘verlengde arm’

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat in tandartsen- en huisartsenpraktijken wordt gewerkt met assistenten/medewerkers die allerlei handelingen uitvoeren binnen het desbetreffende vakgebied. Waar ligt de grens? Meer...

MEDISCH SPECIALIST

Het zorglandschap vanaf 1 januari 2015

De organisatie van de zorg in Nederland verandert ingrijpend na de invoering van de integrale bekostiging. Daar vertellen wij u niets nieuws mee. Welk nieuws bevat de laatste brief van minister Schippers en wat is voor u goed om te weten? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

De gevangenis in ... Kan dat u ook overkomen?

De rechtbank heeft voormalig neuroloog Jansen Steur veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Moet u als arts na onzorgvuldig handelen of een medische fout nu ook vrezen voor dergelijke strafrechtelijke consequenties? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Fout gegaan, maar ook fout gedaan?

In iedere praktijk gaat wel eens iets mis, het blijft tenslotte mensenwerk. Voor u als behandelaar is het vaak lastig om hierop te reageren. Mag u een fout toegeven of krijgt u dan problemen met uw aansprakelijkheidsverzekering? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Eén apotheek, twee apothekers

In antwoord op vragen van het Centraal Medisch Tuchtcollege geeft de Inspectie een uitleg over de verantwoordelijkheden van apothekers. Wat is nu het verschil tussen een gevestigd, een geregistreerd en een beherend apotheker? Meer...

RICHTLIJNEN

Openheid over fouten?

In juni jl. is een nieuwe gedragscode uitgebracht over hoe te handelen na een medisch incident. Houdt een fout erkennen ook automatisch aansprakelijkheid in? Hoe kunt u escalatie meestal voorkomen? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT - TUCHTRECHTSPRAAK

Let op de voorgeschiedenis!

Een gynaecoloog wist dat hij met een risicopatiënt van doen had. Daarom had hij voor een ander beleid moeten kiezen, vindt het Centraal Tuchtcollege. Meer...

GEZONDHEIDSRECHT - TUCHTRECHTSPRAAK

Subjectieve bevindingen

Er is nieuwe rechtspraak over het verstrekken van gegevens uit een patiëntendossier. Let op bij het vastleggen van subjectieve bevindingen. Meer...

GEZONDHEIDSRECHT – TUCHTRECHTSPRAAK

Als u iemand inschakelt

Een tandarts laat in zijn praktijk patiënten behandelen door een gediplomeerde Argentijnse mevrouw. Het Amsterdams tuchtcollege moest beoordelen of dit allemaal conform de Wet BIG geregeld was. Meer...
Geactualiseerd op: 19.01.2018

Meer van Indicator