Artikeldatabank

Zoekresultaat: 18 artikel(s) gevonden in het thema: Gezondheidsrecht - trefwoord: Aansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANSPRAKELIJKHEID

Vergoeding affectieschade, wat betekent dat?

Per 1 januari 2019 is de Wet vergoeding van affectieschade van kracht. Vanaf die datum kan de naaste familie van een slachtoffer van o.a. een medische fout smartengeld eisen van de veroorzaker van een ongeval. Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Hoe te handelen na een incident?

U kunt als arts te maken krijgen met zorg die anders loopt of door de patiënt anders wordt ervaren dan bedoeld. Het kan bijv. gaan om een complicatie, een fout of te hoog gespannen verwachtingen van de patiënt. Hoe dan te handelen? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Worden de claims na medische fouten écht hoger?

Een lezer vroeg ons of het klopt dat patiënten na medische missers steeds meer en hoger claimen. Wat was het resultaat van het onderzoek van Centramed en MediRisk over de periode 2007 t/m 2016? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Schadeplicht door schending geheimhoudingsplicht?

Zorgprofessionals hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Het schenden van deze geheimhoudingsplicht kan leiden tot tuchtrechtelijke sancties. Vloeit daar dan ook meteen civielrechtelijke aansprakelijkheid uit voort? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Hoever reikt de informatieplicht op grond van de WGBO?

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) moet u als behandelaar de patiënt volledig informeren over de behandeling én hem om toestemming vragen. Dan pas is er ‘informed consent’. Hoever reikt deze plicht? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Mag een arts zijn fouten toegeven?

Wanneer een arts een medische fout heeft gemaakt, bestaat er soms verwarring over wat hij hierover wel of niet moet zeggen tegen de patiënt. Hij wil natuurlijk geen problemen met zijn aansprakelijkheidsverzekering. Wat is wijsheid? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Supervisor volledig verantwoordelijk voor fout aio

Onlangs moest het Tuchtcollege Eindhoven oordelen over een onjuiste behandeling/verkeerde diagnose door een internist in opleiding. Het tuchtcollege hield de internist die optrad als supervisor volledig tuchtrechtelijk verantwoordelijk. Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Niet goed informeren kan kostbaar zijn

Onvoldoende informatie verstrekken over mogelijke ziekteverschijnselen kan behalve een tuchtrechtelijke maatregel ook een grond opleveren voor smartengeld. Hoe werkt dat en hoe gaan rechters daarmee om? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Voorbehouden handelingen en de ‘verlengde arm’

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat in tandartsen- en huisartsenpraktijken wordt gewerkt met assistenten/medewerkers die allerlei handelingen uitvoeren binnen het desbetreffende vakgebied. Waar ligt de grens? Meer...

MEDISCH SPECIALIST

Het zorglandschap vanaf 1 januari 2015

De organisatie van de zorg in Nederland verandert ingrijpend na de invoering van de integrale bekostiging. Daar vertellen wij u niets nieuws mee. Welk nieuws bevat de laatste brief van minister Schippers en wat is voor u goed om te weten? Meer...
Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator