Artikeldatabank

Zoekresultaat: 16 artikel(s) gevonden in het thema: Gezondheidsrecht - trefwoord: Aansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANSPRAKELIJKHEID

Worden de claims na medische fouten écht hoger?

Een lezer vroeg ons of het klopt dat patiënten na medische missers steeds meer en hoger claimen. Wat was het resultaat van het onderzoek van Centramed en MediRisk over de periode 2007 t/m 2016? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Schadeplicht door schending geheimhoudingsplicht?

Zorgprofessionals hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Het schenden van deze geheimhoudingsplicht kan leiden tot tuchtrechtelijke sancties. Vloeit daar dan ook meteen civielrechtelijke aansprakelijkheid uit voort? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Hoever reikt de informatieplicht op grond van de WGBO?

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) moet u als behandelaar de patiënt volledig informeren over de behandeling én hem om toestemming vragen. Dan pas is er ‘informed consent’. Hoever reikt deze plicht? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Mag een arts zijn fouten toegeven?

Wanneer een arts een medische fout heeft gemaakt, bestaat er soms verwarring over wat hij hierover wel of niet moet zeggen tegen de patiënt. Hij wil natuurlijk geen problemen met zijn aansprakelijkheidsverzekering. Wat is wijsheid? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Supervisor volledig verantwoordelijk voor fout aio

Onlangs moest het Tuchtcollege Eindhoven oordelen over een onjuiste behandeling/verkeerde diagnose door een internist in opleiding. Het tuchtcollege hield de internist die optrad als supervisor volledig tuchtrechtelijk verantwoordelijk. Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Niet goed informeren kan kostbaar zijn

Onvoldoende informatie verstrekken over mogelijke ziekteverschijnselen kan behalve een tuchtrechtelijke maatregel ook een grond opleveren voor smartengeld. Hoe werkt dat en hoe gaan rechters daarmee om? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Voorbehouden handelingen en de ‘verlengde arm’

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat in tandartsen- en huisartsenpraktijken wordt gewerkt met assistenten/medewerkers die allerlei handelingen uitvoeren binnen het desbetreffende vakgebied. Waar ligt de grens? Meer...

MEDISCH SPECIALIST

Het zorglandschap vanaf 1 januari 2015

De organisatie van de zorg in Nederland verandert ingrijpend na de invoering van de integrale bekostiging. Daar vertellen wij u niets nieuws mee. Welk nieuws bevat de laatste brief van minister Schippers en wat is voor u goed om te weten? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

De gevangenis in ... Kan dat u ook overkomen?

De rechtbank heeft voormalig neuroloog Jansen Steur veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Moet u als arts na onzorgvuldig handelen of een medische fout nu ook vrezen voor dergelijke strafrechtelijke consequenties? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Fout gegaan, maar ook fout gedaan?

In iedere praktijk gaat wel eens iets mis, het blijft tenslotte mensenwerk. Voor u als behandelaar is het vaak lastig om hierop te reageren. Mag u een fout toegeven of krijgt u dan problemen met uw aansprakelijkheidsverzekering? Meer...
Geactualiseerd op: 07.12.2018

Meer van Indicator