Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Financiering - trefwoord: Praktijkfinanciering

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSKREDIET

Lenen aan een ondernemend kind

Wie geld uitleent aan het bedrijf van een kind, zal bij onverhoopte afwaardering van die vordering snel in discussie met de fiscus komen. Wat is wijsheid? Meer...

FINANCIERING

Vernietiging van de borgstelling aan de bank

Als een bank krediet verleent aan een bedrijf wil deze vaak dat de ondernemer zich borg stelt. Moet de echtgenoot dan meetekenen? En maakt het daarbij uit met welk doel het krediet wordt verstrekt? Wat zei de Hoge Raad daar nu over? Meer...

VERZEKERINGEN

Overlijdensrisicoverzekering (ORV), ontwikkelingen 2016

Een sterfgeval van partner of compagnon kan zorgen geven over het voortbestaan van uw onderneming. Het afsluiten van een ORV kan deze (geld)zorgen wegnemen. Wat moet u weten om een goede keuze te maken? Meer...

FINANCIEREN

Nieuw onderzoek renteswaps door banken

Bij het afdekken van het renterisico van kredieten is veel misgegaan. De AFM eist nu dat de banken hun renteswapdossiers opnieuw onderzoeken en het klantbelang er duidelijker in betrekken. Hoe profiteert u daarvan? Meer...

FINANCIËN

Rapport over goodwill bij huisartsen

In haar antwoord op Kamervragen heeft minister Schipper onderzoek aangekondigd naar goodwill bij huisartsen. Het eerste rapport over de kwalitatieve aspecten is inmiddels afgerond. Wat is goed om te weten? Meer...

FINANCIERING

Geld lenen van familie

Nu de banken vaak ‘niet thuis’ geven, wordt de familielening steeds populairder, ook voor praktijkhouders. Wat zijn de aandachtspunten als u onderling leent? Meer...

INKOMSTENBELASTING

Nu nog snel in actie voor durfkapitaallening?

Het onlangs gepresenteerde regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ maakt feitelijk een einde aan de fiscaal gunstige durfkapitaallening (vanouds bekend als de ‘tante Agaath-regeling’). Wat speelt er nu? Wat is er mogelijk? Meer...

BELASTINGEN - OPVOLGING

Nieuw maatschapslid met financieringsfaciliteit

In T&A Medicus nr. 14 beschreven wij de mogelijkheid van uitstel van belastingheffing bij toetreding van een nieuw maatschapslid in de praktijk via het bedingen van een lijfrente. Wat kan fiscaal bekeken nog meer? Hoe is dit interessant? Meer...

FINANCIERING

Met korte of lange rente lenen?

Stel, u wilt in uw praktijk investeren en heeft hiervoor een lening nodig. U kunt dan een bedrag lenen tegen een korte of een lange rente. Wat kiest u? Meer...

PRAKTIJKFINANCIERING

Praktijk starten met hulp van ouders

Ouders willen nog wel eens financieel bijspringen als een kind moet investeren in een nieuwe praktijk. Stel dat de ouders bereid zijn om een bedrag te schenken. Laat ze het dan wél op een slimme manier doen. Meer...
Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator