Artikeldatabank

Zoekresultaat: 51 artikel(s) gevonden in het thema: Beroepspraktijk - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PRIVACY

Handreiking voor opnemen van gesprekken door patiënten

Patiënten kunnen er baat bij hebben om een gesprek met een arts op te nemen. Tegelijkertijd kan een geluidsopname voor u als arts ongemakkelijk voelen. Hoe kunt u hiermee omgaan in de praktijk? Wat zegt de nieuwe handreiking hierover? Meer...

TELEFONIE

Vergoeding bij storing

UW PRAKTIJK

Sociale media, kans of bedreiging?

Het gebruik van sociale media is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Het kan een efficiënte en laagdrempelige manier zijn voor contact met patiënten, maar er kunnen ook nadelen aan kleven. Waar moet u rekening mee houden? Meer...

PRAKTIJK

Subsidie medisch specialisten verlengd

DOSSIER

Verlenging bewaartermijn medisch dossier

De minister is van plan om een aantal wijzigingen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) op te nemen. Zo wil zij de bewaartermijn voor het patiëntendossier verlengen. Wat betekent dit voor u en uw praktijk? Meer...

ONDERNEMEN

Pas op voor telefoonfraude

Heel wat ondernemers zijn al slachtoffer geworden van beltrucs. Zonder dat u het in de gaten heeft, trapt u er in en bent u een paar honderd euro armer. Wat speelt er op dit moment en waarop moet u alert zijn? Meer...

ZORGVERZEKERAARS

Nieuw loket voor conflicten over contractering

Voor een oplossing van geschillen tussen zorgaanbieders en -verzekeraars is de ‘Geschillencommissie voor de zorgcontractering’ in het leven geroepen. Hoe kan deze commissie het contracteringsproces in de zorg gelijkwaardiger maken? Meer...

ADVISEUR

Machtigen met DigiD, wel op maat!

Wist u dat u niet uw eigen DigiD hoeft af te geven om bijv. uw adviseur te machtigen voor een enkele opdracht? Waarom is dat wetenswaardig? Meer...

INSPECTIE

Calamiteiten melden?

Als een zorgaanbieder een calamiteit niet meldt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), kan hij een boete krijgen. Wanneer moet u als zorgaanbieder een calamiteit melden en hoe doet u dat? Meer...

RICHTLIJNEN

Ook informeren als een richtlijn niet wordt gevolgd?

Is een arts tuchtrechtelijk aansprakelijk als hij conform het protocol van het ziekenhuis handelt, maar als dat protocol afwijkt van de landelijke richtlijn en hij de patiënt daarover niet informeert? Hoe oordeelde het Centraal Tuchtcollege? Meer...
Geactualiseerd op: 20.07.2018

Meer van Indicator