Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Beroepspraktijk - trefwoord: BIG-register

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BIG

Bewijs van taalvaardigheid voor BIG-geregistreerden

Voor zorgverleners die in Nederland werken is het verplicht dat zij de Nederlandse taal in voldoende mate beheersen. Dit is belangrijk voor goede kwaliteit van zorg. Per 1 januari 2017 worden de regels aangescherpt. Wat is er nieuw? Meer...

BIG

Wat zijn de herregistratie-eisen voor basisartsen?

Inmiddels is duidelijk geworden welke werkzaamheden kunnen meetellen bij de herregistratie als basisarts in het BIG-register. Dat is belangrijk nieuws voor medisch adviseurs, profielartsen en promovendi. Hoe zit dat? Meer...

BEROEPSPRAKTIJK

Wijziging invoeringstermijn herregistratie voor artsen

Eind oktober jl. heeft de minister laten weten dat zij de herregistratieplicht van artsen met één jaar wil uitstellen. Dit betekent dat artsen zich uiterlijk 31 december 2017 zullen moeten laten herregistreren. Wat is er veranderd? Meer...

TUCHTRECHT

Beoogde wijzigingen in het medisch tuchtrecht

De minister vraagt zich af of de Wet BIG nog wel voldoende bescherming biedt tegen (nieuwe) risico’s van bepaalde behandelingen. De minister zal daarom in 2015 een wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer. Wat staat daar zoal in? Meer...

BEROEPSPRAKTIJK

Herregistratie in het BIG-register

Als (para)medicus moet u zich inschrijven in het BIG-register vóórdat u uw beroep zelfstandig mag uitoefenen. Om ervoor te zorgen dat uw registratie geldig blijft, moet u zich voortaan elke vijf jaar opnieuw registreren. Hoe werkt dat? Meer...

BEROEPSPRAKTIJK

Het nieuwe kwaliteitskader medische zorg

De KNMG ontwikkelde in 2012 één set kwaliteitsnormen voor alle specialisten en profielartsen: het kwaliteitskader medische zorg ‘Staan voor kwaliteit’. Wat moet u daarvan weten? Meer...

BIG REGISTER

Herregistratie-eisen voor verloskundigen en ‘fysio’s’

Verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten moeten zich elke vijf jaar opnieuw registreren in het BIG-register en daarmee aantonen dat hun kennis en vaardigheden nog van voldoende niveau zijn. Waarom is dat nu actueel? Meer...

BEROEPSPRAKTIJK

Taakherschikking in de Wet BIG

De Wet BIG wordt (tijdelijk) aangepast in verband met de taakherschikking voor verpleegkundig specialisten en physician assistants. Ook mogen sommige ge­­spe­­cialiseerde verpleegkundigen voortaan medicatie voorschrijven. Wat is er nieuw? Meer...

BEROEPSPRAKTIJK - BIG-REGISTER

Herregistratie vanaf 2009

Voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten is recentelijk herregistratie ingevoerd. Wat houdt dat in en hoe voorkomt u problemen? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT - TUCHTRECHTSPRAAK

Buitenlandse hulp

Een buitenlandse tandarts werkte in afwachting van haar BIG-registratie als mondhygiëniste-plus onder supervisie. Ze verrichtte echter handelingen waar ze als ‘mondhygiëniste-plus niet bevoegd voor was. Wat vonden de tuchtrechters? Meer...
Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator