Artikeldatabank

Zoekresultaat: 30 artikel(s) gevonden in het thema: Beroepspraktijk - trefwoord: Behandelingsovereenkomst

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PATIËNTENRECHTEN

Een patiënt uitschrijven als deze niet reageert

Een GZ-psycholoog en andere behandelaars uit het team konden na diverse pogingen geen contact krijgen met de patiënt. Mocht het team de patiënt daarna zonder eindgesprek uitschrijven? Wat zei de tuchtrechter daarvan? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

“Daar zijn wij niet voor, mevrouw!”

De moeder, tevens curator, van een patiënt stelt de GGZ-instelling die haar zoon behandelt en begeleidt aansprakelijk voor schade die haar zoon zou hebben geleden door toedoen of nalaten van de GGZ-instelling. Wat besliste de rechter? Meer...

TUCHTRECHT

Klachtrecht naaste betrekking en mentorschap

Indien een mentor is benoemd, verliezen de patiënt en zijn naasten de bevoegdheid om zelf rechtshandelingen te verrichten aangaande zijn behandeling. Dit geldt ook voor de bevoegdheid om te klagen bij het tuchtcollege. Meer...

BEHANDELINGSOVEREENKOMST

Behandelingsovereenkomst wel of niet opgezegd?

Een dermatoloog komt bij het tuchtcollege over onder meer de vraag of er al dan niet sprake was van een regelmatige opzegging van de behandelingsovereenkomst. De patiënt en de dermatoloog spreken elkaar tegen. Hoe pakt dit uit? Meer...

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Effect wijzigingen 2015 op de man-vrouwmaatschap

De fiscale wijzigingen die dit jaar zijn doorgevoerd, hebben ook effect als u samen met uw echtgenoot of partner in een man-vrouwmaatschap zit. Wat betekent dit voor uw portemonnee? Kunt u hierop inspelen? Meer...

GEZONDHEIDSRECHT

Behandelovereenkomst opzeggen, zet uw ergernis opzij!

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met iemand waarmee hij niet (meer) door één deur kan. In het uiterste geval mag u een patiënt de deur wijzen. U moet echter wel zorgvuldig zijn bij het opzeggen van de behandelovereenkomst … Meer...

VERTEGENWOORDIGING

Medische behandeling bij kind van gescheiden ouders

Veel kinderen groeien op met gescheiden ouders. Gelukkig gaat het meestal goed, maar toch zitten ouders vaak niet op één lijn als het om hun kinderen gaat. Hoe zit het bijvoorbeeld als de ene ouder een ingreep wil en de andere niet? Meer...

PATIËNTENRECHTEN

Medicatie voor een anonieme patiënt

Het is niet ongebruikelijk dat patiënten die denken een soa te hebben, graag anoniem willen blijven. Zij zoeken dan hun heil bij een arts die hen niet kent, bijvoorbeeld via een internetspreekuur. Welke eisen gelden er dan? Meer...

BEHANDELOVEREENKOMST

Met wie gaat u een overeenkomst aan?

Uw patiënte komt zichtbaar geagiteerd binnen en haar verhaal is niet erg coherent. Zij wil haar oogleden laten corrigeren en dat lijkt u niet écht noodzakelijk. U twijfelt of zij wel in staat is helder te oordelen. Moet u de behandeling doen? Meer...

BEROEPSPRAKTIJK

Toestemming hoeft gelukkig niet altijd schriftelijk

Uiteraard moet uw patiënt of cliënt instemmen met een onderzoek of een behandeling, maar ook met gegevensuitwisseling met anderen. Moet die toestemming altijd schriftelijk worden gegeven? Wanneer hoeft dat niet per se schriftelijk? Meer...
Geactualiseerd op: 22.01.2020

Meer van Indicator