Artikeldatabank

Zoekresultaat: 39 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Burenrecht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BURENRECHT

Rechter zegt: “Coniferen eruit en scheidsmuur bouwen!”

Wat wordt er bedoeld met een scheidsmuur? Kunt u van de buurman eisen dat deze wordt gebouwd? Wie is er eigenaar en wie draagt de kosten? Wat is goed om te weten? Wat kunt u van uw buurman eisen? Meer...

GEBOUW EN GROND

Is blokkade van de buurweg nu onrechtmatig?

Vaak wordt er gesproken over een buurweg. Wat wordt er juridisch nu precies bedoeld met een ‘buurweg’? Aan welke voorwaarden moet er zijn voldaan? Hoe kan het recht op een buurweg worden beëindigd? Meer...

BURENRECHT

Volgens rechter is niet elke hinder van boom onrechtmatig!

Als de buurman hinder ondervindt van een boom, moet u die dan verwijderen? Wanneer is hinder onrechtmatig? Wie moet wat bewijzen? Wat heeft de rechter nu beslist over een els die fors is gegroeid en boven de huizen uitsteekt? Meer...

BURENRECHT

Ondanks omgevingsvergunning uitbouw afbreken!

Als er een omgevingsvergunning is verleend, is de vergunninghouder dan altijd gevrijwaard voor aansprakelijkheid voor onrechtmatige hinder? Wat heeft de rechter hier nu recentelijk over beslist? Meer...

GEBOUW EN GROND

Blijft erfdienstbaarheid (recht van weg) gehandhaafd?

Als een landbouwer stopt met zijn bedrijf, kan dan de erfdienstbaarheid (recht van weg) ten laste van zijn buurman worden opgeheven? Wat heeft de rechter nu hierover beslist? Wat is nu belangrijk om hierover te weten? Meer...

BURENRECHT

Rechter zegt: “Die populier moet eruit!”

Als een boom overlast veroorzaakt, kunt u dan eisen dat die wordt verwijderd? Wat als de boom meer dan twee meter van de erfgrens staat? Wanneer is er sprake van onrechtmatige hinder? Wat staat er in de wet en wat zegt de rechter? Meer...

GEBOUW EN GROND

Geen sprake van gebruiksrecht, terrein ontruimen?

Als grond al geruime tijd in gebruik is, ontstaat er dan een gebruiksrecht? Kan de gebruiker eigenaar worden door verkrijgende verjaring? Wat is daarvoor vereist? Wat speelde hierover recentelijk bij de rechter? Wat is er nu beslist? Meer...

BURENRECHT

Recht van overpad bij bedrijfswoning blijft in stand!

Als de perceelsgrens anders loopt dan wordt geacht, vervalt dan de erfdienstbaarheid voor een recht van overpad? Wat als er wellicht andere mogelijkheden zijn om het heersende erf te bereiken? Wat speelde er bij een bedrijfswoning? Meer...

BURENRECHT

Geen hinder, overkapping hoeft niet te worden verwijderd!

Als de buurman hinder ondervindt van een overkapping, moet deze dan worden afgebroken? Waar is dat van afhankelijk? Welke factoren spelen er mee? Wat heeft de rechter hier nu over beslist? Meer...

GEBOUW EN GROND

Vervalt recht van weg na ruilverkaveling?

Na een ruilverkaveling wordt door Piet geclaimd dat een recht van weg (erfdienstbaarheid) nog steeds bestaat. Hoe zit de juridische vork in de steel? Wat heeft de rechter nu hierover beslist? Wat moet u nu hierover weten? Meer...
Geactualiseerd op: 27.01.2020

Meer van Indicator