Artikeldatabank

Zoekresultaat: 26 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Burenrecht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GEBOUW EN GROND

Schuur staat 5 cm op grond van buren, dus afbreken?

Volgens het Kadaster staan een schuur en schutting over de gehele lengte 5 cm op buurmans grond. Moet deze ‘overbouw’ op buurmans grond altijd worden verwijderd? Wat heeft de rechter beslist in deze zaak tussen twee buren? Meer...

GEBOUW EN GROND

Bomen op erfgrens snoeien?

Als bomen op de erfgrens staan, wie beslist dan over het snoeiwerk? Is er dan altijd toestemming van de buurman nodig? Wat staat er in de wet en wat zegt de rechter? Wat is raadzaam om te doen? Meer...

GEBOUW EN GROND

Buurman heeft de grensafbakening verzet, grond kwijt?

Als de schutting of afrastering is verplaatst, is er dan altijd sprake van verkrijgende verjaring van een strook grond? Wat als de grens niet overeenkomt met de kadastrale grens? Wie moet dan wat bewijzen? Wat heeft de rechter beslist? Meer...

BURENRECHT

Buurman heeft ingestemd. Overbouw niet afgebroken!

Overbouw, bijv. een aanbouw (deels) op buurmans grond, betekent een inbreuk op het eigendomsrecht van de buurman. Maar dat is anders als hij ermee instemt. Moet dat altijd schriftelijk zijn vastgelegd? Wat speelde er bij de rechter? Meer...

GEBOUW EN GROND

Haag zonder overleg verwijderd. Schadevergoeding?

Als de buurman zonder overleg de groene erfafscheiding (een ligusterhaag) verwijdert en daarvoor een hekwerk zet, is hij dan onrechtmatig bezig? Heeft u dan altijd recht op schadevergoeding? Wat heeft de rechter nu hierover beslist? Meer...

RECHT VAN OVERPAD

Waarom na 20 jaar geen recht van overpad?

Voor verkrijging van een erfdienstbaarheid door verjaring is vereist dat de buurman kan bewijzen dat hij minstens 20 jaar het onafgebroken bezit van het recht van overpad heeft. Hoe zit dat? Wat zijn de vereisten volgens de rechter? Meer...

BURENRECHT

Inrit op buurmans grond, eigenaar door verjaring?

Om een strook grond op basis van verjaring te verkrijgen, moet u de grond meer dan 20 jaar feitelijk in bezit hebben. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Welke eisen gelden er dan? Wat heeft de rechter gezegd? Meer...

BOER EN PRIVé

Geen inbreuk op privacy? 2-metergrens geldt!

Als er vanaf een dakterras alleen uitzicht is op het dak van de garage en de oprit van de buurman, moet het dan worden verwijderd of aangepast? Of speelt dat alleen als er sprake is van inbreuk op zijn privacy? Wat is er nu beslist? Meer...

BURENRECHT

Ondanks vergunning bouw schuur door buur stilgelegd!

Als door de gemeente een bouwvergunning is verleend, is de buurman dan te laat met zijn klachten over hinder? Of kan hij nog naar de rechter stappen? Wat is goed om te weten? Meer...

BURENRECHT

Geen gelijke belangen bij recht van weg

Op een perceel is een recht van weg (erfdienstbaarheid) gevestigd. Als de eigenaar van dit dienende erf dit wil wijzigen, wiens belang weegt dan het zwaarst? Wat staat er in de wet en wat heeft de rechter nu beslist? Meer...
Geactualiseerd op: 17.01.2018

Meer van Indicator