Artikeldatabank

Zoekresultaat: 27 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Arbeidscontract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEEL

AVG en zieke werknemer, wat mag wel en wat niet?

Als uw werknemer zich ziek meldt, wilt u het liefst exact weten wat er aan de hand is. U moet immers aan uw re-integratieverplichtingen voldoen en het werk moet ‘gewoon’ doorgaan. Hoe zit het met de privacy? Wat mag u vragen? Meer...

PERSONEEL

Ontslagplicht bij een slapend dienstverband?

Als een medewerker twee jaar ziek is, kiezen sommige werkgevers ervoor deze niet te ontslaan, maar het dienstverband ‘slapend’ te houden. Zo voorkomen zij dat er een transitievergoeding moet worden betaald. Hoe gaan rechters daarmee om? Meer...

PERSONEEL

Belangrijke wetsaanpassingen per 1 januari 2020

De Eerste Kamer heeft inmiddels het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) aangenomen. Per 1 januari 2020 treden de nieuwe regels in werking. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen? Meer...

PERSONEEL

Geen risico met overplaatsen werknemer naar zusterbedrijf

Kan een werknemer zonder problemen worden overgeplaatst van de ene BV naar een zuster-BV? Is zijn instemming vereist? Wat staat er in de wet en wat heeft de rechter hier nu over beslist? Meer...

PERSONEEL

Hoe gaan oproepcontracten veranderen?

Onlangs heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ aangenomen. Werkt u regelmatig met oproepkrachten? In dat geval is het goed om te weten wat er verandert. Meer...

PERSONEEL

Tijdelijke arbeidscontracten worden duurder

PERSONEEL

Goed werken met buitenlandse werknemers

In de landbouw worden vaak buitenlandse werknemers ingeschakeld. Vaak zijn dit werknemers uit Oost-Europa. Om zonder problemen gebruik te maken van deze werknemers is een aantal spelregels van belang. Lees verder! Meer...

PERSONEEL

Concurrentiebeding, ook bij contract bepaalde tijd?

Van oudsher werd er vaak standaard een concurrentiebeding en/of een relatiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Hoe zit dat nu, mag dat nog steeds en wanneer is het zinvol? Waar moet u op letten en wat kunt u ermee? Meer...

PERSONEEL

Compensatie bij ontslag na twee jaar ziek

Het wetsvoorstel dat de compensatie regelt voor de transitievergoeding bij een ontslag wegens langdurige ziekte, is definitief aangenomen. Hoe zit het nu? Meer...

ARBEIDSCONTRACT

Een langdurig tijdelijk contract

U heeft een goede medewerker gevonden, maar wenst geen vast dienstverband. Is een tijdelijk contract met een jarenlange looptijd dan iets? Meer...
Geactualiseerd op: 28.01.2020

Meer van Indicator