Artikeldatabank

Zoekresultaat: 23 artikel(s) gevonden in het thema: Gebouw en grond - trefwoord: Bouwvergunning

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BURENRECHT

Moet overbouw worden afgebroken?

Wat betekent ‘overbouw’? Moet de eigenaar van de grond dat toestaan? Wat kan daartegen worden ondernomen? Wat als er sprake is van grove schuld? Wat speelde hier recentelijk over in de praktijk en wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

VERGUNNINGEN

Invoering Omgevingswet fors uitgesteld

BOER EN BEDRIJF

Geen vergunning voor (her)bouw tweede bedrijfswoning?

Voor de sloop en herbouw van een bedrijfswoning is een omgevingsvergunning vereist. Waar moet u dan rekening mee houden? Wat zegt de rechter? Wat is goed om te weten? Meer...

BELASTINGEN

Bezwaar tegen leges van gemeente maken?

Leges vormen een vergoeding voor door gemeenten verleende diensten. Vooral bij het verlenen van een vergunning (bijv. omgevingsvergunning) kunnen leges er stevig inhakken. Soms bent u die leges echter niet verschuldigd. Wat te doen? Meer...

GEBOUW EN GROND

Schade door vertraging bouw bij gemeente claimen

Met een ‘rood-voor-roodovereenkomst’ mag worden gebouwd op een compensatiekavel. Wat als de bouw door toedoen van de gemeente wordt vertraagd? Wie draait er dan op voor de schade? Wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

GEBOUW EN GROND

Ruimte voor ruimte, ruimte voor discussie?

Hoe zit het met de verkoop van privégrond in het kader van de ‘Ruimte voor Ruimte’-regeling (RvR)? Belast of belastingvrij? Wat heeft het Gerechtshof in Den Bosch hierover recentelijk beslist? Meer...

GEBOUW EN GROND

Aanleg paardenbak voor rechter geen probleem!

Piet, de buurman van Jan, heeft bezwaar tegen de aanleg van een paardenbak door Jan. Piet stelt dat de nieuwe paardenbak een ernstige aantasting van de landelijke omgeving oplevert. Wat heeft de rechter nu hierover beslist? Meer...

GEBOUW EN GROND

Uitbouw of mantelzorgwoning in achtertuin?

BOER EN BEDRIJF

Stimulering duurzame stallen door Plusstal

Om de bouw van duurzame stallen vanaf 2015 te stimuleren is het concept ‘Plusstal’ geïntroduceerd. Wat is een Plusstal? Is het bouwen van een Plusstal straks verplicht? Meer...

VERGUNNING

Gemeente teruggefloten door de rechter

Als de aanvrager van een bouwvergunning zijn perceel verkoopt, heeft hij daar dan automatisch geen belang meer bij? Mag de vergunning dan worden geweigerd omdat de overdracht niet aan de gemeente is meegedeeld? Meer...
Geactualiseerd op: 28.01.2020

Meer van Indicator