Artikeldatabank

Zoekresultaat: 9 artikel(s) gevonden in het thema: Gebouw en grond - trefwoord: Bestemmingsplan

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GEBOUW EN GROND

Vergunning ligboxenstal volgens rechter dik in orde!

Mag er nooit buiten het bouwvlak worden gebouwd? Of hangt dat af van het bestemmingsplan? Wanneer mag de gemeente (geen) eisen stellen? Wat heeft de rechter nu beslist in een zaak over een omgevingsvergunning? Meer...

RECHT

Buurman ligt dwars bij bouwplan, wat nu?

Als een buurman bezwaar maakt tegen een bouwplan, moet dan rekening worden gehouden met toekomstige plannen? Of spelen die geen rol? Wat heeft de rechter hierover beslist in een zaak van een dakopbouw met woonfunctie? Meer...

RECHT

Van snelgroeiend bos naar permanent bos?

GEBOUW EN GROND

Teruggefloten door rechter; verkeerde norm gemeente!

Als de gemeente normen opstelt om de omvang van veehouderijen te beperken, waar moet dan rekening mee worden gehouden? Wat heeft de rechter gezegd? Meer...

GEBOUW EN GROND

Plots wijziging van landbouw- in woonbestemming?

Een schuur op een landbouwperceel wordt door een ander dan de eigenaar agrarisch gebruikt. Mag de gemeente (vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging) er al een woonbestemming van maken zodat het agrarisch gebruik niet mag? Meer...

HUUR EN VERHUUR

Kamerverhuur niet in strijd met bestemmingsplan!

Een uitzendbureau heeft een huis in een woonwijk verhuurd aan vijf buitenlandse werknemers. De buren zijn het hier niet mee eens. Is dit in strijd met het bestemmingsplan? Wat heeft de rechter beslist en wat is goed om te weten? Meer...

BOER EN PRIVÉ

Hoe minder u fiscaal doet, hoe meer u verdient?

Als u zich te veel inspant om de bestemming van een perceel grond in uw privévermogen te wijzigen met het oog op een winstgevende verkoop, kunt u het fiscale lid wel eens op de neus krijgen. Hoezo: ‘hoe minder u doet, hoe beter’? Meer...

GEBOUW EN GROND

Geen burgerwoning verkocht?

Een collega had een woonhuis verkocht waarvan achteraf bleek dat er geen woonbestemming op zat. Daarom moest de koper het pand ontruimen. Wie is dan aansprakelijk voor de schade? Wat heeft de rechter daarover beslist? Meer...

GEBOUW EN GROND

Oef, btw terugbetalen aan de fiscus?

Een tuinder koopt een aantal percelen grond aan waarop hij een kassencomplex wil realiseren. Dan krijgt het gebied een andere bestemming en wordt zijn bouwvergunning ingetrokken. Hij moet btw gaan terugbetalen; hoe dat zo? Meer...
Geactualiseerd op: 28.01.2020

Meer van Indicator