Artikeldatabank

Zoekresultaat: 53 artikel(s) gevonden in het thema: Gebouw en grond - trefwoord: Bedrijfspand

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GEBOUW EN GROND

Overeengekomen splitsing koopsom, wat helpt?

Bij verkoop van een agrarisch bedrijf kunnen koper en verkoper een totaalbedrag overeenkomen of een bedrag per bedrijfsonderdeel (‘activum’). Dat maakt fiscaal verschil. Wat is nu goed om te weten en om te doen? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Als de dakplaten om uw oren vliegen …

Als er schade ontstaat doordat een verhuurd bedrijfspand ‘gebrekkig’ is, bijvoorbeeld als er dakplaten afwaaien, rijst de vraag wie er moet opdraaien voor de schade. Bij bedrijfsmatig gebruik kan dit de huurder zijn, hoe ligt deze verhouding? Meer...

GEBOUW EN GROND

Verbod asbestdaken jaar uitgesteld

GEBOUW EN GROND

Hoe betrouwbaar is de agrarische WOZ-taxatiewijzer?

Om de WOZ-taxatie van agrarische onroerende zaken te vergemakkelijken, maken taxateurs gebruik van landelijke taxatiewijzers van de VNG. Maar dat gaat niet altijd goed. Wat speelde hierover recentelijk bij de rechter? Wat nu? Meer...

BELASTINGEN

Woning naar privé wordt fiscaal duurder

Wanneer uw bedrijfswoning van uw ondernemingsvermogen over moet gaan naar uw privévermogen betaalt u belasting over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde. Hoe zit het met die waarde? Meer...

GEBOUW EN GROND

Fiscale afschrijvingsbeperking ook voor aanhorigheden

Fiscaal mag tot op 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven op agrarische bedrijfsgebouwen in eigen gebruik. Maar wat valt er eigenlijk onder ‘gebouw’? Hoe zit het met aanhorigheden? Wat speelde bij de rechter hierover? Wat nu? Meer...

GEBOUW EN GROND

Te laag rendement zonnepanelen, aannemer aansprakelijk?

Waar moet bij het plaatsen van zonnepanelen voor worden gewaarschuwd? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wat als dat niet gebeurt? Wat speelde hierover laatst bij een agrarisch bedrijf? Wat heeft de rechter hierover nu beslist? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Welke overlast levert een lagere WOZ-waarde op?

De nieuwe WOZ-beschikkingen vallen begin 2018 weer op uw mat. Hoe bereidt u zich voor, zodat u niet te veel betaalt? Hoe weet u of uw gemeente voldoende rekening houdt met de waardedrukkende factoren van uw pand? Meer...

GEBOUW EN GROND

Noodweg alleen voor noodgevallen?

Wanneer kan de aanwijzing van een noodweg worden geëist? Wat als de eigenaar met enkele aanpassingen zelf het perceel kan bereiken? Wat heeft de rechter beslist in een zaak die speelde bij twee buren met een eigen bedrijf? Meer...

GEBOUW EN GROND

Wat met recht van weg, na ruilverkaveling?

Als de buurman al sinds jaar en dag gebruikmaakt van uw grond, heeft hij dan door verkrijgende verjaring een erfdienstbaarheid (recht van weg) verkregen? Of steekt de ruilverkaveling daar een stokje voor? Wat is belangrijk om te weten? Meer...
Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator