Artikeldatabank

Zoekresultaat: 59 artikel(s) gevonden in het thema: Gebouw en grond - trefwoord: Bedrijfspand

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GEBOUW EN GROND

Via achterdeur verkoopverbod boerderij omzeild?

Als een onroerende zaak (boerderij) door verjaring wordt verkregen, is er juridisch dan sprake van een overdracht? Wat als de oorspronkelijke eigenaar is gebonden aan een vervreemdingsverbod? Wat zegt de rechter? Wat moet u nu weten? Meer...

GEBOUW EN GROND

B&B-appartementen zijn niet versneld afschrijfbaar

Wanneer u als startende ondernemer investeringen doet, dan kunt u deze willekeurig en dus versneld afschrijven. Het moet dan wel gaan om investeringen die niet zijn uitgesloten, zoals woonhuizen. Wat nu met B&B-appartementen? Meer...

GEBOUW EN GROND

Wat hoort er bij uw bedrijfsgebouw?

Als landbouwondernemer oefent u uw bedrijf uit in een zakelijk gebouw (boerderij, stal, enz.). Hoezo is het belangrijk om na te gaan welke aanhorigheden allemaal bij dit gebouw horen? Wat speelde er recentelijk bij de rechter? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Stimulering sanering asbestdaken interessant voor u?

Heeft u een asbestdak en wilt u dat laten verwijderen? De overheid wil komend jaar de vrijwillige sanering van asbestdaken gaan stimuleren. Is dit nu interessant voor u? Meer...

BURENRECHT

Moet overbouw worden afgebroken?

Wat betekent ‘overbouw’? Moet de eigenaar van de grond dat toestaan? Wat kan daartegen worden ondernomen? Wat als er sprake is van grove schuld? Wat speelde hier recentelijk over in de praktijk en wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Ken uw huurder!

Verhuurt u een of meerdere panden? Weet u precies wat er in die panden gebeurt? Wat zijn de consequenties als het gebruik van het verhuurde pand niet klopt met de verzekeringspolis? Meer...

GEBOUW EN GROND

Overeengekomen splitsing koopsom, wat helpt?

Bij verkoop van een agrarisch bedrijf kunnen koper en verkoper een totaalbedrag overeenkomen of een bedrag per bedrijfsonderdeel (‘activum’). Dat maakt fiscaal verschil. Wat is nu goed om te weten en om te doen? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Als de dakplaten om uw oren vliegen …

Als er schade ontstaat doordat een verhuurd bedrijfspand ‘gebrekkig’ is, bijvoorbeeld als er dakplaten afwaaien, rijst de vraag wie er moet opdraaien voor de schade. Bij bedrijfsmatig gebruik kan dit de huurder zijn, hoe ligt deze verhouding? Meer...

GEBOUW EN GROND

Verbod asbestdaken jaar uitgesteld

GEBOUW EN GROND

Hoe betrouwbaar is de agrarische WOZ-taxatiewijzer?

Om de WOZ-taxatie van agrarische onroerende zaken te vergemakkelijken, maken taxateurs gebruik van landelijke taxatiewijzers van de VNG. Maar dat gaat niet altijd goed. Wat speelde hierover recentelijk bij de rechter? Wat nu? Meer...
Geactualiseerd op: 28.01.2020

Meer van Indicator