Artikeldatabank

Zoekresultaat: 21 artikel(s) gevonden in het thema: Boer en bedrijf - trefwoord: Gebruiksnormen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BOER EN BEDRIJF

Stikstofproblematiek, (on)mogelijkheden?

De stikstofproblematiek houdt de gemoederen bezig. Oplossingen zijn immers niet direct voorhanden. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie zijn de gevolgen beperkt of kunnen ze heel groot zijn. Wat speelt er in hoofdlijnen en wanneer? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Wijzigingen grondgebondenheid vanaf 2018

Heeft u een melkveebedrijf? Dan moet u sinds 2016 voldoen aan de regels rondom grondgebonden groei. Per 1 januari 2018 zijn er wijzigingen. Waar moet u op letten? Wat speelt er nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Stikstofgebruiksnorm voor EA-vanggewas

Voor een vanggewas ten behoeve van vergroening mag u ook een stikstofgebruiksnorm hanteren. De teelt moet dan ook voldoen aan de eisen die vanuit de Meststoffenwet worden gesteld. Wat moet u nu weten? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde opgave, alleen digitaal!

BOER EN BEDRIJF

Natuurterrein en mestverwerking

Heeft u natuurterrein in gebruik en moet u aan de mestverwerkingsplicht voldoen? Telt het natuurterrein mee als plaatsingsruimte? Wordt uw verwerkingsplicht hierdoor lager? Wat moet u nu weten? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gebruiksnormen tijdelijk grasland

Oogst u nog een snede gras voordat u een ander gewas inzaait? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een extra stikstofgebruiksnorm voor tijdelijk grasland. Waar moet u op letten en wat moet u doen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Zorg voor geldige grondmonsters

Wilt u in 2014 derogatie op uw bedrijf toepassen? Dan bent u verplicht al uw grond te bemonsteren. Wilt u fosfaatdifferentiatie toepassen? Dan kunt u per perceel de keuze maken om wel of niet te bemonsteren. Wat speelt er nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Fosfaatverrekening melden

Heeft u bouwland en dreigt u de fosfaatgebruiksnorm 2013 te overschrijden, dan kunt u gebruikmaken van de fosfaatverrekening. Hoe moet u zich dan melden? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gebruiksnormenberekening 2014

Welke wijzigingen worden er vanaf volgend jaar doorgevoerd in de stikstofgebruiksnormen? Wat met herstelbemesting en werkingscoëfficiënten? Moet u hier nu alvast rekening mee houden in de planning voor 2014 van uw bedrijf? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Overschrijding gebruiksnormen?

Als u de gebruiksnormen overschrijdt, is de kans aanwezig dat DR de derogatie intrekt. Volgens de Rechtbank Leeuwarden is dit niet terecht. Wat kunt u nu? Meer...
Geactualiseerd op: 28.01.2020

Meer van Indicator