Artikeldatabank

Zoekresultaat: 20 artikel(s) gevonden in het thema: Boer en bedrijf - trefwoord: Gebruiksnormen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BOER EN BEDRIJF

Wijzigingen grondgebondenheid vanaf 2018

Heeft u een melkveebedrijf? Dan moet u sinds 2016 voldoen aan de regels rondom grondgebonden groei. Per 1 januari 2018 zijn er wijzigingen. Waar moet u op letten? Wat speelt er nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Stikstofgebruiksnorm voor EA-vanggewas

Voor een vanggewas ten behoeve van vergroening mag u ook een stikstofgebruiksnorm hanteren. De teelt moet dan ook voldoen aan de eisen die vanuit de Meststoffenwet worden gesteld. Wat moet u nu weten? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gecombineerde opgave, alleen digitaal!

BOER EN BEDRIJF

Natuurterrein en mestverwerking

Heeft u natuurterrein in gebruik en moet u aan de mestverwerkingsplicht voldoen? Telt het natuurterrein mee als plaatsingsruimte? Wordt uw verwerkingsplicht hierdoor lager? Wat moet u nu weten? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gebruiksnormen tijdelijk grasland

Oogst u nog een snede gras voordat u een ander gewas inzaait? Wellicht komt u dan in aanmerking voor een extra stikstofgebruiksnorm voor tijdelijk grasland. Waar moet u op letten en wat moet u doen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Zorg voor geldige grondmonsters

Wilt u in 2014 derogatie op uw bedrijf toepassen? Dan bent u verplicht al uw grond te bemonsteren. Wilt u fosfaatdifferentiatie toepassen? Dan kunt u per perceel de keuze maken om wel of niet te bemonsteren. Wat speelt er nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Fosfaatverrekening melden

Heeft u bouwland en dreigt u de fosfaatgebruiksnorm 2013 te overschrijden, dan kunt u gebruikmaken van de fosfaatverrekening. Hoe moet u zich dan melden? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gebruiksnormenberekening 2014

Welke wijzigingen worden er vanaf volgend jaar doorgevoerd in de stikstofgebruiksnormen? Wat met herstelbemesting en werkingscoëfficiënten? Moet u hier nu alvast rekening mee houden in de planning voor 2014 van uw bedrijf? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Overschrijding gebruiksnormen?

Als u de gebruiksnormen overschrijdt, is de kans aanwezig dat DR de derogatie intrekt. Volgens de Rechtbank Leeuwarden is dit niet terecht. Wat kunt u nu? Meer...

GEBRUIKSNORMEN

Fosfaatverrekening en voorwaarden

Dreigt u dit jaar de fosfaatgebruiksnormen te overschrijden? Hoe kunt u dan gebruikmaken van de mogelijkheid om fosfaat te verrekenen? Meer...
Geactualiseerd op: 23.08.2019

Meer van Indicator