Artikeldatabank

Zoekresultaat: 42 artikel(s) gevonden in het thema: Boer en bedrijf - trefwoord: Europese landbouwregels

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BOER EN BEDRIJF

Geen betalingsrechten meer in nieuw GLB?

BOER EN BEDRIJF

Ingetrokken rechten reeds verkocht, wat nu?

Het intrekken van reeds toegekende fosfaatrechten zal voor een groot aantal bedrijven grote financiële gevolgen hebben. Met name als u reeds heeft verkocht en niet meer kunt leveren. Ook voor de koper zijn de gevolgen groot. Wat nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Intrekken fosfaatrechten bij vleesveehouders

Een groot aantal vleesveehouders heeft de afgelopen tijd een herbeschikking fosfaatrechten ontvangen. Met deze herbeschikking zijn een deel van de, en soms zelfs alle, eerder toegekende fosfaatrechten komen te vervallen. Wat nu te doen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Impact Ontwerp 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het Ontwerp 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn bevat een heel aantal voorstellen rondom de aanpassingen van de diverse gebruiksvoorschriften. Wat zijn de plannen en wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Wat zijn de plannen ten aanzien van de gebruiksnormen?

Nederland moet voor het einde van dit jaar het Ontwerp 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn bij de Europese Commissie inleveren. Goedkeuring van dit programma is een belangrijke voorwaarde voor derogatie. Wat is de impact? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Bonussysteem fosfaatreductieplan

Melkveehouders die minder dieren houden dan op 2 juli 2015, kunnen vanuit het fosfaatreductieplan in aanmerking komen voor een bonus. Hoe hoog is dit bedrag en wat moet u daarvoor doen? Is het bedrag interessant genoeg? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Gevolgen uitstel fosfaatrechten

De gevolgen van het uitstel van de fosfaatrechten naar 1 januari 2018 kunnen groot zijn. Zeker is dat de onzekerheid voor de melkveehouderij nog langer voortduurt. Wat betekent het uitstel voor u in 2017 en wat vanaf 2018? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Te veel aangevraagde oppervlakte bij GO 2015. Korting?

Heeft u bij de Gecombineerde Opgave 2015 voor een perceel grond dat niet subsidiabel is, tóch bedrijfstoeslag aangevraagd? Dan is er een kans dat dit tot een korting of zelfs uitsluiting van de uitbetaling van de bedrijfstoeslag leidt. Hoe dat? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Betalingsrechten voor bijna iedere landbouwer

De meeste reguliere landbouwbedrijven hebben automatisch ‘recht op toegang’ tot het nieuwe systeem van betalingsrechten. Maar wat als blijkt dat u dit niet heeft? Wat is er dan nog mogelijk? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Grasland en de vergroeningsverplichtingen

De komende maanden moeten veel bedrijven invulling geven aan de vergroeningseisen van het nieuwe GLB. Bent u niet vrijgesteld van de vergroening en heeft u grasland in gebruik? Wat is dan nu belangrijk? Meer...
Geactualiseerd op: 28.01.2020

Meer van Indicator