Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Boer en bedrijf - trefwoord: Akkerbouw

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BOER EN BEDRIJF

Vanggewas snijmaïs, regels wintergraan

Teelt u snijmaïs op zand- en lössgrond? Dan krijgt u vanaf dit jaar te maken met aangescherpte regels voor het verplichte vanggewas na snijmaïs. Welke optie kiest u? Wat als, ondanks voldoende inspanning, uw onderzaai toch niet slaagt? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Wanneer energiebesparende maatregelen rapporteren?

Verbruikt uw bedrijf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas of meer per jaar? En valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan moet u uiterlijk 1 juli voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Wat speelt er nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Fosfaatrechten nodig?

Fosfaatrechten zijn alleen nodig voor melkvee dat u voor ‘gebruiks- of winstdoeleinden’ houdt. Wat als u een beperkt aantal dieren voor de hobby houdt? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Teeltvrije zones verbreed, hoe zit dat nu?

BOER EN BEDRIJF

Equivalente maatregelen akkerbouw, nu aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden? Meld u dan uiterlijk op 1 juni van het betreffende jaar aan. Voor de bestaande regeling op kleigrond moet u zich uiterlijk 15 mei aanmelden. Welke mogelijkheden zijn er? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Equivalente maatregelen akkerbouw ook niet in 2017?

In de akkerbouwsector speelt al lang de wens om opbrengstafhankelijke normen te mogen hanteren. Sinds enkele jaren zijn er voor een aantal gewassen op kleigrond mogelijkheden. Vorig jaar zijn er voorstellen gepubliceerd. Wat nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Nog geen goedkeuring voor hogere gebruiksnormen

Bent u van plan om de ruimere normen (equivalente maatregelen akkerbouw) toe te passen in 2017? Waar moet u dan op letten? Kunt u in 2016 nog rekenen met ruimere gebruiksnormen? Wat moet u nu weten? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnorm?

Mag u binnenkort, als u akkerbouwgewassen teelt, onder bepaalde voorwaarden voor diverse gewassen een hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnorm hanteren? Waarvan is dit afhankelijk? Wat speelt er en welke voorstellen zijn er nu? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Bodem- en bemestingsadviezen

BELASTINGEN

Voortzetten landbouwonderneming blijft van belang

Wat als u de van uw ouders overgenomen onderneming niet meer kunt voortzetten, bijv. omdat de resultaten tegenvallen? Hoe ging de rechter gelukkig niet al te snel uit van een belaste staking van de overgenomen onderneming? Meer...
Geactualiseerd op: 28.01.2020

Meer van Indicator