Artikeldatabank

Zoekresultaat: 24 artikel(s) gevonden in het thema: Besloten vennootschap - trefwoord: Aansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

BV en procuratiehouder

AANSPRAKELIJKHEID

Onzorgvuldige overdracht van aandelen, aansprakelijk?

Is de ‘oude’ directeur/eigenaar (DGA) na overdracht van de BV-aandelen van alle privéaansprakelijkheid verlost? Hoe moet er zorgvuldig worden gehandeld? Wat speelde er over een uitzendbureau in de agrarische sector? Wat is er nu beslist? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

BV-directeur in privé aansprakelijk voor fiscale vordering?

Wanneer is er sprake van betalingsonmacht van een besloten vennootschap (BV)? Binnen welke termijn moet dat aan de fiscus worden gemeld? Hoe kan privéaansprakelijkheid door de DGA worden voorkomen? Wat is een ‘must’? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Handelen namens een BV i.o. (in oprichting)

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Borgstelling vernietigd, schuldeiser vist achter het net!

Als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zich privé borg stelt voor de schuld van de BV, moet zijn echtgenote daar dan toestemming voor geven? Wanneer kan de echtgenote de borgstelling vernietigen? Wat is er nu beslist? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Geen risico voor verkoper bij overdracht BV-aandelen!

Als bij de overdracht van BV-aandelen een deel van de koopprijs onbetaald blijft, welke zekerheden kan de verkoper dan bedingen om ervoor te zorgen dat hij niet achter het net vist? Wat is een pandrecht op de aandelen? Hoezo een hypotheek? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Bank vist achter het net, DGA niet in privé aansprakelijk!

Als in de financieringsovereenkomst van uw BV staat dat u als DGA in privé aansprakelijk bent voor de schuld van de BV, kan de bank zich daar dan altijd op beroepen? Of is tegenbewijs toegestaan? Wat heeft de rechter beslist? Meer...

BOER EN PRIVÉ

DGA privé niet aansprakelijk, bank vist achter het net!

Als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zich privé borg stelt voor de schuld van een BV, heeft hij dan toestemming nodig van zijn echtgeno(o)t(e)? Wat als deze geen toestemming heeft gegeven? Wat zegt de wet? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Geen toestemming echtgenoot? DGA niet aansprakelijk!

Als een BV-directeur-eigenaar (DGA) zich privé borg stelt voor de schuld van zijn BV, moet zijn echtgeno(o)t(e) dan toestemming geven? Geldt dat altijd of geldt dat niet als er sprake is van normale handelingen voor het bedrijf? Hoe werkt dat? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Hoe risico met BV-jaarrekening voorkomen?

Als u uw land-of tuinbouwbedrijf in BV-vorm voert, dan weet u dat elk jaar de jaarrekening moet worden vastgesteld en gepubliceerd. Welke termijnen gelden daarvoor? Wat staat er in de nieuwe ‘flex-BV-wet? Wat is goed om te weten? Meer...
Geactualiseerd op: 28.01.2020

Meer van Indicator