Artikeldatabank

Zoekresultaat: 28 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Bedrijfsopvolging

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSOPVOLGING

Schuld aan mede-erfgenamen bij bedrijfsopvolging

Hoe zit het met de verdeling van een erfenis waarin een onderneming zit? Wie erft wat en tegen welke waarde? Hoe zit het fiscaal en juridisch? Wat kunt u met een meerwaardeclausule? Meer...

FISCALE WINST

Bedrijfswoning, kosten nu aftrekken!

Als uw bedrijfswoning deel is van uw fiscale ondernemingsvermogen, krijgt u een fiscale bijtelling. Wat kunt u nu allemaal aftrekken bij de aangifte? Meer...

BEDRIJFSOVERDRACHT

Is overdracht zonder fiscaal af te rekenen aantrekkelijk?

Als u stopt met uw bedrijf, moet u belasting betalen over alle boekhoudkundige reserves. Dat hoeft niet wanneer u uw bedrijf geruisloos doorschuift. Wat betekent dat, wat is het voordeel en wanneer kunt u deze optie beter niet benutten? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Gunstige fiscale bedrijfsopvolgingsregeling, doe het goed!

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een van de grootste fiscale faciliteiten. Er dient wel door de opvolger(s) binnen de fiscale lijntjes gekleurd te worden, want anders gaat het mis. Wat speelde er bij de rechter? Hoe gaat het goed? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Bedrijfsopvolger via testament?

Als een ondernemer plotseling overlijdt, heeft een bedrijfsopvolger dan ergens recht op? Welke voorwaarden gelden er? Hoe zit het met de financiering? Wat staat er in de wet? Wat is raadzaam? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

De nieuwe bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Er is veel te doen over de wijziging van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Is deze wijziging werkelijk een probleem voor u als landbouwondernemer? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Bedrijfsopvolging, zet het bedrijf goed voort!

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een gunstige fiscale regeling. Hiervoor geldt wel de eis dat de overnemer de onderneming minimaal vijf jaar voortzet. Hoe ging dat laatst mis? Wat heeft de rechter nu beslist en wat moet u weten? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Voortzettingsvereiste bij bedrijfsopvolging!

De bekende bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) kent een voortzettingsvereiste. Wie zonder erf- of schenkbelasting een onderneming wil krijgen, moet de geërfde of geschonken onderneming ten minste vijf jaar voortzetten. Hoe ging dat mis? Meer...

BELASTINGEN

Bedrijfsopvolgingsregeling, dat is boffen!

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) gaat per 2016 weer voordeliger uitpakken voor akkerbouw- en veeteeltbedrijven. Hoe biedt dit grote fiscale mogelijkheden, vooral voor particulieren (vaak voormalig ondernemers) met landbouwgrond? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Bedrijfsopvolgingsregeling op de schop?

Per 1 januari 2016 wordt de bekende bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (beter bekend als de ‘BOF’ en ook de ‘BOR’: bedrijfsopvolgingsfaciliteit resp. bedrijfsopvolgingsregeling) anders. Wat speelt er en wat moet u nu weten? Meer...
Geactualiseerd op: 28.01.2020

Meer van Indicator